Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Στο ν.4616/2019 η εξαίρεση μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στα Κ.Κ. από την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των εθνικών εκλογών

Στο Νόμο 4616/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 86/07-06-2019 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εθνικών εκλογών η ήδη δρομολογημένη διαδικασία μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης στις δημοτικές αστυνομίες των ΟΤΑ.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου τέταρτου του ν.4616/2019:

2. Από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 εξαιρούνται:
[...]
γ. Η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186).

Δείτε τη σχετική διάταξη:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου