Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Και οι δημοτικοί αστυνομικοί στην Κ.Υ.Α. για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας & μέτρα προληπτικής ιατρικής - Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 43726/7-6-2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2208/08-06-2019 εντάσσονται και οι δημοτικοί αστυνομικοί στους δικαιούχους μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και εξετάσεων προληπτικής ιατρικής. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία συμμετέχει στην αρμόδια επιτοπή για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισιού που διέπει τα ΜΑΠ.

Είχε προηγηθεί στις 5 Ιουνίου 2019 η τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής του αρ. 97 παρ. 5 ν. 4483/2017 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων των ΟΤΑ, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με δελτίο τύπου την ίδια μέρα η ΠΟΕ-ΟΤΑ ενημέρωνε πως λόγω διάλυσης της Βουλής δεν δύναται να προχωρήσουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται, βάσει του πορίσματος της Επιτροπής, ευελπιστούσε όμως να εκδοθεί η Κ.Υ.Α. που αφορά σημαντικές αλλαγές στην παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο στα είδη όσο και στις ειδικότητες των εργαζομένων, πριν τη διάλυση του Υπουργικού Συμβουλίου, κάτι που έγινε.

 Δείτε τη σχετική Κ.Υ.Α.:
 
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ:

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
  Αριθμ. Πρωτ.: 348  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  «Σάρκα και οστά» πήρε η νέα κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ΄ αριθμ.: 43726/7-6-2019) για την παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και τα μέτρα Προληπτικής Ιατρικής. Στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2208/8-6-2019, αποτυπώθηκαν οι προσπάθειες, οι αγώνες, οι καθημερινές παρεμβάσεις, οι προτάσεις και οι θέσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλης της χώρας για την ουσιαστική προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων.
  Μετά από πολύμηνες και πολύωρες συνεδριάσεις, το Πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 97, του Ν.4483/2017 που είχε συγκροτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία συμμετείχε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ολοκληρωμένη και ουσιαστική παρέμβαση καταθέτοντας μια εμπεριστατωμένη και πλήρης πρόταση για την αναθεώρηση, εκσυγχρονισμό και επικαιροποίηση του Θεσμικού Πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας, έλαβε τη μορφή της κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την πρόταση της Ομοσπονδίας να γίνεται στο σύνολό της αποδεκτή.
  Στη νέα κοινή Υπουργική Απόφαση, υπολογίζονται πλέον στους δικαιούχους των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), των μέτρων Προληπτικής Ιατρικής και την παροχή Γάλατος, όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως σχέσης Εργασίας (Μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου). Προστέθηκαν επίσης και νέες ειδικότητες εργαζομένων με ταυτόχρονο υπολογισμό του χώρου και του αντικειμένου απασχόλησης και όχι αποκλειστικά της ειδικότητας (Εργάτες και Τεχνίτες Μηχανουργείου, Γεωπόνοι, Δασολόγοι και Τεχνολόγοι Γεωπονίας, Σχολικοί Φύλακες, Οδηγοί Λεωφορείων, Προσωπικό Μαγειρείων, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Θερμοϋδραυλικοί, Ψυκτικοί, Νοσηλευτικό Προσωπικό, Απασχολούμενοι στη Πολιτική Προστασία και Πυρασφάλεια, Μάγειρες, Βοηθοί Μαγείρων, Τραπεζοκόμοι, Εργάτες Κυνοκομείου, Υδρομετρητές Δικτύου Ύδρευσης, Αποθηκάριοι, Οικογενειακοί Βοηθοί (Βοήθεια στο Σπίτι), Βρεφονηπιοκόμοι, Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, Δημοτικοί Αστυνομικοί, Φύλακες, Πλύντες, Ιατροί, Κτηνίατροι, Κλητήρες, Οδηγοί Δίκυκλων, Χρήστες Η/Υ κ.α.).
  Επίσης, για πρώτη φορά προσαρτάται στην κοινή Υπουργική Απόφαση Παράρτημα που αφορά:
  α. Σε οδηγό γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο, ως ελάχιστο περιεχόμενο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που πρέπει να πραγματοποιούν οι O.T.A. Α΄ και Β΄ Βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.
  β. Υπόδειγμα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, με ελάχιστο περιεχόμενο και καταγραφή για τη θέση του συνοδού απορριμματοφόρου.
  γ. Πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  Κάποιες παραλείψεις, ελλείψεις και λάθη στην παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και στους δικαιούχους εργαζόμενους που διαπιστώθηκαν στην κοινή Υπουργική Απόφαση η Ομοσπονδία μας, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αφού μελετήσει την Υπουργική Απόφαση, θα καταθέσει σχετικό αναλυτικό υπόμνημα στα συναρμόδια Υπουργεία για την άμεση τροποποίηση και βελτίωση της, όπου απαιτείται.   
  Όπως ανέφερε η Ομοσπονδία μας σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου (αριθμ. πρωτ.: 337/5-6-2019) και επιβεβαιώνεται ατράνταχτα για ακόμη μια φορά, παρά τις «εντατικές» προσπάθειες κάποιων για παραπληροφόρηση, παρερμηνείες και λασπολογία εναντίον της, δυστυχώς, λόγω της προκήρυξης πρόωρων Εθνικών Εκλογών και τη διάλυση της Βουλής, σημαντικές και απαραίτητες τροποποιήσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν στον Κώδικα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ν.3850/2010), μεταφέρονται στην επόμενη κυβέρνηση και στο επόμενο Κοινοβούλιο.
  Μεταξύ αυτών είναι: Ο τρόπος προμήθειας των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του Γάλατος, ο τρόπος πρόσληψης του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.) καθώς και οι αυξημένες αρμοδιότητές τους, ο καταλογισμός Πειθαρχικών και Ποινικών ευθυνών σε όποιους δεν τηρούν την Νομοθεσία, η υποχρεωτική συγκρότηση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), η υποχρεωτική δημιουργία χώρων εξέτασης και παροχής Πρώτων Βοηθειών στους χώρους εργασίας, η υποχρεωτική δημιουργία αποδυτήριων χώρων.
  Η έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι το πρώτο βήμα για την προσαρμογή των Μέσων Ατομικής Προστασίας στις πραγματικές απαιτήσεις της εργασίας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξακολουθήσει να διεκδικεί την αποδοχή των προτάσεών της σε ότι αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ριζική αναθεώρηση του Κώδικα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ν.3850/2010), προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια για την εξάλειψη των Εργατικών Ατυχημάτων των συναδέλφων μας που τα τελευταία χρόνια πήρε εκρηκτικές διαστάσεις.

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
  Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
       Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

     Νίκος Τράκας                Βασίλης Πετρόπουλος         Ακολουθεί το δελτίο τύπου της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής για τα ΜΑΠ:

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
  Αριθμ. Πρωτ.:337

   
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ            Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 97, του Ν.4483/2017 που είχε συγκροτηθεί με σκοπό την γενικότερη Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου περί Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, στην οποία συμμετέχει και η Ομοσπονδία μας με εκπρόσωπό της.
            Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες του τελικού Πορίσματος της Επιτροπής το οποίο θα κατατεθεί άμεσα στα αρμόδια Υπουργεία για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται μέχρι την έκδοση του νέου Νόμου.
            Δυστυχώς οι μέχρι σήμερα γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και η προκήρυξη των πρόωρων Βουλευτικών Εκλογών με ταυτόχρονη διάλυση της Βουλής, μεταφέρουν τις όποιες τροποποιήσεις απαιτούνται να γίνουν στον Κώδικα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ν.3850/2010, Φ.Ε.Κ. 84 Α΄ 2-6-2010), στην επόμενη Κυβέρνηση και στο επόμενο Κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις Εκλογές του Ιουλίου.
            Ευελπιστούμε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) που αφορά σημαντικές αλλαγές στην παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο στα είδη όσο και στις ειδικότητες των εργαζομένων, να εκδοθεί άμεσα και πριν τη διάλυση του Υπουργικού Συμβουλίου.
            Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα συνεχίσει ακούραστα με το ίδιο σθένος να αγωνίζεται με κάθε τρόπο για την οριστική εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας στη Τοπική Αυτοδιοίκηση απέναντι σε οποιαδήποτε Κυβέρνηση, Υπουργό ή Δήμαρχο προκύπτει από τις Εκλογικές αναμετρήσεις.


  ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου