Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης

Κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2103/28.9.2015) ακόμη μία απόφαση τοποθέτησης πρώην δημοτικών αστυνομικών, αυτή για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης. Απομένει έτσι η έκδοση της σχετικής απόφασης από την Αποκεντρωμενή Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας η οποία αναμένεται σύντομα, αλλά και μία δεύτερη απόφαση από την Υπηρεσία Ασύλου, για να ολοκληρωθεί η κινητικότητα του πολύπαθου κλάδου των δημοτικών αστυνομικών.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Νέα πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου «αδειάζει» το Μητσοτάκειο ΥΔΜΗΔ: Οι Δ.Α. κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου μετατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που υπηρετούσαν στις 23.9.13

Όπως γνωρίζετε, στις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 περιλαμβάνονταν και οι δημοτικοί αστυνομικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι αρχικά μετατάχθηκαν αυτοδίκαια σε αντίστοιχο κλάδο διοικητικού της κατηγορίας που υπηρετούσαν πριν τις 23.9.2013. Αφού έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, και παρά την έλλειψη σχετικής ρύθμισης, το τότε Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με έγγραφό του υποχρέωσε τους δήμους να κατατάξουν τους υπαλλήλους στην ανώτερη κατηγορία που αντιστοιχεί στα τυπικά τους προσόντα, ασχέτως αν έχει παρέλθει ο περιορισμός της οκταετίας, και  παρά το αυτοδίκαιο της μετάταξης με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Η νομιμότητα της δαπάνης για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατέπεσε με πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 117/2015, δείτε την εδώ), ενώ με νέα πράξη (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 214/2015) ορίζεται ότι μόνο οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρετικώς αντιμετωπιζόμενες κατηγορίες του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (π.χ υπάλληλοι των οποίων ο ή η σύζυγος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα) εξαιρούνται από το καθεστώς διαθεσιμότητας, δυνάμενοι να μεταταχθούν αυτοδικαίως στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία της υπαλληλικής ιεραρχίας σε θέσεις αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν στις 23.9.2013. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος καθώς, όπως θυμάστε, η εξαίρεση ίσχυσε φωτογραφικά ειδικά για τη Δημοτική Αστυνομία, ενώ η πράξη επισημαίνει ότι «κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που επιθυμεί να αξιολογηθεί κατ’ επίκληση τυπικών προσόντων ανώτερων της κατηγορίας που ανήκε η καταργούμενη θέση, υποχρεούται να ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας κινητικότητας, προκειμένου η αίτησή του να εκτιμηθεί κατά ίσο μέτρο κρίσης με τους λοιπούς διαθέσιμους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας».

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Σε ΦΕΚ η τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Μία ακόμη απόφάση τοποθέτησης πρώην δημοτικών αστυνομικών δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2078/2015) και αφορά όσους τοποθετούνται στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο ΦΕΚ αρχικά επρόκειτο να δημοσιευθεί και η σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης η οποία ανακλήθηκε για να ακολουθήσει ορθή επανάληψη.

Θεσσαλονίκη: Έναρξη μιας νέας περιόδου για την αστυνόμευση της πόλης - Εισαγγελική εντολή στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου για μηδενική ανοχή

Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης στάθμευσης, της άσκησης παρεμπορίου και της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, ζητά εισαγγελέας με έγγραφη παραγγελία του ενόψει της επαναλειτουργίας -από την ερχόμενη Δευτέρα- της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Σε ΦΕΚ και η τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής & Κρήτης - Διόρθωση σφάλματος στο 2ο με νέο ΦΕΚ!

Ακόμη δύο αποφάσεις τοποθέτησης πρώην δημοτικών αστυνομικών δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2051/2015 και 2052/2015) και αφορούν όσους τοποθετούνται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Ενημέρωση 30.9.15: Στο ΦΕΚ Β' 2105/28.9.2015 δημοσιεύθηκε και διόρθωση σφάλματος στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Οι αποφάσεις για τη συγκρότηση εκλογικών συνεργείων και τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης - 110€ (μεικτά) για τους υπαλλήλους ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ B' 2018/16.9.2015) οι αποφάσεις για τον καθορισμό των εκλογικών συνεργείων για τις σημερινές εκλογές, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά περίπτωση. Εκλογική αποζημίωση στο Δήμο Αθηναίων θα λάβουν 1.316 άτομα.
  • Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
  • Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Νέες αποφάσεις τοποθέτησης πρώην δημοτικών αστυνομικών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αιγαίου και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2064/18.9.2015) κυκλοφόρησαν χθες βράδυ άλλες δύο αποφάσεις σε σχέση με πρώην δημοτικούς αστυνομικούς στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών, οι πρώτες που αφορούν τοποθέτηση σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας:
  • Τοποθέτηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου πρώην Δημοτικών Αστυνομικών
  • Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης − Τοποθέτησης υπαλλήλων πρώην δημοτικών αστυνομικών σε Υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄ του Ν. 4325/2015

