Έπρεπε, φαντάζομαι κατ' απαίτηση της τρόικα, να φύγουν από το Δημόσιο αρκετοί και μαζεμένοι και μια και αυτό δεν έγινε όταν έπρεπε να συμβεί με σοβαρό τρόπο και οργάνωση εδώ και τρία τουλάχιστον χρόνια όταν ήταν το πράγμα στην αρχή του και μπορούσε να γίνει μια προσεχτική επιλογή των ποιών μπορούσαν και ενδεχομένως έπρεπε να απομακρυνθούν από το Δημόσιο έπρεπε λοιπόν, να γίνει τώρα και γρήγορα. Γι' αυτό και επιλέχτηκαν κλάδοι οι οποίοι μπορούσαν να ''προσφέρουν" πολύ κόσμο προς απομάκρυνση και στα γρήγορα...