Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019

ΦΕΚ Γ΄ 1183/2019: Επιστροφή στη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας των συναδέλφων που είχαν μεταταχθεί βίαια στα Καταστήματα Κράτησης

Μία από τις μεγαλύτερες αδικίες της κινητικότητας-παρωδίας του πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και νυν πρωθυπουργού (βοήθειά μας!) αποκαταστάθηκε σήμερα με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Γ΄ 1183/12-07-2019) της απόφασης μετάταξης των δημοτικών αστυνομικών που είχαν τοποθετηθεί σε Καταστήματα Κράτησης στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων. Ανάλογες αποφάσεις έχουν ήδη δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν άμεσα για τους υπόλοιπους δήμους. Ευχόμαστε καλή επάνοδο!

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Και οι δημοτικοί αστυνομικοί στην Κ.Υ.Α. για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας & μέτρα προληπτικής ιατρικής - Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 43726/7-6-2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2208/08-06-2019 εντάσσονται και οι δημοτικοί αστυνομικοί στους δικαιούχους μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και εξετάσεων προληπτικής ιατρικής. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία συμμετέχει στην αρμόδια επιτοπή για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισιού που διέπει τα ΜΑΠ.

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Στο ν.4616/2019 η εξαίρεση μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στα Κ.Κ. από την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των εθνικών εκλογών

Στο Νόμο 4616/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 86/07-06-2019 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εθνικών εκλογών η ήδη δρομολογημένη διαδικασία μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης στις δημοτικές αστυνομίες των ΟΤΑ.


Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Στο Νόμο 4604/2019 η εξαίρεση από την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς στα Κ.Κ.

Με το Νόμο 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-03-2019) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» εξαιρούνται από την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των εκλογών οι μετατάξεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης στη δημοτική αστυνομία.