Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019

ΦΕΚ Γ΄ 1183/2019: Επιστροφή στη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας των συναδέλφων που είχαν μεταταχθεί βίαια στα Καταστήματα Κράτησης

Μία από τις μεγαλύτερες αδικίες της κινητικότητας-παρωδίας του πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και νυν πρωθυπουργού (βοήθειά μας!) αποκαταστάθηκε σήμερα με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Γ΄ 1183/12-07-2019) της απόφασης μετάταξης των δημοτικών αστυνομικών που είχαν τοποθετηθεί σε Καταστήματα Κράτησης στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων. Ανάλογες αποφάσεις έχουν ήδη δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν άμεσα για τους υπόλοιπους δήμους. Ευχόμαστε καλή επάνοδο!

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Και οι δημοτικοί αστυνομικοί στην Κ.Υ.Α. για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας & μέτρα προληπτικής ιατρικής - Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 43726/7-6-2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2208/08-06-2019 εντάσσονται και οι δημοτικοί αστυνομικοί στους δικαιούχους μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και εξετάσεων προληπτικής ιατρικής. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία συμμετέχει στην αρμόδια επιτοπή για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισιού που διέπει τα ΜΑΠ.

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Στο ν.4616/2019 η εξαίρεση μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στα Κ.Κ. από την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των εθνικών εκλογών

Στο Νόμο 4616/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 86/07-06-2019 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εθνικών εκλογών η ήδη δρομολογημένη διαδικασία μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης στις δημοτικές αστυνομίες των ΟΤΑ.


Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Στο Νόμο 4604/2019 η εξαίρεση από την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς στα Κ.Κ.

Με το Νόμο 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-03-2019) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» εξαιρούνται από την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των εκλογών οι μετατάξεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης στη δημοτική αστυνομία.

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Στο Ν.4571/2018 (άρθ.16) η μετάθεση της ημερομηνίας επιστροφής των δημοτικών αστυνομικών από τα Καταστήματα Κράτησης τουλάχιστον ως τις 29.3.2019

Δυστυχώς, άλλο ένα πισωγύρισμα στη διαδικασία επιστροφής στους δήμους των πρώην δημοτικών αστυνομικών που μετατάχθηκαν βιαίως στα Καταστήματα Κράτησης μέσω του τραγέλαφου της κινητικότητας Μητσοτάκη. Στο άρθρο 16 του Ν. 4571/2018 (Α΄ 186/2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» μετατίθεται η ημερομηνία επιστροφής όσων έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, για μετά από τις 29 Μαρτίου 2019. Παράλληλα τίθεται καταληκτική ημερομηνία για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων επιστροφής στους δήμους, από τους υπηρετούντες στα καταστήματα κράτησης, ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου.


Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη διαδικασία μετάταξης πρώην δημοτικών αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των ΟΤΑ

Στην ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης του «Κλεισθένη» προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες εγκύκλιο για την δυνατότητα µετάταξης σε υπηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνομίας των ∆ήµων των πρώην δηµοτικών αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης, µετά την κατάργηση των θέσεων τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υπάλληλοι, οι οποίοι εµπίπουν στο ρυθµιστικό πεδίο της διάταξης, µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ∆ήµο που επιθυμούν να µεταταγούν. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει δεκτή, µπορούν να επανέλθουν µε νέα αίτηση σε άλλο ∆ήµο. Συνιστάται να µην υποβάλλονται παράλληλα περισσότερες από µια αιτήσεις, προς αποφυγή της δηµοσίευσης περισσότερων της µιας πράξεων µετάταξης για τον ίδιο υπάλληλο.

Επίσης, Δήμοι οι οποίοι έλαβαν απόφαση μη επανασύστασης της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας με συνέπεια την κατάργηση θέσεων δημοτικών αστυνομικών, μπορούν να λάβουν νέα απόφαση σύστασης της υπηρεσίας και των αναγκαίων θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να καλύψουν τις θέσεις αυτές από υπαλλήλους που θα υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης με την παρούσα διαδικασία.

Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

Στο άρθρο 276 του Ν. 4555/2018 η δυνατότητα επιστροφής των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα Καταστήματα Κράτησης

Κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4555/2018, λεγόμενος και «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», στο άρθρο 278 του οποίου δίνεται η δυνατότητα μετάταξης στη Δημοτική Αστυνομία για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που με την αποτυχημένη κινητικότητα Μητσοτάκη μετατάχθηκαν βιαίως στα Καταστήματα Κράτησης.

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

Τροπολογία Δριτσέλη (ΣΥΡΙΖΑ): Κατά παρέκκλιση μετατάξεις πρώην δημοτικών αστυνομικών στα Κ.Κ. στη Δημοτική Αστυνομία! - Δεκτή από Σκουρλέτη!

Μετατάξεις πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων προκειμένου να αποφευχθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες, προβλέπει τροπολογία της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Π.Δριτσέλη στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι», που έκανε δεκτή ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης και ήδη ψηφίστηκε από την Ολομέλεια με τις ψήφους των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΔΗ.ΣΥ., ΚΚΕ και Ένωσης Κεντρώων!


Αναλυτικά:

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

Έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ με πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την επιστροφή των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα Κ.Κ.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Αριθμ. Πρωτ.:783


Προς:
1.       Υπουργό Εσωτερικών
      κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
      Σταδίου 27
      101 83 – Αθήνα
2.       Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
      και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
      κ. Σταύρο Κοντονή
      Λεωφ. Μεσογείων 96
      115 27 - Αθήνα


Κύριοι Υπουργοί,
Με το άρθρο 19 του Ν.4325/2015 επανασυστήθηκε η Δημοτική Αστυνομία και το προσωπικό, που είχε μεταφερθεί στην Ελληνική Αστυνομία, επανήλθε στις θέσεις, που κατείχε πριν την θέση του σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. Αντίστοιχα, ωστόσο, πρώην εργαζόμενοι στην Δημοτική Αστυνομία, που είχαν μεταφερθεί σε θέσεις εξωτερικών φρουρών των Καταστημάτων Κράτησης παρέμειναν στις θέσεις, στις οποίες είχαν μεταφερθεί, χωρίς να τους παρέχεται δυνατότητα μετάταξης ή επανόδου στην υπηρεσία τους, μετά την επανασύσταση των υπηρεσιών.

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ - Ελλείψει ΠΕ -μόνο- τοποθετούνται υπάλληλοι κατώτερης κατηγορίας

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 26109

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Γραφεία Συντονιστών
- Δ/νσεις Διοίκησης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

Με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά 2816/2017, 2817/2017) ακυρώθηκαν διατάξεις οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Περιφερειών που προέβλεπαν την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων στις οικείες οργανικές μονάδες, καταργώντας αδιακρίτως το προβάδισμα των κατηγοριών.

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

Με το Νόμο 4521/2018 η δυνατότητα να αναλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ στη Δημοτική Αστυνομία

Κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 37 του οποίου αλλάζουν οι ισχύουσες διατάξεις για την ιεραρχία στη Δημοτική Αστυνομία (άρθρο 99 του ν. 4483/2017). Συγκεκριμένα, το άρθρο έχει ως εξής:

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Με τροπολογία του ΥΠΕΣ δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους ΔΕ να αναλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος στη Δημοτική Αστυνομία

Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» που έχει κατατεθεί στη Βουλή, δίνεται η δυνατότητα και στους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ να τοποθετηθούν σε θέσεις προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος για τη Δημοτική Αστυνομία, σε αντίθεση με το τι ισχύει σήμερα, αλλά και τι ίσχυε με τις τελικές διατάξεις του Νόμου 3731.

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για την εφαρμογή του Ν.4483/2017 - Τι αναφέρει για το άρθρο 99 «Θέµατα ∆ηµοτικών Αστυνοµικών - Άρση δυσμενών συνεπειών κλπ.»

Εκδόθηκε σήμερα πολυσέλιδη εγκύκλιος για την Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», όπου δίνονται οδηγίες και για το άρθρο 99 «Θέµατα ∆ηµοτικών Αστυνοµικών – Άρση δυσµενών συνε̟πειών α̟πό τη διαθεσιµότητα και την υ̟ποχρεωτική κινητικότητα». Δίνονται οδηγίες για θέματα αποδοχών, υπερβάλλουσα μείωση, μετάταξη σε ανώτερο κλάδο και θέματα ιεραρχίας, αλλά δυστυχώς δεν δίνονται οδηγίες για όλες τις παραγράφους του άρθρου 99. Ελπίζουμε λόγω ιδιαιτεροτήτων να βγει ξεχωριστή εγκύκλιος για τα άρθρα 4 και 5 που αφορούν κατά παρέκκλιση μετάταξη/μετάθεση των πρώην δημοτικών αστυνομικών.

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Κόντρα ΠΟΕ-ΟΤΑ & Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π. για νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με τις επιλογές των προϊσταμένων, με ολίγον από... Δημοτική Αστυνομία!

Aθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 826

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΙΑ ΑΝΑΓΑΚΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.

Με ανακοίνωσή της με την οποία «επιτίθεται» στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., προσπαθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π.) να μας ενημερώσει για το «κοινό τους όραμα» με την κα Όλγα Γεροβασίλη, για τα Κ.Ε.Π. του αύριο. Ένα μέλλον που ξεκινά με φωτογραφικές τροπολογίες που δεν οφελούν καν τους εργαζόμενους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.). Αιτία το πρόσφατο έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (αριθμ. πρωτ.: 753/13-9-2017) προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που ζητά την ανάκληση του άρθρου 84, του Ν.4484/2017, που αφορά στην κατά προτεραιότητα τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Οργανικές Μονάδες Υπηρεσιών Κ.Ε.Π., υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.).

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Καταδίκη Πολυμερόπουλου (προέδρου ΔΑΚΕ-ΟΤΑ) από το τριμελές Πλημμελειοδικείο για το μεταπτυχιακό «μαϊμού». ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει τελειωμό η «αριστεία» της ΝΔ

Ένοχος για «χρήση υφ’ αρπαγής ψευδούς βεβαίωσης» κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ, Βασίλης Πολυμερόπουλος, με την υπ’ αριθμόν 26124 απόφαση και ημερομηνία 15/09/2017.


Συγκεκριμένα, όπως είχε προκύψει από πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ο «γαλάζιος» συνδικαλιστής κατέθεσε το 2006 στο Δήμο Αθηναίων πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και όχι Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών επιπέδου master.