Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Γελαλή & Διώτη για την απάντηση Μητσοτάκη περί της μοριοδότησης των δημ. αστυνομικών ως προς τον τρόπο πρόσληψης

Με αφορμή τις απαντήσεις του ΥΠΕΣ και του ΥΔιΜΗΔ σε αναφορά που είχαν καταθέσει σχετικά με τα κριτήρια αποτίμησης και μοριοδότησης στο πλαίσιο του «Προγράμματος Κινητικότητας ν.4172/2013», των Δημοτικών Αστυνομικών σε διαθεσιμότητα του Δήμου Λαρισαίων που είχαν προσληφθεί, βάσει του Π.Δ. 23/2002, με το ΦΕΚ 43’ ΝΠΔΔ/28.2.2005, οι βουλευτές Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ Ηρώ Διώτη και Δημήτρης Γελαλής εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Στην εκπνοή της προθεσμίας των 25 ημερών που προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, το Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπ’ αριθμ. 2218/12.11.2013 απαντητικό έγγραφό του, δήλωσε ότι “τα διαλαμβανόμενα σε αυτή (σ.σ. στην αναφορά μας) εκφεύγουν το πεδίο αρμοδιοτήτων του” και υπέδειξε, ως αρμόδιο να απαντήσει “το συνερωτώμενο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”. Το ΥΔιΜΗΔ, με την υπ. αριθμ. ΤΚΕ/Φ1/30762-14.11.2013 απάντησή του, αποφεύγει επιμελέστατα να αποσαφηνίσει σε ποιά κατηγορία μοριοδότησης ανήκουν, σύμφωνα με τον “Τρόπο Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση” και πόσα μόρια θα λάβουν, και κοινοποίησε την αναφορά στα Υπουργεία Δημοσίας Τάξεως και Δικαιοσύνης, προφανώς για να απαντήσουν, ως φορείς υποδοχής, εάν θα υπάρχει πρόβλεψη να μοριοδοτηθεί η 8μηνη εκπαίδευση/επιμόρφωση (αρ. 16 του ΠΔ 23/2002) που ολοκλήρωσαν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί.

Θεωρούμε τη στάση του ΥΔιΜΗΔ αποπροσανατολιστική, αφού τα όποια άλλα ερωτήματα της αναφοράς είναι ως μη υφιστάμενα, εάν δεν απαντηθεί το κύριο, σχετικά με τη μοριοδότηση των διαθέσιμων εργαζομένων.

Συνυπολογισθέντος του γεγονότος ότι η Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου, σε απαντητικό έγγραφό της (ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/65/26433,28392-1.11.2013) προς τους ερωτώντες Δ.Α., είχε διαβιβάσει στο ΥΠΕΣ “λόγω αρμοδιότητας, τα ανωτέρω έγγραφα που αφορούν ερωτήματα για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών στα οποία περιλαμβάνονται ερωτήματα για την μοριοδότηση του τρόπου εισαγωγής τους στη δημόσια διοίκηση!

Μετά από 1 μήνα, το κύριο ερώτημα απομένει αναπάντητο, άρα συνεχίζεται και ο παραλογισμός του να μη λαμβάνεται καθόλου υπόψη αν υπάλληλοι βρίσκονται στη θέση τους ως επιτυχόντες άλλων διαγωνισμών ή προκηρύξεων, πριν ή μετά το 1994, ανεξάρτητα αν συμμετείχε ή όχι το Α.Σ.Ε.Π. κ.α., καθώς και το γεγονός ότι το 2006, το ΥΠΕΣΔΔΑ υπεραμυνόταν* του συνταγματικού της πρόσληψης των Δημοτικών Αστυνόμων εκτός ΑΣΕΠ, καθώς το προσωπικό της Δ.Α. ασκεί αστυνομικής φύσεως αρμοδιότητες».

*Δείτε παρακάτω τι έλεγε μεταξύ άλλων το ΥΠ.ΕΣ (τότε ΥΠΕΣΔΔΑ) - μεταβείτε προς το τέλος του κειμένου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2006

Απάντηση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. σε Επερώτηση 52 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις προσλήψεις και τον ρόλο του ΑΣΕΠ

Απαντώντας στην υπ' αριθμ. 66/25.5.2006 Επερώτηση 52 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις προσλήψεις και τον ρόλο του ΑΣΕΠ, ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ι. Προσλήψεις - Αξιοκρατία
Α. Πώς ενισχύθηκε το ΑΣΕΠ τα τελευταία 2 χρόνια

Το ΠΑΣΟΚ διατηρούσε τα 10 τελευταία χρόνια το ΑΣΕΠ καθηλωμένο και στερούμενο των προϋποθέσεων για αποτελεσματική λειτουργία του. Με τον τρόπο αυτόν, υπό το πρόσχημα της καθυστέρησης, αφαιρούσε σταδιακά αρμοδιότητες και άφηνε το περιθώριο να δημιουργηθούν κερκόπορτες, στη διαδικασία των προσλήψεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο το ΑΣΕΠ, στο με αρ. πρωτ. 20839/13.6.2006 έγγραφό του αναφέρει, μεταξύ άλλων, περιγράφοντας την κατάσταση αυτή «Με τον ν. 2839/2000 επήλθαν νέες σημαντικές μεταβολές στο σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ προς την κατεύθυνση περαιτέρω εξασθένισης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του…Έτσι η ρύθμιση αυτή του νόμου επέτρεψε στους φορείς να προχωρήσουν στην έκδοση ατομικών πράξεων διορισμού με βάση αποκλειστικά και μόνον το δικό τους έλεγχο των δικαιολογητικών κατ? αποκλεισμό του ΑΣΕΠ, ενώπιον του οποίου ούτε ενστάσεις μπορούσαν να υποβληθούν…είναι όμως φανερό ότι άλλο ο έλεγχος των δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων από το ΑΣΕΠ με ταυτόχρονη εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί και αφορούν την απόδειξη των κριτηρίων κατάταξης και διορισμού και άλλο ο δειγματοληπτικός έλεγχος μετά τον διορισμό και όποτε ευκαιρήσει ο Επιθεωρητής (επιφορτισμένος με πλείστα όσα άλλα καθήκοντα) που ποτέ δεν έγινε».

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της, προέβη, κατά προτεραιότητα, σε θεσμική θωράκιση του ΑΣΕΠ, πάντοτε σε συνεννόηση με το ίδιο, και με τη διασφάλιση σ? αυτό του απαραίτητου στελεχιακού δυναμικού και της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, προκειμένου ν? αντεπεξέλθει στις αυξημένες αρμοδιότητες που του επιφυλάσσονταν.

Έτσι, μετά από πρόταση του ΑΣΕΠ και πάντοτε σε συνεννόηση με αυτό, το ΑΣΕΠ απέκτησε νέες αρμοδιότητες και προωθήθηκαν, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα, ενισχυτικά του ρόλου του θεσμού μέτρα:

1. Προωθήθηκαν άμεσα όλες οι μετατάξεις και αποσπάσεις που ζήτησε το ΑΣΕΠ. Επίσης η Τριμελής Επιτροπή του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 55/1989 ενέκρινε με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1 / 98 /1944/26-4-2006 απόφασή της την πλήρωση είκοσι οκτώ (28) κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, διευκολύνοντάς το στην εκπλήρωση της αποστολής του.

Σύμφωνα με πίνακα του ίδιου του ΑΣΕΠ, στις 29.6.2006, το προσωπικό του εμφανίζει το μεγαλύτερο αριθμό καλυμμένων θέσεων της τελευταίας εξαετίας (237), καθώς και τον μικρότερο αριθμό κενών θέσεων (64). Και τα αντίστοιχα ποσοστά καταδεικνύουν την ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού του ΑΣΕΠ επί των ημερών μας, ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΕΤΩΝ 2001-2006

ΕΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2001 190 115 75
2002 230 151 79
2003 301 159 142
2004 301 178 123
2005 301 201 100
29/6/2006 301 (*) 237 64

(*) Περιλαμβάνονται και οι θέσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί να καλυφθούν:
οκτώ (8) ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού
τρεις (3) ΠΕ Πληροφορικής
δεκαεπτά (17) Ε.Ε.Π.

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
2001 60,5% 39,5%
2002 65% 35%
2003 52,8% 47,2%
2004 59,13% 40,87%
2005 66,77% 33,23%
29/6/2006 78,73% 21,27%

Μάλιστα, από τις 64 αυτές θέσεις, κατ? ουσίαν κενές είναι μόνο οι 22, αφού οι υπόλοιπες έχουν καλυφθεί με απόσπαση, μετά από αίτηση του ίδιου του ΑΣΕΠ. Και στις αποσπάσεις, το 2006, σημειώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός, κατόπιν αιτήματος του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα:

ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

2001 39
2002 32
2003 28
2004 37
2005 41
29/6/2006 42

2. Η τακτοποίηση των συμβασιούχων που προβλεπόταν στο πλαίσιο του π.δ. 164/2004, μέσω της καθιέρωσης μιας σειράς αντικειμενικών κριτηρίων με προεξάρχον αυτό της εξυπηρέτησης πάγιων και διαρκών αναγκών, τέθηκε υποχρεωτικά υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Αντίθετα, το προϊσχύσαν δίκαιο (άρθρο 17 παρ. 11 του ν. 2839/2000), άφηνε σοβαρά περιθώρια παραγκωνισμού του, διότι προέβλεπε ότι η μεσολάβηση του ΑΣΕΠ γίνεται είτε εφόσον το ζητήσει ο Υπουργός ΕΣ.Δ.Δ.Α. ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός (πράγμα σπάνιο) είτε εφόσον το ζητήσει το ίδιο το ΑΣΕΠ, συνεπώς όχι σε κάθε περίπτωση.

3. Με το ν. 3250/2004 ««Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» προβλέφθηκε ότι η ανακοίνωση της πρόσληψης του μερικώς απασχολούμενου προσωπικού από τον φορέα εγκρίνεται οπωσδήποτε από το Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 3250/2004), το οποίο έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του σχετικού σχεδίου. Αντίθετα, υπό το προϊσχύσαν δίκαιο (ν. 3174/2003), οι προσλήψεις γίνονταν με αδιαφανή ανάθεση της σχετικής διαδικασίας πρόσληψης σε τρίτους (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή άλλες εταιρίες) με ψευδεπίγραφες προγραμματικές συμβάσεις.

4. Με τον ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» δόθηκε στο ΑΣΕΠ ο αναγκαίος χρόνος (20 εργάσιμες ημέρες), προκειμένου να ελέγχει αυτό τους διαγωνισμούς, που κάνουν άλλοι φορείς. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ - αφαιρώντας αρμοδιότητες από το ΑΣΕΠ με το πρόσχημα της καθυστέρησης - επέτρεπαν να κάνουν άλλοι φορείς, οι ενδιαφερόμενοι δηλαδή φορείς, τους διαγωνισμούς. Όμως, το χρονικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο το ΑΣΕΠ έπρεπε ν? ασκήσει τον έλεγχο (10 εργάσιμες ημέρες) ήταν ασφυκτικό και τελικά έλεγχος δεν γινόταν.

5. Με τον ίδιο νόμο εξορθολογίσθηκε το σύστημα ελέγχου των προκηρύξεων τακτικού προσωπικού που εκδίδουν οι ΟΤΑ, επιτρέποντας στο ΑΣΕΠ να εξοικονομήσει δυνάμεις, χρόνο αλλά και δαπάνες. Έτσι, προβλέπεται ότι οι προκηρύξεις των Δήμων και των Κοινοτήτων υποβάλλονται συγκεντρωτικά για κάθε Δήμο και Κοινότητα μία φορά κάθε τρίμηνο, ώστε να περιορισθεί ο αδικαιολόγητα μεγάλος αριθμός των προκηρύξεων.

6. Επίσης, επειδή στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένοι φορείς να μην αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ή να τους αποστέλλουν μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, έχοντας το δικαίωμα στο μεσοδιάστημα να προσλαμβάνουν προσωπικό, ιδίως εποχικό, βάσει των προσωρινών πινάκων, προβλέφθηκε (άρθρο 4 του ν. 3260/2004) η υποχρέωση κατάρτισης, ανάρτησης και αποστολής των πινάκων αυτών στο ΑΣΕΠ μέσα σε προθεσμία 45 ημερών για το τακτικό προσωπικό και 20 για το προσωπικό ορισμένου χρόνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσμιών αυτών θεσπίσθηκε η πειθαρχική δίωξη των υπευθύνων για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση μη πρόσληψης προσληπτέων, μη αποστολής των πινάκων διοριστέων προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κλπ.

7. Στο πλαίσιο του περαιτέρω εξορθολογισμού του συστήματος των προσλήψεων και της εξοικονόμησης από το ΑΣΕΠ δυνάμεων και χρόνου εισήχθη, με τον ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» (άρθρο 3), το καινοτόμο σύστημα των «κυλιόμενων πινάκων επιλαχόντων». Με το νέο σύστημα το ΑΣΕΠ έχει τη δυνατότητα, αντί να προκηρύσσει συνεχώς νέες θέσεις, να μπορεί να τις καλύπτει, εφόσον ο οικείος φορέας το ζητεί, από επιλαχόντες όμοιου κλάδου ή ειδικότητας που περιλαμβάνονται στον κυλιόμενο πίνακα.

8. Επίσης, με τον ίδιο νόμο, ανατέθηκε στο ΑΣΕΠ η διεξαγωγή της συνέντευξης, εφόσον φυσικά το ίδιο το ΑΣΕΠ την κρίνει σκόπιμη, όπως, άλλωστε, έγινε σε αρκετές περιπτώσεις στην πράξη.

9. Περαιτέρω, επειδή ακριβώς το ΑΣΕΠ είναι εκείνο που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στη διαδικασία των προσλήψεων, ακολουθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι εισηγήσεις του και αξιοποιήθηκε η εμπειρία του σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις προσλήψεις, όπως είναι ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας, όταν απαιτείται άδεια για την άσκηση επαγγέλματος, ο καθορισμός του συντελεστή στην ειδική γραπτή δοκιμασία κλπ.

Επειδή ακριβώς το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα απαξίωσης του ΑΣΕΠ από την Κυβέρνηση - τουναντίον μόνο ενίσχυσή του έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια - αποφεύγει συστηματικά, παρά το γεγονός ότι έχει προκληθεί επανειλημμένα στη Βουλή, να καλέσει τον Πρόεδρό του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να του θέσει τα ερωτήματα αυτά, γιατί γνωρίζει τι απάντηση θα πάρει.

Αλλωστε, η τελευταία έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2004, στην οποία γίνεται ανασκόπηση όλης της δεκαετίας, αποδεικνύει ότι η πρώτη χρονιά της νέας Διακυβέρνησης ήταν η καλύτερη των 10 τελευταίων χρόνων (επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας): Από τις επιθεωρήσεις που διενήργησε το ΑΣΕΠ προκύπτει ότι το ποσοστό υπαίτιων παραβάσεων ήταν:

ΕΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

1994 62,5%
1995 83,3%
1996 75%
1997 63%
1998 56,9%
1999 75%
2000 88,5%
2001 73,7%
2002 68%
2003 50%
2004 35,7%

Ενώ δηλαδή ο μέσος όρος παραβιάσεων για τη δεκαετία 1994-2004 ήταν πάνω από 62,2%, το 2004 έφθασε σχεδόν στο μισό! ¶ρα οι προσπάθειές μας αποδίδουν, γεγονός που αναγνωρίζεται με τον πιο αξιόπιστο τρόπο, από το ίδιο δηλαδή το ΑΣΕΠ.

Β. Έχουν ληφθεί μέτρα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις προσλήψεις

1. Δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο ΦΕΚ όλες οι πράξεις απευθείας διορισμών, αμοιβών, συμμετοχής σε επιτροπές κλπ.

Προς περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο καθεστώς των προσλήψεων προβλέφθηκε στο πλαίσιο του νόμου για το Εθνικό Τυπογραφείο, η έκδοση νέου τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με το νέο αυτό τεύχος οι πολίτες μπορούν πλέον να ενημερώνονται ευχερώς και συστηματικά από ειδικό τεύχος σχετικά με τους απευθείας διορισμού, τις αμοιβές, τις επιτροπές κλπ. όλων των διοικητικών οργάνων, συμβούλων, οργάνων διοίκησης κλπ., θέτοντας τέρμα σε πρακτικές εν κρυπτώ διορισμών και υπέρογκων κρυφών αμοιβών που ακολουθούνταν συχνά στο παρελθόν και απαλλάσσοντας τους πολίτες από το βάρος της αποσπασματικής αναζήτησής τους από εφημερίδες.
Μάλιστα, προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων πολιτών, προβλέπεται ότι το τεύχος προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να αναπαραχθεί από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα και να διατεθεί δωρεάν, εφόσον έχει προηγηθεί η πρώτη έκδοση από το Εθνικό Τυπογραφείο.

2. Αλλαξε ριζικά το καθεστώς της μερικής απασχόλησης - Αποκλείσθηκαν οι μεσάζοντες

Με τον ν. 3250/2004 αναδιαρθρώθηκε το καθεστώς μερικής απασχόλησης για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Η ανακοίνωση της πρόσληψης των υποψηφίων, προς ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το ΑΣΕΠ, το οποίο μπορεί να τροποποιήσει το σχετικό σχέδιο. Αντίθετα, υπό το προϊσχύσαν καθεστώς, αφενός ο θεσμός της μερικής απασχόλησης είχε μετατραπεί σε μηχανισμό προσέλκυσης κομματικής πελατείας αφετέρου το κόστος ήταν σαφώς μεγαλύτερο λόγω των υπέρογκων αμοιβών που εισέπρατταν οι μεσάζοντες.

Γ. Πάνω από το 80% των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού που έχουν γίνει από αυτή την Κυβέρνηση έγιναν μέσω ΑΣΕΠ

Επί των ημερών μας, στη συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό άνω του 80% κατά μέσο όρο), το προσωπικό (τακτικό και έκτακτο) προσλαμβάνεται είτε με τις διαδικασίες που ορίζει ο ν. 2190/1994 και διεξάγει το ίδιο το ΑΣΕΠ είτε βάσει επιμέρους ρυθμίσεων από τους ίδιους τους φορείς και πάντοτε υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ενώ ένα μικρό μέρος προσλαμβάνεται με τη διαδικασία του ν. 2527/1997, δηλαδή εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ (το ΑΣΕΠ ελέγχει μόνο αν υποκρύπτεται εξηρτημένη εργασία).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες, οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα κυμάνθηκαν κατά την τελευταία, τουλάχιστον, πενταετία στα ίδια περίπου αριθμητικά επίπεδα, ενώ το 2006, από τα έως τώρα στοιχεία, προκύπτει μία αλματώδης αναβάθμιση του ποσοστού εκείνων των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού που γίνονται μέσω ΑΣΕΠ (93,42%) σε βάρος εκείνων που γίνονται εκτός ΑΣΕΠ, με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού προσλήψεων.
Ειδικότερα:
Το 2002 πραγματοποιήθηκαν 127.322 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, εκ των οποίων οι 97.803 με διαδικασίες ΑΣΕΠ (76%) και οι 29.519 εκτός ΑΣΕΠ (24%).
Το 2003 πραγματοποιήθηκαν 108.514 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, εκ των οποίων οι 78.812 με διαδικασίες ΑΣΕΠ (72,62%) και οι 29.702 εκτός ΑΣΕΠ (27,38%).
Το 2004 πραγματοποιήθηκαν 118.449 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, εκ των οποίων οι 88.199 με διαδικασίες ΑΣΕΠ (74,46%) και οι 30.250 εκτός ΑΣΕΠ (25,54%).
Το 2005 πραγματοποιήθηκαν 128.868 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, εκ των οποίων οι 92.762 με διαδικασίες ΑΣΕΠ (72%) και οι 36.106 εκτός ΑΣΕΠ (28%). Αυτό εξηγείται, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω, από την προσπάθεια λύσης της ομηρίας των συμβασιούχων του ΠΑΣΟΚ, με την υπαγωγή τους στο π.δ. 164/2004 και τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Γι? αυτό ακριβώς και οι αριθμοί των συμβασιούχων κατ? έτος βρίσκονται πολύ κοντά, επειδή πρόκειται για ανανεώσεις και όχι για νέες προσλήψεις.
Το 2006 εγκρίθηκαν (έως 20.6.2006) 61.404 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, εκ των οποίων 57.368 με διαδικασίες ΑΣΕΠ (93,42%) και 4.036 εκτός ΑΣΕΠ (6,58%).

Δ. Η υποκρισία του ΠΑΣΟΚ

Οι εγκρίσεις έκτακτου προσωπικού από το 1996 έως το 2004 αντιπροσώπευαν κατά μέσο όρο ένα ποσοστό 85,1% σε σχέση με τις τακτικές προσλήψεις, οι οποίες ανέρχονταν σε ποσοστό της τάξεως του 14,9%! Ήταν δηλαδή σαφής η τάση για παραγκωνισμό του ΑΣΕΠ και για κάλυψη θέσεων με συμβασιούχους. Έτσι εξηγείται, άλλωστε, η δημιουργία από το ΠΑΣΟΚ της στρατιάς των χιλιάδων συμβασιούχων, που οι Κυβερνήσεις του κρατούσαν τόσα χρόνια όμηρους και τους εκμεταλλεύονταν πολιτικά ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εφαρμόζοντας τη σχετική προεκλογική της δέσμευση, τακτοποίησε το πρόβλημα των συμβασιούχων με το π.δ. 164/2004, μετατρέποντας σε αορίστου χρόνου τις συμβάσεις όσων πληρούν μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια και ιδίως αυτό της εξυπηρέτησης πάγιων και διαρκών αναγκών και μοριοδοτώντας όσους δεν υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος των συμβασιούχων και προκειμένου να μπορέσουν να υπαχθούν αυτοί στις διατάξεις του παραπάνω π.δ., έγινε ανανέωση, κατά βάση, των συμβάσεων των ίδιων ατόμων (αυτών δηλαδή τους οποίους είχε προσλάβει το ΠΑΣΟΚ και τους κρατούσε σε ομηρία με διαδοχικές ανανεώσεις). Γιατί είναι υποκριτικό εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ από τη μία μεριά να γνωρίζει ότι η σύναψη των παραπάνω συμβάσεων ήταν αναγκαία για να τακτοποιηθεί το πρόβλημα που αυτοί δημιούργησαν και από την άλλη να προσάπτει στην Κυβέρνηση «δημιουργία νέας γενιάς συμβασιούχων» και «προσλήψεις γαλάζιων παιδιών».

Επιπλέον, είναι γνωστό σε όλους ότι τον πρώτο χρόνο της Νέας Διακυβέρνησης η Χώρα μας διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τη διεξαγωγή των οποίων χρειάστηκε να προσληφθεί έκτακτο προσωπικό τόσο από τους λεγόμενους «Ολυμπιακούς Δήμους» όσο και από τις Νομαρχίες, αλλά και την Κεντρική Διοίκηση γενικότερα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόνον ο Δήμος Αθηναίων αναγκάσθηκε να προσλάβει 1.900 περίπου άτομα για ν? ανταποκριθεί, μεταξύ άλλων, και στις αυξημένες αυτές ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.

Επίσης ένα μέρος από το έκτακτο προσωπικό που εμφανίζεται ότι προσελήφθη διαρκούσης της διακυβέρνησης της Ν.Δ. ήταν προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, όπως είναι γνωστό, και μέχρι την ολοκλήρωσή τους ο νόμος προβλέπει τη διαδοχική ανανέωση των συμβάσεων των συμμετεχόντων, λόγω της φύσης του προγράμματος και του προσωρινού χαρακτήρα αυτού. Και εδώ δηλαδή ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των ατόμων που είχαν προσληφθεί από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις.
Περαιτέρω, υπήρξαν ορισμένοι φορείς, για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η ανανέωση των συμβάσεων των ίδιων προσώπων που υπηρετούσαν με διαδοχικές συμβάσεις και είχαν προσληφθεί επί Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τον πρόσθετο λόγο ότι το έργο που εκτελούσαν απαιτούσε την εμπειρία που είχαν ήδη αποκομίσει, ενώ η πρόσληψη νέων προσώπων θα δημιουργούσε σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις για τον πολίτη. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα ΚΕΠ.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ, κατά πάγια τακτική του, αθροίζει και το προσωπικό του οποίου η απασχόληση έχει εξ ορισμού μη μόνιμο χαρακτήρα και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όπως είναι το ωρομίσθιο προσωπικό από τις Στρατιωτικές Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής ¶μυνας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, οι καθαρίστριες των σχολείων, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 5 του ν. 1892/1990 προσλαμβάνονται με ανάθεση έργου, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στα Ι.Ε.Κ. κλπ.

E. Προωθούνται μέτρα για την εμπέδωση της αξιοκρατίας

1. Προαγωγές
Με τον νέο Υπαλληλικό Κώδικα, ο οποίος κατατίθεται σύντομα στη Βουλή, καθιερώνεται νέο, αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, βασιζόμενο σε κριτήρια που αφορούν τα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, την εργασιακή-διοικητική εμπειρία και τις ικανότητες-δεξιότητες των υπαλλήλων και που αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων. Το νέο σύστημα στηρίζεται στην αντικειμενικοποίηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος, των κριτηρίων επιλογής των προϊσταμένων, τα οποία για πρώτη φορά, υπερτερούν σε συντριπτικό βαθμό των υποκειμενικών. Γι? αυτό ακριβώς και έχει κατά το σημείο αυτό - και όχι μόνο - τη συναίνεση της ΑΔΕΔΥ.
Επίσης, για πρώτη φορά, προκειμένου να καλυφθεί θέση Γενικού Διευθυντή, γίνεται προκήρυξη, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τους υπαλλήλους του οικείου Υπουργείου και υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον, φυσικά, έχουν τα προσόντα. Δημιουργείται δηλαδή μία κινητικότητα στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας όσοι υπάλληλοι έχουν ικανότητες, έχουν και ευκαιρίες και κίνητρα να κριθούν σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να εγκλωβίζονται στα στενά όρια του φορέα τους.

2. Μετατάξεις
Και στην περίπτωση των μετατάξεων παύει να υπάρχει το αδιαφανές καθεστώς, το οποίο ξέραμε μέχρι σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν σχετική αίτηση ύστερα από σχετική ανακοίνωση. Δηλαδή ο οικείος φορέας υποχρεούται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση, η οποία, προς ενίσχυση της διαφάνειας, αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία την κοινοποιούν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στην ανακοίνωση ορίζεται η αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι παύει να υπάρχει το αδιαφανές καθεστώς των εν κρυπτώ μετατάξεων που υπήρχε πριν: Οι θέσεις που καλύπτονται με μετάταξη ανακοινώνονται προηγουμένως μέσα από την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και τον τύπο, υπάρχει δηλαδή πλήρης διαφάνεια, ώστε να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όχι μόνο οι «ημέτεροι».

ΙI. Σε ποιά κατάσταση είχε φέρει τους θεσμούς και το Κράτος το ΠΑΣΟΚ - Πώς το κόμμα αυτό άλωσε το Κράτος και διαμόρφωσε μηχανισμούς ελέγχου των προσλήψεων

Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται με κάθε ευκαιρία τον ν. 2190/1994 και τα εχέγγυα αμεροληψίας που αυτός εισάγει. Αποκρύπτει, ωστόσο, υποκριτικά μια σειρά από «αποκαταστατικές» και «διωκτικές διατάξεις» που θέσπισε με τα άρθρα 25 επ. του ίδιου νόμου. Στα άρθρα 25 επόμενα, ο νόμος αυτός έλεγε το εξής, το οποίο ίσως κάποιοι από σας να πιστεύουν ότι μπορεί να κινείται στη σφαίρα της φαντασίας: Όσοι υπάλληλοι ισχυρίζονταν ότι κατά τα τρία χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είχαν «διωχθεί», είχαν «μετατεθεί», είχαν «απολυθεί», κατά τη γνώμη τους για λόγους κομματικής δίωξης, μπορούσαν να ζητήσουν την άμεση επαναφορά τους! Όπερ και εγένετο! Η μεγαλύτερη κομματική εισβολή που έγινε, έγινε μέσα από αυτό το τρυκ των άρθρων 25 επόμενα του νόμου 2190/1994! Ξέρετε τι έλεγε την εποχή εκείνη η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, η οποία γνωμοδοτεί για θέματα συνταγματικότητας; Ότι τέτοιες μέθοδοι, σαν κι αυτές που περιέγραφε το σχέδιο νόμου την εποχή εκείνη, δεν προσιδιάζουν σε περιόδους δημοκρατικής ομαλότητας!

Κι όμως ψήφισαν το νόμο, και τον εφάρμοσαν. Και κανένας από εκείνους που κόπτονται σήμερα, από την πλευρά της ενημέρωσης, για δήθεν «παραβιάσεις της αρχής της αξιοκρατίας» και «γελιοποίηση του ΑΣΕΠ» δε βγήκε να πει απολύτως τίποτε. Ίσα - ίσα που θεώρησαν απόλυτα θεμιτό, την εποχή εκείνη, το να γίνουν αυτού του είδους οι κομματικές εισβολές στο χώρο του Δημοσίου. Εμείς όμως δεν το πράξαμε, αποδεικνύοντας ότι αυτή η Κυβέρνηση ούτε την αλήθεια παραχαράσσει, ούτε από την οδό της αξιοκρατίας παρεκκλίνει.

Η δημιουργία μιας στρατιάς συμβασιούχων, οι οποίοι βρίσκονταν σε ομηρία τα 20 τελευταία χρόνια από το ΠΑΣΟΚ, είναι η πιο τρανή απόδειξη της καταστρατήγησης των διατάξεων του νόμου αυτού και της θέσης εκποδών του ΑΣΕΠ. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι από το 1994 μέχρι το 2004 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 49 τροποποιήσεις του 2190/1994. Πολλές από αυτές ήταν κερκόπορτες, μέσα από τις οποίες το ΠΑΣΟΚ πέρασε το κομματικό ρουσφέτι υπό το πρόσχημα της καθιέρωσης της αξιοκρατίας!

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δημιούργησε το ΑΣΕΠ, ωστόσο φρόντισε να το διατηρεί παροπλισμένο και στερούμενο των προϋποθέσεων για αποτελεσματική λειτουργία του, καταδικάζοντάς το σε σταδιακή απαξίωση. Με τον τρόπο αυτόν, υπό το πρόσχημα της καθυστέρησης, αφαιρούσε σταδιακά αρμοδιότητες και άφηνε το περιθώριο να δημιουργηθούν κερκόπορτες στη διαδικασία των προσλήψεων. Η ουσιαστική αποδυνάμωση, αν όχι περιθωριοποίηση του ΑΣΕΠ με τις προαναφερόμενες μεθοδεύσεις, αποτυπώνεται με γλαφυρότητα και στην έκθεση του ΑΣΕΠ για το έτος 2003, το οποίο εκφράζει τη σχετική αγωνία του!

Θυμίζουμε ενδεικτικά την περίπτωση του ν. 3212/2003, στο άρθρο 20 παρ. 2 του οποίου προβλέπεται η πρόσληψη 900 ατόμων στο ΥΠΕΧΩΔΕ, παραμονές εκλογών, μέσω Επιτροπών Αξιολόγησης, οι οποίες απλώς αποστέλλουν το σχετικό πρακτικό τους στο ΑΣΕΠ!!! Μάλιστα, με την υπ? αριθμ. 315/8.1.2004 απόφαση που εκδόθηκε σε εκτέλεση του νόμου αυτού, ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο προς τις επιτροπές αυτές, οι οποίες σημειωτέον, απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από υπαλλήλους τους ΥΠΕΧΩΔΕ, παρά τις διαμαρτυρίες του ΑΣΕΠ!

Είναι χαρακτηριστικό ότι με την εισαγωγή του θεσμού του ΑΣΕΠ με ν. 2190/1994, υπήχθη σ? αυτό μόνο ο στενός Δημόσιος Τομέας και ένα μόνο μέρος του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έμειναν απ? έξω οι περισσότεροι φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι γέμιζαν, από πόρτες και από παράθυρα, με κομματικές προσλήψεις! Και μόνο το 1997, με διάταξη που έφερε στη Βουλή ο τότε Υπουργός ΕΣ.Δ.Δ.Α., κ. Αλέκος Παπαδόπουλος και την οποία ζητούσε από καιρό και τελικά στήριξε όλη η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση, επεκτάθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΙΙΙ. Η ενορχηστρωμένη παραπληροφόρηση του ΠΑΣΟΚ για τη συνέντευξη

1. Η συνέντευξη καθιερώθηκε επί ΠΑΣΟΚ και προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

2. Με τις ρυθμίσεις του ν. 3320/2005 εισήχθη η συνέντευξη ως ένα επιπλέον κριτήριο μοριοδότησης και στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 ν. 2190/1994 όπως ισχύει). Σκοπός της νέας ρύθμισης είναι η βελτίωση του συστήματος των προσλήψεων, μέσω της παροχής της δυνατότητας αξιολόγησης της προσωπικότητας του υποψηφίου, ώστε να είναι αυτός αποτελεσματικός. Όπως, άλλωστε, το ίδιο το ΑΣΕΠ αναφέρει στο με αρ. πρωτ. 20839/13.6.2006 έγγραφό του «Η συνέντευξη, που, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, προβλέπεται ακόμη και στον ιδρυτικό νόμο του ΑΣΕΠ από τότε που αυτός τέθηκε σε ισχύ ως κριτήριο αξιολόγησης του υποψηφίου για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα συνεκτιμώμενο με τα λοιπά κριτήρια, ουδέποτε θεωρήθηκε ότι είναι κριτήριο μη αξιοκρατικό ή μη αντικειμενικό, τόσο πριν όσο και μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 οπότε τέθηκε σε εφαρμογή η παρ. 7 του άρθρου 107, κατά την οποία η πρόσληψη υπαλλήλων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή…Επίσης, δεν αμφισβητήθηκε ούτε μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001...». Επιπλέον, είναι σαφές ότι ανατροπή των λοιπών κριτηρίων λόγω συνέντευξης δεν είναι δυνατή, όπως προκύπτει από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί σχετικά και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

Η συνέντευξη διενεργείται μόνον όταν το ζητήσει ο οικείος φορέας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο ΑΣΕΠ και μόνο εφόσον το ΑΣΕΠ το κρίνει αναγκαίο. Το ίδιο το ΑΣΕΠ στο από 16.11.2005 πρακτικό του (Ολομέλεια), στο οποίο θέτει τις βασικές αρχές που θα ακολουθήσει για τη συνέντευξη, αναφέρει ότι «εγγύηση για την απαραίτητη διασφάλιση του αξιόπιστου και αδιάβλητου της όλης διαδικασίας της συνέντευξης παρέχει με το κύρος του το ΑΣΕΠ, το οποίο άλλωστε έχει επιφορτισθεί και με την αντίστοιχη ευθύνη».

Το ΑΣΕΠ μπορεί, με απόφασή του, να αποκλείσει τη διενέργεια συνέντευξης, πράγμα το οποίο έχει ήδη κάνει απαντώντας αρνητικά σε αρκετές περιπτώσεις και αποδεχόμενο τη συνέντευξη σε κάποιες άλλες (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, ΙΚΑ, Ο.Ε.Ε.Κ.).

Ο αριθμός των υποψηφίων που καλείται σε συνέντευξη ισούται με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1,3 και με τη σειρά που οι υποψήφιοι έχουν καταταγεί στον οικείο πίνακα, με βάση τη βαθμολογία που έχουν λάβει στα υπόλοιπα κριτήρια. Συνεπώς, αν έχουν προκηρυχθεί π.χ. 10 θέσεις και στον πίνακα έχουν καταταγεί 110 υποψήφιοι, σε συνέντευξη θα κληθούν μόνον οι πρώτοι 13.

Η βαθμολογία της συνέντευξης δεν μπορεί να υπερβεί το +/- 20% των μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος στα λοιπά κριτήρια συνολικά.

Ο Πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής συνέντευξης και το ένα μέλος της ορίζονται από το ΑΣΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής συνέντευξης έχει τα απαραίτητα εχέγγυα ανεξαρτησίας.

Η εφαρμογή του κριτηρίου της συνέντευξης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3320/2005, άρχισε τρεις μήνες μετά την έκδοση της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/5/οικ/15205/2005 (ΦΕΚ1136/Β/17-8-2005) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δηλαδή από 17-11-2005.

Συνεντεύξεις εκτός ΑΣΕΠ δεν θεσπίσθηκαν από αυτή την Κυβέρνηση. Όπου έγιναν συνεντεύξεις εκτός ΑΣΕΠ, έγιναν βάσει διατάξεων που θέσπισε το ΠΑΣΟΚ, όπως συνέβη στις προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος με την έκδοση της Υ.Α. 7012/13/1/-λβ/19-5-1998 (ΦΕΚ479/Β΄), η οποία φέρει την υπογραφή του τότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης Γεωργίου Ρωμαίου. Μάλιστα, οι συνεντεύξεις γίνονταν μ? αυτή την Κ.Υ.Α. μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό του υποψηφίου, εφόσον αυτός κρινόταν ακατάλληλος λόγω έλλειψης ψυχοπνευματικών προσόντων (παρ. 7 και 8 του άρθρου 4). Αντίθετα, με τη νέα Κ.Υ.Α. 7012/13/1ξη από 24.1.2005 η συνέντευξη μετατράπηκε από κριτήριο αποκλεισμού σε κριτήριο βαθμολόγησης του υποψηφίου από 0-20.

Όπου από τον νόμο προβλέπεται συνέντευξη, δεν χωρεί ένσταση για την ουσιαστική κρίση της Επιτροπής, αλλά μόνο για λόγους νομιμότητας. Αυτό προβλέπεται, άλλωστε, και στο ν. 2527/1997 (άρθρο 4 παρ. 1) για τη συνέντευξη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

ΙV. Όλη η αλήθεια για τις προσλήψεις στις ΔΕΚΟ: Το ΑΣΕΠ εξακολουθεί να ελέγχει!

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις, η πραγματικότητα έχει ως εξής:

1. Κατά το άρθρο 13 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 Α΄), η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των δημόσιων επιχειρήσεων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και της μετέπειτα σύναψης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση της δοκιμαστικής περιόδου από την οικεία δημόσια επιχείρηση, ελέγχεται από το ΑΣΕΠ, όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, σύμφωνα και με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητές του.

2. Σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ανωνύμων εταιριών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αλλά το Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3429/2005. Κατ? εφαρμογή δε της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου, έχουν εκδοθεί κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης για φορείς που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

3. Οι προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ να κάνει διαστρεβλωτική ερμηνεία του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 καταρρίπτονται με τον πιο πανηγυρικό τρόπο από το ίδιο το ΑΣΕΠ, το οποίο, με στο με αρ. πρωτ. 21728/1.6.2006 έγγραφό του αναφέρει, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με το νόμο 3429/2005 εξ αφορμής συγκεκριμένου ερωτήματος αν η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, υπάγεται μετά το νόμο αυτό στο σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ και με την αριθμ. 4/6-4-2006 απόφασή του, με εμπεριστατωμένες αιτιολογίες έκρινε ότι με βάση τις διατάξεις του που αφορούν το θέμα αυτό, η ως άνω Εταιρεία δεν υπάγεται πλέον στο σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ, οι δε σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου με βάση τις οποίες έχει εξέλθει από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα είναι σύμφωνες με το ισχύον Σύνταγμα». Σημειώνεται ότι πρόκειται για εταιρία, στην οποία το Δημόσιο δεν κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

V. Η διάψευση των ισχυρισμών των επερωτώντων περί μεθοδεύσεων στις προσλήψεις από το ίδιο το ΑΣΕΠ

Φρουροί της Τράπεζας της Ελλάδος: Υπενθυμίζουμε στους επερωτώντες Βουλευτές την υπ? αριθμ. 41/3.10.1996 απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, με την οποία κρίθηκε ότι «...σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 και της αριθμ. 18746/Φ.509.51/23 α/1984 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδόθηκε κατ? εξουσιοδότησή του, το ποσοστό που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων ΝΠΔΔ, οργανισμών κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεων, λόγω της ιδιάζουσας φύσης των καθηκόντων που αναλαμβάνει, υπάγεται στο μη πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ, αφού οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν όπως και οι αστυφύλακες, σωματικά και πνευματικά προσόντα για την αντιμετώπιση επικινδύνων ατόμων και καταστάσεων…Κατόπιν των ανωτέρω, η διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού για τις ανάγκες ασφάλειας και φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και η συνοδεία χρηματαποστολών της, δεν αφορούν το ΑΣΕΠ, το οποίο ουδεμία σχέση ή αρμοδιότητα έχει επί της συγκεκριμένης διαδικασίας πρόσληψης» (σελ. 15-16 απάντησης του ΑΣΕΠ).

Παρ' όλα αυτά, οι συνεντεύξεις που γίνονταν με την Κ.Υ.Α. του κ. Ρωμαίου μπορούσαν, όπως προαναφέρθηκε, να οδηγήσουν σε αποκλεισμό του υποψηφίου, εφόσον αυτός κρινόταν ακατάλληλος λόγω έλλειψης ψυχοπνευματικών προσόντων (παρ. 7 και 8 του άρθρου 4). Αντίθετα, με τη νέα Κ.Υ.Α. 7012/13/1ξη από 24.1.2005 η συνέντευξη μετατράπηκε από κριτήριο αποκλεισμού σε κριτήριο βαθμολόγησης του υποψηφίου από 0-20.

Δασοπυροσβέστες: «Επίσης, σας γνωρίζομε ότι με το άρθρο 6 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) εξαιρέθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 η διαδικασία πρόσληψης εποχικών δασοπυροσβεστών» (σελ. 16 της απάντησης του ΑΣΕΠ)».

Φύλακες φυλακών: Με τον ν. 2721/1999 εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 η διαδικασία πλήρωσης θέσεων φρουρών εξωτερικής φρούρησης Καταστημάτων της Χώρας (σελ. 16 απάντησης του ΑΣΕΠ).

Δημοτική Αστυνομία: «Το δε ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19/7-2-2002), πλην του επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994» (σελ. 17). Προωθήσαμε την έκδοση νέου π.δ., επειδή το π.δ. 23/2002 κρίθηκε αντισυνταγματικό από το ΣτΕ λόγω της ποσόστωσης σε βάρος των γυναικών. Μάλιστα, με το υπ? αριθμ. 126/2006 Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ασκεί αστυνομικής φύσεως αρμοδιότητες που σήμερα ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία ή, κατά περίπτωση, στο Λιμενικό Σώμα και την Αγροφυλακή και συνεπώς είναι συνταγματική η πρόσληψή τους εκτός ΑΣΕΠ.

ΔΕΗ Α.Ε. «Με το υπ? αριθμ. 315/31.3.2006 έγγραφο του ΑΣΕΠ εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 96 θέσεων προσωπικού διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε…». Με δεδομένο ότι οι διαδικασίες πρόσληψης ξεκίνησαν το 2005 αλλά ολοκληρώθηκαν εντός του 2006, δεν εφαρμόσθηκε καν ο ν. 3429/2005, αλλά το προηγούμενο καθεστώς, που είχε διαμορφωθεί από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις (σελ. 17 της απάντησης του ΑΣΕΠ).

Επαγγελματίες Οπλίτες: Ακολουθήσαμε τις υποδείξεις του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ (αρ. πρακτικού 69/2005) για τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης στο πλαίσιο του π.δ. 65/2005.
ΔΕΚΟ: Για τις ΔΕΚΟ έγινε ήδη εκτενώς αποκατάσταση της αληθείας. Παραθέτουμε, ωστόσο, το εξής απόσπασμα: «Όπως προαναφέραμε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και της μετέπειτα σύναψης της σχετικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση της δοκιμαστικής περιόδου από την οικεία δημόσια επιχείρηση ελέγχεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητές του και τις ειδικότερες ρυθμίσεις …» (σελ. 16 της απάντησης του ΑΣΕΠ) Επίσης, παραπάνω, το ΑΣΕΠ, αναφερόμενο στην Κ.Υ.Α. για τις προσλήψεις στον ΟΣΕ Α.Ε., ΟΑΣΑ Α.Ε., ΕΘΕΛ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε., ΗΛΠΑΠ Α.Ε. κλπ. αναφέρει ότι «Από τις παραπάνω ρυθμίσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκύπτει ότι προβλέπεται τριπλός έλεγχος από το ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ένας πρώτος έλεγχος που αφορά τη νομιμότητα της προκήρυξης, ένας δεύτερος έλεγχος που αφορά τη νομιμότητα των οριστικών πινάκων που καταρτίζει η Επιτροπή και περιλαμβάνει και τις αποφάσεις της επί των ενστάσεων των υποψηφίων και ένας τρίτος έλεγχος που αφορά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, θετικές ή αρνητικές, για την καταλληλότητα και την επάρκεια του υπαλλήλου μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου» (σελ. 10 και ιδίως 11 της απάντησης του ΑΣΕΠ).

Πηγή: http://dimastin.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου