Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Έγγραφο ΥΔιΜΗΔ για το προβάδισμα για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων: Προηγούνται οι υπάλληλοι ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι ΠΕ, οι ΤΕ, & οι ΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/620/21689
Σχετ: 21262

ΘΕΜΑ: Προβάδισμα κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων   
Σχετ: η αριθ. 43/2-8-2013 επιστολή σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα αν οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών προηγούνται έναντι των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Μηχανικών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων στης υπηρεσίες των Δήμων, σας πληροφορούμε, στο πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, τα ακόλουθα:

Το σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων καθορίζεται στα άρθρα 84,85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α').
 

Ειδικότερα, στην παρ. 7 του άρθρου 84 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» του Υ.Κ., όπως ισχύει, προβλέπεται ότι με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
 

Επίσης, σύμφωνα με την περ α) του άρθρου 97 «Προβάδισμα» του Υ.Κ., μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν, κατά σειρά, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. Μόνη περίπτωση όπου δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών είναι, σύμφωνα την περ. δ) του ιδίου άρθρου και νόμου όταν από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα.
 

Σχετικά με το θέμα αυτό και με σκοπό τη διευκόλυνση των υπηρεσιών με την παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του Υ.Κ., η υπηρεσία μας έχει εκδώσει τις αριθ.:
 

Α) ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ. 5725/18-6-2007 εγκύκλιο με θέμα «Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων», σύμφωνα με την οποία στις προτεινόμενες εφεξής ρυθμίσεις στους Οργανισμούς των υπηρεσιών και των Ν.Π,Δ.Δ πρέπει να προβλέπεται (Εφόσον  κρίνεται ότι οι λειτουργίες της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου) η δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορίας ΠΕ και
 

Β) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο με θέμα «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων......», σύμφωνα με την οποία όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Όταν όμως από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται, «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.
 

Τέλος, όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά και το Συμβούλιο της Επικρατείας (Γνωμοδότηση αριθ. 235/2005), σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, είναι μεν, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται με τον Υπαλληλικό Κώδικα κατηγορίας, μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας».
 

Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι εναπόκειται στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού και στο εποπτεύον αυτούς Υπουργείο Εσωτερικών να καθορίσουν, στους Ο.Ε.Υ. αυτών, τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση των υπαλλήλων ως ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, η οποία σηματοδοτεί και αντίστοιχο προβάδισμα των κατηγοριών.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Νίκος Μιχαλόπουλος

Πηγή: Dimosnet

7 σχόλια:

 1. Ο Νόμος προβλέπει ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ και όχι "εν ελλείψει" που αυθαίρετα κάθε συνδικάτο ΠΕ προσπαθεί να περάσει όπως πχ Δήμος Χαλανδρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Την απάντηση θα δώσει ο δικαστής και όχι ο νομοθέτης.....Γιάννη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο δικαστής δεν δίνει απάντηση σε διοικητικά έγγραφα (εκτός αν γίνει προσφυγή), εξάλλου το ΣτΕ έχει ήδη γνωμοδοτήσει για το θέμα: «είναι μεν, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. και ποιος σου ειπε οτι δεν εχει γινει προσφυγη..

   Διαγραφή
  2. άλλωστε ανώτατη εκπαίδευση είναι και τα ΑΕΙ και τα ΑΤΕΙ ή κάνω λάθος;;;

   Διαγραφή
 4. Το έγγραφο του ΥπΔΜΗΔ εξυπηρετεί συντεχνιακούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν σήμερα μια σειρά νόμων και γνωμοδοτήσεων του ΣτΕ που το έγγραφο εσκεμμένα δεν περιλαμβάνει. Όσοι συνάδελφοι θιγούν από τις διοικήσεις των φορέων τους που δίχως ηθική, δικαιοσύνη και αναξιοκρατία υποκύψουν σε συντεχνιακούς σκοπούς, μπορούν να προσφύγουν στην ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Επίσης οι συνάδελφοι της κατηγορίας ΤΕ να απευθυνθείτε στις πανελλήνιες ομοσπονδίες δημοσίων υπαλλήλων ΤΕ. Το έγγραφο του ΥπΔΜΗΔ που υπογράφει ένας διοικητικός υπάλληλος που μετά από το πολύ μπλα μπλα έτσι, μπλα μπλα αλλιώς, επικαλείται μια (1) εγκύκλιο του ΣτΕ του 2005 και αγνοεί τις είκοσι (20) επίσης του ΣτΕ του 2010 που μιλούν για τη νομιμότητα της επιλογής προϊσταμένων ΠΕ ή ΤΕ και όχι ΤΕ εν ελλείψει των ΠΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή