Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους Δήμους και τους Συνδέσμους αυτών

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών εγκύκλιος για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους Δήμους και τους Συνδέσμους αυτών με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο στη Δι@ύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου