Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Δεν θα παίρνουν φορολογική ενημερότητα όσοι έχουν χρέη προς τους Ο.Τ.Α.

Δημοτική ενημερότητα χρεών

Εάν υπάρχουν οφειλές πολιτών σε δήμους και περιφέρειες, οι Εφορίες δεν θα αποδίδουν στους οφειλέτες φορολογική ενημερότητα. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το Δημόσιο οφείλει χρήματα στον φορολογούμενο, τότε θα γίνεται συμψηφισμός Τη δημοτική φορολογική ενημερότητα εισήγαγε το υπουργείο Οικονομικών. Σε προσθήκη που κατατέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες θα διαβιβάζουν υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών τις οφειλές που έχουν οι δημότες.

Οι Εφορίες θα ελέγχουν τα χρέη των φορολογούμενων προς τους ΟΤΑ και δεν θα δίνουν φορολογική ενημερότητα εάν οι οφειλές δεν έχουν εξοφληθεί. Σε αντίστοιχη περίπτωση που το Δημόσιο οφείλει ποσά σε φορολογούμενο (π.χ. επιστροφή φόρου) τότε θα γίνεται συμψηφισμός.

Τελικά προτιμήθηκε ο έλεγχος των οφειλών στους ΟΤΑ να πραγματοποιείται μέσω των Εφοριών για να μειωθεί η γραφειοκρατία στους δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν και το απαραίτητο προσωπικό για τη συγκεκριμένη εργασία.

Οι φορολογούμενοι για να αποκτήσουν εκ νέου τη δυνατότητα συναλλαγών με το Δημόσιο, θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν τις οφειλές που έχουν στον δήμο ή την περιφέρεια.

Παράλληλα, ο φορολογικός νόμος δίνει οικονομικές «ανάσες» στους δήμους και στις περιφέρειες που βρίσκονται στο «κόκκινο», όπως προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Μεταξύ των διατάξεων προβλέπονται η επιμήκυνση του δανεισμού των ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι και 25 χρόνια, διευκολύνσεις για την αποπληρωμή παλαιότερων οφειλών των δήμων και των περιφερειών, αλλά και η θεσμοθέτηση της δημοτικής ενημερότητας.

Ρύθμιση
Η ρύθμιση για την επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων των ΟΤΑ προβλέπει ότι ύστερα από αίτηση των δήμων και των περιφερειών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ), θα μπορεί να γίνει επιμήκυνση του δανείου μέχρι και 25 χρόνια με μειωμένο επιτόκιο που θα καθοριστεί από το Ταμείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 60-70% των 2 δισ. που έχουν δανειστεί οι δήμοι προέρχεται από κεφάλαια του ΤΠκΔ.

Στη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ και οι δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

Προβλέπεται και τακτοποίηση των οικονομικών ανοιγμάτων των ΟΤΑ προς στο ΤΠκΔ μέχρι το τέλος του 2011, με χορήγηση νέων δανείων που θα είναι απαλλαγμένα από τους τόκους υπερημερίας.

Ετσι αρκετοί ΟΤΑ θα αποφύγουν την ένταξή τους στο «πρόγραμμα εξυγίανσης» που προβλέπει ο «Καλλικράτης», αφού θα μειώσουν την ετήσια τοκοχρεολυτική δόση.

Επίσης προβλέπεται ότι με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για ΟΤΑ που δεν μπορούν να συντάξουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς λόγω αδυναμίας καταβολής παλαιότερων οφειλών, θα δίνεται η δυνατότητα σύναψης δανείου μόνο για την αποπληρωμή των συγκεκριμένων υποχρεώσεων.

Ακόμα προβλέπονται η ανακοπή κατασχέσεων στις οποίες έχουν προχωρήσει προμηθευτές εναντίον των δήμων μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, η παράταση συμβάσεων για τη μεταφορά των μαθητών μέχρι το καλοκαίρι του 2011 και η καταβολή παλαιότερων οφειλών.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου