Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Έγγραφο ΥΠΕΣ για την ταυτοποίηση χρηστών στις on line υπηρεσίες του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Πατσιαβούρα
Τηλέφωνο : 213-136-4380
FAX: 213-136-4383
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 46179


ΘΕΜΑ: Ταυτοποίηση χρηστών στις on line υπηρεσίες του ΑΣΕΠ 
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 17139/12-11-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του ΑΣΕΠ σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.4172/2013 (Α’ 167) και της αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9-8-2013 (Β’ 1992) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει, το ΑΣΕΠ έχει διαμορφώσει μια ειδική on line εφαρμογή στην οποία οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών προσωπικού των φορέων προέλευσης καταχωρίζουν τα προσωπικά στοιχεία, τα (γενικά και τυχόν πρόσθετα) κριτήρια-προσόντα, καθώς και τις προτιμήσεις σε φορείς υποδοχείς, όλων των υπαλλήλων που συμμετέχουν στη διαδικασία κινητικότητας.

Προκειμένου να διενεργηθεί έγκαιρα και με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα η επικείμενη διαδικασία κινητικότητας των υπαλλήλων της δημοτικής αστυνομίας που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σας ενημερώνουμε ότι οι φορείς προέλευσης (ΟΤΑ α' βαθμού) από όπου προέρχεται το ως άνω προσωπικό θα πρέπει, μέσω των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού, να γνωστοποιήσουν εντός εβδομάδας (ήτοι μέχρι την 21/11/2013) στο Υπουργείο μας τα στοιχεία των υπαλλήλων οι οποίοι θα οριστούν ως αρμόδιοι για τη συγκεκριμένη διαδικασία.    

Ειδικότερα, απαιτούνται τα εξής πληροφοριακά στοιχεία:
α) Φορέας (ΟΤΑ α' βαθμού): Επωνυμία, Περιφερειακή Ενότητα, ΑΦΜ.
β) Αρμόδιος υπάλληλος του φορέα: Ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Τονίζεται ότι οι οριζόμενοι, ως αρμόδιοι για την ανωτέρω διαδικασία, υπάλληλοι θα πρέπει στη συνέχεια να ταυτοποιηθούν στο διαδικτυακό τόπο (portal) του ΑΣΕΠ (
www.asep.gr ), στη διαδρομή: online Υπηρεσίες - Αίτηση ταυτοποίησης Υπαλλήλων φορέα.
 
Εφόσον η ταυτοποίηση ενός χρήστη /υπαλλήλου στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ ολοκληρωθεί, θα ακολουθήσουν οδηγίες που θα δημοσιευθούν στο portal ταυ ΑΣΕΠ, προκειμένου ο υπάλληλος αυτός να αποκτήσει πρόσβαση στην on line εφαρμογή της κινητικότητας για τη συγκεκριμένη Ανακοίνωση που θα αφορά την καταχώριση δεδομένων των υπαλλήλων του συγκεκριμένου φορέα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ταυτοποίηση των χρηστών στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων προέλευσης μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ στα τηλέφωνα 213 1319137 και 213 13 19132.
 
Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα και τους ΟΤΑ α' βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας οι οποίοι διέθεταν δημοτική αστυνομία.
 

Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 22/11/2013.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. Κιντής


Πηγή: Dimosnet

Δείτε το σχετικό έγγραφο στο dimastin (επισυνάπτεται σε κοινοποίηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης)

1 σχόλιο:

  1. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΙ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ.....ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή