Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

Έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ με πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την επιστροφή των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα Κ.Κ.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Αριθμ. Πρωτ.:783


Προς:
1.       Υπουργό Εσωτερικών
      κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
      Σταδίου 27
      101 83 – Αθήνα
2.       Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
      και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
      κ. Σταύρο Κοντονή
      Λεωφ. Μεσογείων 96
      115 27 - Αθήνα


Κύριοι Υπουργοί,
Με το άρθρο 19 του Ν.4325/2015 επανασυστήθηκε η Δημοτική Αστυνομία και το προσωπικό, που είχε μεταφερθεί στην Ελληνική Αστυνομία, επανήλθε στις θέσεις, που κατείχε πριν την θέση του σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. Αντίστοιχα, ωστόσο, πρώην εργαζόμενοι στην Δημοτική Αστυνομία, που είχαν μεταφερθεί σε θέσεις εξωτερικών φρουρών των Καταστημάτων Κράτησης παρέμειναν στις θέσεις, στις οποίες είχαν μεταφερθεί, χωρίς να τους παρέχεται δυνατότητα μετάταξης ή επανόδου στην υπηρεσία τους, μετά την επανασύσταση των υπηρεσιών.

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ - Ελλείψει ΠΕ -μόνο- τοποθετούνται υπάλληλοι κατώτερης κατηγορίας

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 26109

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Γραφεία Συντονιστών
- Δ/νσεις Διοίκησης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

Με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά 2816/2017, 2817/2017) ακυρώθηκαν διατάξεις οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Περιφερειών που προέβλεπαν την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων στις οικείες οργανικές μονάδες, καταργώντας αδιακρίτως το προβάδισμα των κατηγοριών.