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015

Σε ΦΕΚ και η τοποθέτηση άλλων 50 πρώην δημοτικών αστυνομικών σε θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών

Άλλη μία απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο ΦΕΚ Γ' 925/17.09.2015. Η απόφαση αφορά 50 πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, για τους οποίους διαπιστώνεται η τοποθέτηση από 11.05.2015, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η κατάταξη σε θέσεις δημοσίου δικαίου με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη του2 θέση σε διαθεσιμότητα.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση τοποθέτησης 17 πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του ΥΠΕΣΔΑ

Στο ΦΕΚ Γ' 919/16.9.2015 κυκλοφόρησε η απόφαση τοποθέτησης 17 πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Είχε προηγηθεί σχετική απόφαση από την αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ ήδη από τις 7 Σεπτεμβρίου, σας είχαμε ενημερώσει σχετικά εδώ, αν και το δελτίο τύπου ανέφερε εσφαλμένα ότι πρόκειται για μετατάξεις στην Υπηρεσία Ασύλου.

Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωση στους υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Κυκλοφόρησε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2012/15.9.2015) η υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωση στους υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση μετάταξης 12 πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Υπηρεσία Ασύλου

Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για την κατ' εξαίρεση μετάταξη 220 πρώην δημοτικών αστυνομικών, και με την υπογραφή του υπηρεσιακού αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κου Ιωάννη Μουζάλα, εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2006/2015) η πρώτη απόφαση μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η απόφαση αφορά συνάδελφους που διατίθενται στην Υπηρεσία Ασύλου. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν άμεσα και οι υπόλοιπες αποφάσεις.

Η απόφαση του ΣτΕ για την κατ' εξαίρεση συνέχιση της διαδικασίας μετάταξης των 220 πρώην δημοτικών αστυνομικών στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών

Εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας η κατ' εξαίρεση της απαγόρευσης υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών συνέχιση της διαδικασίας μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ακολουθεί η σχετική απόφαση. Ευχαριστούμε το συνάδελφο που μας ενημέρωσε σχετικά.

Ενημέρωση από τη νομική σύμβουλο της ΠΟΕ-ΟΤΑ κα Μαγδαληνή Τσίπρα για τις νέες διατάξεις (ν.4336/2015) στο ασφαλιστικό με τη μορφή συχνών ερωτήσεων

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Με το Νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3865/2010).  Είχε προηγηθεί η ψήφιση του Νόμου 4334/2015, ο οποίος τροποποίησε την νομοθεσία που διέπει το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ασφαλισμένων άλλων ταμείων, μεταξύ αυτών και των ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. 


200 οι κατ' εξαίρεση πρόσληψεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που ενέκρινε το ΣτΕ, σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα

Δεν σταματούν να κατατίθενται νέες αιτήσεις για κατ' εξαίρεση προσλήψεις.

14.09.2015, 20:20

Συνεχίστηκε και σήμερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας η έγκριση των κατ' εξαίρεση προσλήψεων, κατά την προεκλογική περίοδο, ενώ παράλληλα δεν σταματούν να κατατίθενται και νέες αιτήσεις για σχετικές προσλήψεις.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Και νέοι «άχρηστοι» στη λίστα της ΝΔ: Αυτή τη φορά απαξιώνει τους αστυνομικούς

Μετά τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες και τους καθηγητές, σήμερα η ΝΔ, διά στόματος Μανώλη Κεφαλογιάννη, ενέταξε στην λίστα των «άχρηστων» τους αστυνομικούς, λέγοντας πως οι σεκιουριτάδες είναι εγγύηση για καλύτερη ασφάλεια. Να δώσει εξηγήσεις αν υιοθετεί τις θέσεις Κεφαλογιάννη , καλεί τη ΝΔ ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Συμβούλιο της Επικρατείας: Συνεχίζει την έγκριση κατ' εξαίρεση προσλήψεων - 32 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί για τις υπηρεσίες ασύλου ανάμεσά τους

Εκδίδει αποφάσεις για κατ' εξαίρεση προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο


Το Συμβούλιο  της Επικρατείας συνεχίζει να εκδίδει  αποφάσεις έγκρισης για κατ΄  εξαίρεση προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο, ενώ για πρώτη φορά «έκοψε» μια αίτηση  για   προσλήψεις και συγκεκριμένα δεν επέτρεψε την πρόσληψη καθηγητών μουσικής σε ωδείο.

Μειώνεται 25% η εκλογική αποζημίωση των δημοτικών υπαλλήλων - 48ωρη απεργία το Σαβ/κο (19/9 & 20/9) εξετάζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ - Αναδίπλωση ΥΠΕΣ: Στο 15% η μείωση

Δημοτικοί υπάλληλοι, όχι μόνο δεν έχουν πληρωθεί για τη συμμετοχή τους στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, όχι μόνο πολλοί εξ’ αυτών – τουλάχιστον σε 60 Δήμους – δεν έχουν λάβει την εκλογική αποζημίωση των τελευταίων πέντε εκλογικών αναμετρήσεων (!), αλλά επιπρόσθετα, τους ανακοινώθηκε ότι, θα υπάρξει νέα μείωση 25% σ’ αυτή (αν και αυτή τελικά τους καταβληθεί), κατά τις Εκλογές της ερχόμενης Κυριακής!

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

Δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης: Κάνει πρεμιέρα την ημερομηνία που την κατήργησαν!

Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα βγουν και πάλι στους δρόμους και θα επικεντρωθούν στον έλεγχο των παραβάσεων του ΚΟΚ


Πέντε ημέρες αργότερα από την επίσημη ανακοίνωση της επαναλειτουργίας (23 Σεπτεμβρίου), οι δημοτικοί αστυνομικοί θα βγουν και πάλι στους δρόμους. Στιγμιότυπο από τις διαμαρτυρίες για την κατάργηση της υπηρεσίας πριν από δύο χρόνια περίπου.
Της Βαρβάρας Ζούκα
Ήταν 23 Σεπτεμβρίου, ακριβώς πριν από δύο χρόνια, όταν στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων είχε καταργηθεί εν μία νυκτί η δημοτική αστυνομία. Την ημερομηνία αυτή, σε μία κίνηση γεμάτη συμβολισμούς, επέλεξε η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη, για να επαναφέρει το θεσμό στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων, μετά τη δυνατότητα που δόθηκε στους δήμους -βάσει καινούργιας νομοθεσίας- να προχωρήσουν στην ανασύσταση της υπηρεσίας.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

To έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την έκδοση των πράξεων κατάταξης των πρώην δημ. αστυνομικών με ρητή μνεία στην αναδρομικότητα διαπίστωσης θέσης-μισθοδοσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015
Αριθ. πρωτ.: 29150

ΘΕΜΑ: Έκδοση πράξεων κατάταξης πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών καν Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΣΧΕΤ.:
α) Η εγκύκλιος 14 «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας» (ΑΔΑ:7ΖΥΡ463ΦΘΕ-Σ03)
β) Το υπ' αριθμ. 17788/26.05.2015 έγγραφό μας
γ) Η υπ' αριθμ. 21208 απόφαση (ΦΕΚ 1418/τ.Β' /08.07.2015) «Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν, 4325/2015.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Εγκρίθηκαν από το ΣτΕ 7.030 κατ' εξαίρεση προσλήψεις του ΥΠΕΣ - Ανάμεσά τους 17(!) μετατάξεις πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Υπηρεσία Ασύλου

Εγκρίθηκε δεύτερο αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 32  ατόμων στην κεντρική και  τις περιφερειακές υπηρεσίες πρώτης  υποδοχής (μεταναστών), για την πρόσληψη 17 πρώην δημοτικών αστυνομικών και 6 υπαλλήλων για  το κέντρο πρώτης υποδοχής της Λέσβου, καθώς και την μετάταξη ενός ατόμου.
Την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη κατά την προεκλογική περίοδο και ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 7.030 ατόμων που είχε ζητήσει το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Κυριάκος Μητσοτάκης:«Κακώς επαναπροσλήφθησαν οι απολυμένοι - Αν έρθουμε ξανά στην εξουσία, εγώ δεν πρόκειται να εισηγηθώ να τους ξαναδιώξουμε» (βίντεο)

Δείτε στο απόσπασμα που ακολουθεί, τι ειπώθηκε από Γαβριήλ Σακελαρίδη (ΣΥΡΙΖΑ) και -κυρίως- από τον υπουργό των απολύσεων Κυριάκο Μητσοτάκη (ΝΔ) για τις επαναπροσλήψεις στο δημόσιο, οι οποίες κατά τη γνώμη του τελευταίου, ΚΑΚΩΣ έγιναν, αλλά ο ίδιος, δε θα εισηγηθεί να τους ξαναδιώξουν διότι, όπως ανέφερε, «οι άνθρωποι αυτοί, δε μπορούν να είναι μπαλάκια σε μια κομματική διελκυστίνδα» (σσ. μεγάαααλη καρδιά λέμε!).

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Γιάννης Λεβεντάκης στο ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο» για τις δηλώσεις Μεϊμαράκη περί «άχρηστων» που επανεπροσέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ

Γ. Λεβεντάκης: Μιλά έτσι ο κ. Μεϊμαράκης για τους ανθρώπους του μόχθου;


«Δεν γίνεται υπεύθυνοι άνθρωποι, εν δυνάμει πρωθυπουργοί, να εκφράζονται κατά τέτοιον τρόπο για τους ανθρώπους του μεροκάματου». Έτσι σχολίασε την πασίγνωστη πλέον αποστροφή του Β. Μεϊμαράκη, περί «άχρηστων» που προσλήφθηκαν πάλι, ο εκπρόσωπος του σωματείου Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αθήνας, Γιάννης Λεβεντάκης, μιλώντας στο «Κόκκινο» και τον Γιώργο Ανανδρανιστάκη.


Σχολικοί Φύλακες απαντούν στον Μεϊμαράκη: Δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ το 2001 όταν προσληφθήκαμε – Ο νόμος Κατρούγκαλου αποκατέστησε βάναυσες αδικίες

Οι Σχολικοί Φύλακες Λάρισας σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν πως «στην προχθεσινή προεκλογική ομιλία του στην Κρήτη ο πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης σε μια αποστροφή του λόγου του αποκάλεσε «άχρηστους» όλους όσοι επαναπροσλήφθηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

Δελτίο Τύπου ΑΔΕΔΥ: Καταγγελία για τα σχόλια κατασυκοφάντησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

Δελτίο Τύπου
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί απαράδεκτο και προκλητικό το γεγονός ότι επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο η ρητορική περί «άχρηστων», «υπεράριθμων» ή δήθεν «επίορκων» Δημοσίων Υπαλλήλων. Επιχειρείται μέσω της κατασυκοφάντησης των Δημοσίων Υπαλλήλων, να τροφοδοτηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός προκειμένου να επιβληθούν εκ νέου οι διαθεσιμότητες, οι απολύσεις και οι μαζικές πειθαρχικές διώξεις εργαζομένων. Πρόκειται για πρακτικές που απέτυχαν, οδήγησαν στη διάλυση του Δημόσιου Τομέα και αποδοκιμάστηκαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο από τους εργαζόμενους και την ελληνική κοινωνία.

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Απάντηση Τσίπρα από το Αιγάλεω για τους “άχρηστους του Δημοσίου”: Για εμάς ήταν κυνηγημένοι – Η ΝΔ επενδύει ξανά στο φόβο των απολύσεων και του μισθολογίου

Συνέχεια στην προεκλογική κόντρα για τους «άχρηστους του Δημοσίου» έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Αιγάλεω, επιβεβαιώνοντας όσα είχε γράψει η aftodioikisi.gr. Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε με έντονους χαρακτηρισμούς στον «υπηρεσιακό» – όπως είπε –  πρόεδρο της ΝΔ, Βαγγέλη Μειμαράκη, ο οποίος «τόλμησε να χαρακτηρίσει άχρηστους τους υπαλλήλους στο Δημόσιο αφήνοντας να κρέμεται ξανά πάνω από το κεφάλι τους ο φόβος των απολύσεων και των μειώσεων στο μισθολόγιό τους». 

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Β. Μεϊμαράκης λέει «άχρηστους» όσους επανεπροσέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δημόσιο (βίντεο) - Σχόλιο ΣΥΡΙΖΑ - Αναδίπλωση Ν.Δ. - Δήλωση ΑΝ.ΕΛ.

Με μια ανατριχιαστικού κυνισμού αποστροφή του λόγου του -"εμείς λέγαμε όχι σε άχρηστους στο Δημόσιο, εκείνοι τους επαναπροσέλαβαν"- ο Ευ. Μεϊμαράκης αποκάλυψε από το Ηράκλειο της Κρήτης το σκληρά νεοφιλελεύθερο πρόσωπο της παράταξής του.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015

Νέα εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ περί αδειών, διευκολύνσεων υπαλλήλων & αναστολής προσλήψεων-υπηρεσιακών μεταβολών - Μνεία στους δημοτικούς αστυνομικούς στη διάθεση του Υπουργού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2189/οικ.28209


ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος


Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων που αφορούν μονίμους & ΙΔΑΧ υπαλλήλους

Μετά από παράπονα από πολλούς συναδέλφους που είναι στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί κωλυσιεργίας υπαλλήλων του υπουργείου και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία της μετάταξής τους, δημοσιεύουμε μία υπουργική απόφαση του 2007 που έπεσε στην αντίληψή μας και με την οποία καθορίζεται ότι πιστοποιητικά όπως υπηρεσιακών μεταβολών, υπηρεσιακής κατάστασης, υπαλληλικής ιδιότητας κ.λπ. αναζητούνται αυτεπαγγέλτως, ενώ μετά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης υπάρχει προθεσμία 48 ωρών για τη διεκπεραίωσή του. Πρόκειται για την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.7.2007 με θέμα «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». Τη γνωστοποιούμε στους συναδέλφους για την αξιοποίησή της, με επιφύλαξη για οποιαδήποτε αλλαγή.