Την ανάγκη ριζικών αλλαγών στη δομή και τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας που θα επανασυσταθεί εκφράζουν δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν στελεχώσει την υπηρεσία πριν από την διάλυσή της, στις 23 Σεπτεμβρίου 2013.