Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

850 οι θέσεις στα καταστήματα κράτησης που θα καλυφθούν από δημ. αστυνομικούς - Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης σε Ερώτηση στη Βουλή

Με αφορμή ερώτηση του βουλευτή Λασιθίου της Ν.Δ. κ. Πλακιωτάκη για την έλλειψη προσωπικού στο Κατάστημα Κράτησης της Νεάπολης το Υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε:

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες για την εξασφάλιση της ομαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης της χώρας, τη διασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης με σεβασμό στα δικαιώματα των κρατουμένων διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας των πολιτών.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Υπουργείο μας με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητές του και το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους περιορισμούς στις προσλήψεις, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του με το απαραίτητο προσωπικό.

Ήδη βεβαίως αποδείξαμε το απόλυτο ενδιαφέρον μας για την άμεση ενίσχυση των καταστημάτων κράτησης με προσωπικό, αφού με αίτημά μας τροποποιήθηκε η διάταξη που υπήρχε στο πρόσφατο νομοσχέδιο περί κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και προβλέφθηκε ρητά ότι τμήμα του προσωπικού του καταργούμενου σώματος θα μεταταχθεί σε θέσεις ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης και ήδη η διάταξη αυτή αποτελεί νόμο του κράτους. Στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια εκπαίδευσης που υφίστανται οι δημοτικοί αστυνομικοί, μετά την ένταξή τους στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης.

Προς τούτο αποστείλαμε στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/11 αίτημα για την ένταξη 850 υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα, στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.

Στο ΦΕΚ με αριθμό 2655/τεύχος Β΄/18-10-2013, δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 90984/18-10-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Καθορισμός προσόντων, προϋποθέσεων και διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, των αναφερόμενων στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης".

Για την αξιολόγηση και την ένταξη των υπαλλήλων, των αναφερόμενων στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013, στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης θα ακολουθηθεί η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι σε ετοιμότητα ώστε άμεσα να απορροφήσει τους Δημοτικούς Αστυνομικούς υπό καθεστώς διαθεσιμότητας, που του αναλογούν και ως προς τούτο καμιά καθυστέρηση δε θα υπάρξει».


Αναδημοσίευση από: http://dimastin.blogspot.gr/

Δείτε τη σχετική Ερώτηση: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου