Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Στο Ν.4571/2018 (άρθ.16) η μετάθεση της ημερομηνίας επιστροφής των δημοτικών αστυνομικών από τα Καταστήματα Κράτησης τουλάχιστον ως τις 29.3.2019

Δυστυχώς, άλλο ένα πισωγύρισμα στη διαδικασία επιστροφής στους δήμους των πρώην δημοτικών αστυνομικών που μετατάχθηκαν βιαίως στα Καταστήματα Κράτησης μέσω του τραγέλαφου της κινητικότητας Μητσοτάκη. Στο άρθρο 16 του Ν. 4571/2018 (Α΄ 186/2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» μετατίθεται η ημερομηνία επιστροφής όσων έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, για μετά από τις 29 Μαρτίου 2019. Παράλληλα τίθεται καταληκτική ημερομηνία για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων επιστροφής στους δήμους, από τους υπηρετούντες στα καταστήματα κράτησης, ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου.


Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 16

1. Στο άρθρο 278 του ν. 4555/2018 (Α΄133) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, εξετάζονται από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα των Δήμων αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας στα καταστήματα κράτησης της χώρας των επιτυχόντων της υπ’ αριθμ. 6Κ/2018 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 17) από το ΑΣΕΠ, και σε κάθε περίπτωση, από την 29η Μαρτίου 2019.»
2. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 ορίζεται ένας (1) μήνας από τη δημοσίευση του παρόντος.

Δείτε τη σχετική διάταξη:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου