Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Σε ΦΕΚ και η τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής & Κρήτης - Διόρθωση σφάλματος στο 2ο με νέο ΦΕΚ!

Ακόμη δύο αποφάσεις τοποθέτησης πρώην δημοτικών αστυνομικών δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2051/2015 και 2052/2015) και αφορούν όσους τοποθετούνται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Ενημέρωση 30.9.15: Στο ΦΕΚ Β' 2105/28.9.2015 δημοσιεύθηκε και διόρθωση σφάλματος στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου