Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Στο Ν.4571/2018 (άρθ.16) η μετάθεση της ημερομηνίας επιστροφής των δημοτικών αστυνομικών από τα Καταστήματα Κράτησης τουλάχιστον ως τις 29.3.2019

Δυστυχώς, άλλο ένα πισωγύρισμα στη διαδικασία επιστροφής στους δήμους των πρώην δημοτικών αστυνομικών που μετατάχθηκαν βιαίως στα Καταστήματα Κράτησης μέσω του τραγέλαφου της κινητικότητας Μητσοτάκη. Στο άρθρο 16 του Ν. 4571/2018 (Α΄ 186/2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» μετατίθεται η ημερομηνία επιστροφής όσων έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, για μετά από τις 29 Μαρτίου 2019. Παράλληλα τίθεται καταληκτική ημερομηνία για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων επιστροφής στους δήμους, από τους υπηρετούντες στα καταστήματα κράτησης, ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου.


Η σχετική διάταξη έχει ως εξής: