Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Υποδείγματα εντύπων αιτήσεων από τις Ανακοινώσεις 3/2013 & 4/2013 για την κινητικότητα υπαλλήλων Υπ. Υγείας & οδηγών-τεχνικών ΥΔιΜΗΔ

Αναμένοντας την εγκύκλιο για την 5/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών (και που θα έπρεπε να είχε ήδη εκδοθεί αφού οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών τρέχουν), σας παρουσιάζουμε όσα ίσχυσαν με τις δύο προηγούμενες Ανακοινώσεις, για την τοποθέτηση των υπαλλήλων του Υπ. Υγείας, καθώς και των οδηγών και τεχνικών του ΥΔιΜΗΔ. Πρόκειται για τις ανακοινώσεις 3/2013 και 4/2013 αντίστοιχα. Η ανακοίνωση 4/2013 αφορούσε μόνο προσωπικό κατηγορίας ΔΕ & YE. Τα σχετικά έντυπα σημαίνονται με κόκκινη γραμματοσειρά, και στο συμπιεσμένο αρχείο περιέχουν και οδηγίες συμπλήρωσης.

Ανακοίνωση 4/2013

Διαδικασία μετάταξης/μεταφοράς (άρθρο 91 ν. 4172/2013) των υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, δυνάμει του άρθρου 93 ν. 4172/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου