Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Καταγγελίες για διαθεσιμότητα με κομματικά κριτήρια και αδιαφάνεια

Λάβαμε και δημοσιεύουμε καταγγελία εργαζομένων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας εκεί με όρους κομματικών και συντεχνιακών σκοπιμοτήτων. Ασφαλώς, θα δημοσιεύσουμε και την απάντηση των αρμόδιων υπουργείων εφόσον μας δοθεί.

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του κράτους για μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση θα περίμενε κανείς μηχανισμούς ελέγχου, διαφάνειας, αξιολόγησης του προσωπικού και των δομών του. Η θλιβερή διαπίστωση όμως είναι ένα κράτος υποταγμένο στους κομματικούς μηχανισμούς με αξιολόγηση ανύπαρκτη και διαφάνεια μόνο σε ότι το εξυπηρετεί. Με αυτούς τους όρους και με αυτές τις προϋποθέσεις στήθηκε και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επανίδρυσή του!

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το σύνολο των υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι 480 περίπου υπάλληλοι.
1. Μόνιμο προσωπικό
2. Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) με την υπ΄αριθμ. 18641/2003 (ΦΕΚ 150) τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ σε εφαρμογή του ν. 2947/2001. Το διαγωνισμό διενήργησε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (σε εφαρμογή του ν.3051/2002 τροποποίηση του ν.2190/1994), με ανοιχτή διαδικασία αξιολόγησης. Ο έλεγχος διενεργήθηκε από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του 2190/΄94. Με βάση το άρθρο 3 της ΚΥΑ «Τρόπος εισαγωγής στην Δημόσια Διοίκηση» καθώς και του πίνακα Ι, 3 Λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ «Διεξαγωγή διαδικασίας πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή υπαλλήλων επί θητεία που διενεργείται από τους φορείς βάσει ειδικών διατάξεων και το ΑΣΕΠ ασκεί τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις έλεγχο» οι υπάλληλοι θα έπρεπε να μοριοδοτηθούν με είκοσι (20) μόρια.
3. Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) με το ν. 3254/2004. Ο νόμος αφορούσε προσωπικό του ΟΠΑΠ που υπηρετούσε στη ΓΓΑ ή σε εποπτευόμενα από αυτήν ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ με απόσπαση ή διάθεση και κατατάσσονταν σε θέσεις της υπηρεσίας δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας. Η υπηρεσία αναγνώρισε αυτόν τον πλασματικό χρόνο μισθολογικά και βαθμολογικά (ανέρχεται περίπου σε 12 έως 14 χρόνια). Στοιχείο το οποίο προσμετρήθηκε στη μοριοδότηση για τη διαθεσιμότητα και τους κατέταξε στους βαθμολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ Ι.Δ.Α.Χ. ΤΗΣ με την υπ΄αριθμ. 18641/2003 (ΦΕΚ 150) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ.
Με την υπογραφή της ΚΥΑ 2318/17.9.2013 οι (κ.κ.Μητσοτάκης και Παναγιωτόπουλος) διαχώρισαν το προσωπικό σε ¨πατρίκιους και πληβείους¨. Συγκεκριμένα: ΔΙΑΧΩΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ σε Διοικητικούς και Διοικητικούς Γραμματείς οδηγώντας στην έξοδο 18 ΔΕ Διοικητικούς σε σύνολο 110 μονίμων και ΙΔΑΧ και 8 ΔΕ Διοικητικούς Γραμματείς σε σύνολο 130 υπαλλήλων. Είναι κατάφορη η παραβίαση του Π.Δ. 50/2006 (Προσοντολόγιο). Είναι αυτό που εφαρμόζεται στο Δημόσιο τομέα καθώς και στις προσλήψεις που διενεργεί το ΑΣΕΠ). Ο κλάδος είναι ένας και η φύση του αντικειμένου ίδια, παρά τις διαβεβαιώσεις του Γενικού Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς τους εργαζόμενους ότι κάτι τέτοιο δεν θα ίσχυε!!! Ο σχεδιασμός εξόδου των υπαλλήλων της προκήρυξης ολοκληρώθηκε όταν με απόφασή του το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Φορέα (σύνθεση αυτού: δύο Γενικές Δ/ντριες του Υπουργείου Πολιτισμού! και ένα μέλος του ΑΣΕΠ) αφαίρεσε τα μόρια τα οποία είχε βάλει η Διοίκηση της υπηρεσίας (μοναδική περίπτωση στην οποία αλλαξαν τον πίνακα και αφαίρεσαν τα μόρια από τους υπαλλήλους) οδηγώντας έτσι στην έξοδο τους υπαλλήλους Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ!!!. και μόνον αυτούς!!!!
Με αυτόν τον τρόπο προστατεύτηκαν τα κομματικά παιδιά και δεν θίχτηκαν τα συμφέροντα των συντεχνιών του χώρου. Η διαθεσιμότητα από τους εργαζόμενους της προκήρυξης έλυσε συνολικά τα προβλήματα των πολιτικών ηγεσιών και των συντεχνιών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου