Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Με τροπολογία του ΥΠΕΣ δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους ΔΕ να αναλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος στη Δημοτική Αστυνομία

Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» που έχει κατατεθεί στη Βουλή, δίνεται η δυνατότητα και στους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ να τοποθετηθούν σε θέσεις προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος για τη Δημοτική Αστυνομία, σε αντίθεση με το τι ισχύει σήμερα, αλλά και τι ίσχυε με τις τελικές διατάξεις του Νόμου 3731.