Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Βγήκε η πρώτη προκήρυξη θέσεων για τη διαθεσιμότητα του Ιουλίου: 56 θέσεις για τους «διαθέσιμους» του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Όπως ίσως γνωρίζετε, με το άρθρο 93 του ν.4172/2013 καταργήθηκαν στις 23 Ιουλίου 2013 οι ειδικότητες οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 53 υπάλληλοι του Υπουργείου. Χθες εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη 56 θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα. Ακολουθεί το ΦΕΚ της προκήρυξης και η είδηση από το "ΒΗΜΑ".


 Δείτε τη σχετική απόφαση: (ΦΕΚ Β' 2893/2013)

Στον... αφρό οι «διαθέσιμοι» του Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Θα επιλέξουν ανάμεσα σε 56 κενά σε υπουργεία, ΓΓ και κρατικούς οργανισμούς

Από τις 15 Νοεμβρίου και εντός προθεσμίας 15 ημερών οι οδηγοί και τεχνικοί που εργάζονταν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα καλούνται να υποβάλουν αίτηση μετάταξής τους έχοντας να επιλέξουν κατά σειρά προτίμησης μεταξύ 56 κενών θέσεων του Δημοσίου.

Έτσι, ξεκινά η διαδικασία τοποθέτησης σε άλλες υπηρεσίες των 53 «διαθέσιμων» του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι οποίοι είναι μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) με ειδικότητα οδηγών και μηχανολόγων-μηχανοτεχνιτών, υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).

Η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν καταγραφεί.

Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς, με βάση τα αιτήματα που υπεβλήθησαν από φορείς για κάλυψη θέσεων / υπηρεσιακών αναγκών αντίστοιχων κλάδων υποδοχής πώς καθορίστηκε η σειρά προτεραιότητας των υπηρεσιών υποδοχής «διαθέσιμων» και ο αριθμός των θέσεων:
 • Υπουργείο Εξωτερικών [18 οδηγοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), εκ των οποίων 11 ΙΔΑΧ και 7 μόνιμοι].
 • Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (12 οδηγοί, εκ των οποίων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 8 ΙΔΑΧ και 3 μόνιμοι, ενώ υποχρεωτικής εκπαίδευσης ένας)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (2 οδηγοί ΔΕ εκ των οποίων ένας ΙΔΑΧ και ένας μόνιμος)
 • Υπουργείο Εσωτερικών (2 οδηγοί ΔΕ εκ των οποίων ένας ΙΔΑΧ και ένας μόνιμος)
 • Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης (2 οδηγοί ΔΕ ΙΔΑΧ)
 • Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (2 οδηγοί ΔΕ ΙΔΑΧ)
 • Γενική Γραμματεία του πρωθυπουργού (2 οδηγοί ΔΕ, εκ των οποίων ένας ΙΔΑΧ και ένας μόνιμος)
 • Γενική Γραμματεία Συντονισμού του κυβερνητικού έργου (2 οδηγοί, εκ των οποίων ένας ΙΔΑΧ και ένας μόνιμος)
 • Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των τακτικών δικαστηρίων (2 οδηγοί ΔΕ, εκ των οποίων ένας ΙΔΑΧ και ένας μόνιμος)
 • Εθνικό Τυπογραφείο (2 οδηγοί ΔΕ, εκ των οποίων ένας ΙΔΑΧ και ένας μόνιμος)
 • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ (1 οδηγός ΔΕ ΙΔΑΧ)
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1 οδηγός ΔΕ ΙΔΑΧ)
 • Βουλή των Ελλήνων (1 οδηγός ΔΕ)
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (1 οδηγός ΔΕ ΙΔΑΧ)
 • Συνήγορος του Πολίτη (1 οδηγός ΔΕ ΙΔΑΧ)
 • Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (1 οδηγός ΔΕ ΙΔΑΧ)
 • Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛΓΑ (1 οδηγός ΔΕ ΙΔΑΧ)
 • Πυροσβεστικό Σώμα/Πυροσβεστικό Συνεργείο (3 μηχανικοί αυτοκινήτων ΔΕ εκ των οποίων 2 ΙΔΑΧ και 1 μόνιμος)
Την Παρασκευή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄τεύχος, ΦΕΚ 2893 - 15.11.2013) η ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησής τους.

Οι οδηγοί και τεχνικοί που εργάζονταν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα καλούνται «εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών» από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην οποία κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση: αίτηση / υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη ή μεταφορά τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν / μεταφερθούν καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου