Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Άκαρπη η συνάντηση του Γ. Καμίνη με τα σωματεία εργαζομένων του Δήμου

Συντάντηση με εκπροσώπους όλων των σωματείων των συμβασιούχων του Δήμου Αθηναίων, που συνεχίζουν την κατάληψη στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου από την περασμένη Δευτέρα, είχε το πρωί ο δήμαρχος, Γ. Καμίνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση των συμβασιούχων προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους.

Δεν θα παίρνουν φορολογική ενημερότητα όσοι έχουν χρέη προς τους Ο.Τ.Α.

Δημοτική ενημερότητα χρεών

Εάν υπάρχουν οφειλές πολιτών σε δήμους και περιφέρειες, οι Εφορίες δεν θα αποδίδουν στους οφειλέτες φορολογική ενημερότητα. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το Δημόσιο οφείλει χρήματα στον φορολογούμενο, τότε θα γίνεται συμψηφισμός 


Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την τροποποίηση της ΚΥΑ για τα μέσα προστασίας

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Αθήνα, 14 Mαρτίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 309

Προς:
Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Γεώργιο Ντόλιο

Κοινοποίηση:
1. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Στεφάνου
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οργάν. & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.ΑΚύριε Υφυπουργέ,

Με το αριθμ. πρωτ.: 1065/5-11-2010 έγγραφό μας, είχαμε επανέλθει στο αίτημά μας σχετικά με την τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.: 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συμπεριληφθούν ειδικότητες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ανωτέρω κοινή Υπουργική Απόφαση.
Με το έγγραφό μας αυτό σας ζητάμε, να συμπεριληφθούν στην παρ. 1 της κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι οδηγοί όλων των οχημάτων και οι Χειριστές Μηχανικών Σαρώθρων.
Στην παρ. 5 προστατευτική ενδυμασία καθώς και στην παρ. 7 να προστεθεί και το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
Επίσης στην παρ. 1 και στο εδάφιο 5 να προστεθεί το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, όπως επίσης το ανωτέρω προσωπικό να συμπεριληφθεί και στην παρ. 4 εδάφιο 2.

Ύστερα από τα ανωτέρω σας ζητάμε τις κάτωθι προσθήκες:

1. «παρ. 1, εδάφιο α, στους οδηγούς όλων των οχημάτων και στους χειριστές μηχανικών σαρώθρων».
«παρ. 1, εδάφιο 5 να συμπεριληφθεί το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό».
«στην παρ. 4, εδάφιο 2 να συμπεριληφθεί το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό».

2. «Στην παρ. 5, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ και στο εδάφιο 1 να συμπεριληφθεί και το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Επίσης το ανωτέρω προσωπικό να συμπεριληφθεί στην παρ. 7 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στο τελευταίο εδάφιο»

Κύριε Υφυπουργέ.
Πιστεύουμε στην ΑΜΕΣΗ ικανοποίηση των αιτημάτων μας προωθώντας την τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης με την ένταξη και των πιο πάνω αναφερομένων εργαζομένων.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε. – O.Τ.Α.

O Πρόεδρος       O Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος   Γεώργιος Kαταχανάς

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

Μέτρα για την αποκατάσταση και φύλαξη των πεζοδρόμων της περιοχής Θησείου - Ακροπόλεως

Η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας θέτει σε εφαρμογή από την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011 επικαιροποιημένο και εξειδικευμένο σχέδιο δράσης, για τη σωστή και αποτελεσματική φύλαξη των πεζοδρόμων της περιοχής Θησείου - Ακροπόλεως, δηλαδή των οδών Αποστόλου Παύλου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου και το νότιο τμήμα της Ερμού.

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει τον Δήμαρχο Γλυφάδας για την αυταρχική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά του με την κλήση σε απολογία των δημ.αστυνομικών

16/03/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 84


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

       H E.E. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την αυταρχική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά του Δημάρχου Γλυφάδας Κ. Κόκκορη που οδηγεί στην απαξίωση των εργαζομένων και των συλλογικών τους οργάνων, αλλά και των ίδιων των υπηρεσιών του Δήμου.
       Ο Δήμαρχος Γλυφάδας αρνείται να δεχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων, ποινικοποιεί με κλήσεις σε απολογία τις θεμιτές διαμαρτυρίες εργαζομένων και μελών του Σωματείου, θέτοντας σε αμφισβήτηση δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.
       Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συμπαρίσταται στις καταγγελίες της ΠΟΕ - ΟΤΑ και καλεί το Δήμαρχο Γλυφάδας να ανακαλέσει ΑΜΕΣΑ τις κλήσεις σε απολογία των δύο Δημοτικών Αστυνομικών, να μην αμφισβητεί το δημοκρατικό δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και να προγραμματίσει τη συνάντηση με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δήμο Γλυφάδας για να δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Ο Δήμος Αθηναίων στο πρόγραμμα "Δι@ύγεια"

Από σήμερα Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει στο πρόγραμμα "Δι@ύγεια" κατά τις προβλέψεις του νόμου 3861/2010. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχει συσταθεί ομάδα διοίκησης έργου (ΟΔΕ) από 23 τακτικά και 23 αναπληρωματικά μέλη από διάφορες υπηρεσίες του δήμου. Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας συμμετέχει με 2 μέλη στην ΟΔΕ, ενώ η Διεύθυνση Ελεγχόμενης Στάθμευσης με ένα μέλος (και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά).


Συνέντευξη τύπου του δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη (03/03/2011)


Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

Οι υπουργικές αποφάσεις για τη στολή του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας

Προκηρύξεις Δήμου Αθηναίων για θέματα ρουχισμού & οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας

Προμήθεια χειμερινών στολών & υποδημάτων

(1ος Γενικός διαγωνισμός 2011 ανεξαρτήτου σειράς)

Προμήθεια χειμερινών στολών

(1ος Διαγωνισμός 2010 Σειράς 2010)

Προμήθεια χειμερινών στολών

(2ος Διαγωνισμός 2010 Σειράς 2010)

Προμήθεια χειμερινών στολών & υποδημάτων

(1ος Γενικός διαγωνισμός 2010 ανεξαρτήτου σειράς)

Προμήθεια μοτοσυκλετών

Προμήθεια κρανών μοτοσικλέτας

(Γενικός ανεξαρτήτου σειράς)

Παροχή υπηρεσιών πλυσίματος οχημάτων

Μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων

Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Ανακοίνωση-Καταγγελία της ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά του Δημάρχου Γλυφάδας μετά από κλήση σε απολογία δύο δημοτικών αστυνομικών

Aθήνα, 2 Mαρτίου 2011
Aριθμ. Πρωτ.: 272

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. καταγγέλλει το Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Κωνσταντίνο Κόκκορη που πριν συμπληρώσει δύο (2) μήνες θητείας στο Δήμο Γλυφάδας το μόνο που κάνει καθημερινά είναι η απαξίωση των εργαζομένων και των υπηρεσιών του Δήμου.

Οι συνεχείς αρνήσεις του να δεχτεί να συζητήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά έχουν επιλέξει την τακτική του αιφνιδιασμού, του αυταρχισμού και της αλαζονείας, χρησιμοποιώντας πολλές φορές και υβριστικές εκφράσεις για το σύνολο των εργαζομένων.

Τελευταίο κρούσμα αυταρχισμού και αντιδημοκρατικής λειτουργίας είναι η κλήση σε απολογία δύο (2) Δημοτικών Αστυνομικών γιατί διαμαρτυρήθηκαν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και πολλούς άλλους συναδέλφους, όταν για 2η φορά η Δημοτική Αρχή αγνόησε το Σύλλογο και τους εργαζόμενους στην Δημοτική Αστυνομία και αιφνιδιαστικά ψήφισε τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, αγνοώντας την υπάρχουσα κατάσταση και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε ανθρώπινο δυναμικό στην λειτουργία της.

Η κλήση σε απολογία, που ουσιαστικά βάζει σε αμφισβήτηση τα δημοκρατικά μας δικαιώματα αλλά και το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης που έχουν κατακτηθεί με αγώνες, δείχνει το στίγμα της Δημοτικής Αρχής που με το ξεκίνημά της θέλει να τρομοκρατήσει αλλά και να αμφισβητήσει κάθε δημοκρατικό και συνδικαλιστικό δικαίωμα των υπαλλήλων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. καλεί το Δήμαρχο Γλυφάδας να ανακαλέσει ΑΜΕΣΑ τις κλήσεις σε απολογία των δύο Δημοτικών Αστυνόμων, να μην αμφισβητεί το δημοκρατικό δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και να προγραμματίσει την συνάντηση με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δήμο Γλυφάδας για να δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Σε αντίθετη περίπτωση οποιαδήποτε προσπάθεια απαξίωσης των συλλογικών οργάνων αλλά και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης των εργαζομένων θα αντιμετωπιστεί δυναμικά και συνολικά από τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. καλεί την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να καταδικάσει τις ενέργειες του Δημάρχου Γλυφάδας και όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία της Ομοσπονδίας να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους συναδέλφους του Δήμου Γλυφάδας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε. – O.Τ.Α.

O Α΄Αντιπρόεδρος            O Γεν. Γραμματέας
Βασίλης Πολυμερόπουλος     Γεώργιος Kαταχανάς