Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Με τροπολογία του ΥΠΕΣ δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους ΔΕ να αναλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος στη Δημοτική Αστυνομία

Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» που έχει κατατεθεί στη Βουλή, δίνεται η δυνατότητα και στους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ να τοποθετηθούν σε θέσεις προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος για τη Δημοτική Αστυνομία, σε αντίθεση με το τι ισχύει σήμερα, αλλά και τι ίσχυε με τις τελικές διατάξεις του Νόμου 3731.

Δείτε την τροπολογία εδώ:

Σχόλιο: Μετά τις φωτογραφικές μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 και τις συνεχείς αυθαιρεσίες, που είχαν σαν αποτέλεσμα να μην εφαρμοστούν ποτέ οι τελικές διατάξεις του ίδιου Νόμου, με τη νέα ρύθμιση έχουμε ακόμη μία οπισθοδρόμηση. Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι αυτό γίνεται σε εναρμόνιση με το τι ισχύει στον υπόλοιπο δημόσια τομέα, κάτι που βέβαια αποτελεί ανέκδοτο, όπως γνωρίζουν καλά όσοι ασχολούνται ή όσοι έχουν καταλήξει μέσω της κινητικότητας στον υπόλοιπο δημόσια τομέα.

Επίσης ο ισχυρισμός ότι «ο αριθμός οργανικών θέσεων επιπέδου Τμήματος υπερβαίνει τον αριθμό προς τοποθέτηση υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ του συγκεκριμένου κλάδου», αν ευσταθεί σε κάποιες περιπτώσεις υπηρεσιών με λίγα άτομα, λύνεται πολύ πιο απλά με προσθήκη της μορφής «Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Δημοτικών Αστυνομικών, και ελλείψει αυτών ΔΕ του ίδιου κλάδου», σε αναλογία με το τι προέβλεπε ο Ν.3731/2008 και πλήθος άλλων διατάξεων για το υπόλοιπο Δημόσιο.

Περιέργως, η προτεινόμενη διάταξη βγάζει λάδι τον δήμαρχο Αθηναίων Γεώργιο Καμίνη, που στις πρόσφατες αναθέσεις που έκανε στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων αγνόησε (ο πρώην Συνήγορος του Πολίτη) τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 και τοποθέτησε σχεδόν σε όλες τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος υπαλλήλους ΔΕ. Πολύ βολική η νέα διάταξη γι' αυτόν, εξάλλου έρχονται σύντομα και κρίσεις προϊσταμένων. Αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου