Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Και οι δημοτικοί αστυνομικοί στην Κ.Υ.Α. για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας & μέτρα προληπτικής ιατρικής - Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 43726/7-6-2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2208/08-06-2019 εντάσσονται και οι δημοτικοί αστυνομικοί στους δικαιούχους μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και εξετάσεων προληπτικής ιατρικής. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία συμμετέχει στην αρμόδια επιτοπή για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισιού που διέπει τα ΜΑΠ.

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Στο ν.4616/2019 η εξαίρεση μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στα Κ.Κ. από την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των εθνικών εκλογών

Στο Νόμο 4616/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 86/07-06-2019 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εθνικών εκλογών η ήδη δρομολογημένη διαδικασία μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης στις δημοτικές αστυνομίες των ΟΤΑ.