Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Ρόδος: Και νέες περιπτώσεις προσλήψεως δημοτικών αστυνομικών με πλαστά πιστοποιητικά

Ούτε αρχή ούτε τέλος έχουν, όπως φαίνεται, οι αποκαλύψεις για μεθοδεύσεις μεγέθους σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνόμων στο νησί της Ρόδου.

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κ. Μπούτσικος παρήγγειλε χθες ακόμη δύο κατεπείγουσες προκαταρκτικές έρευνες για τον κολασμό τριών ακόμη δημοτικών αστυνόμων που πέτυχαν την πρόσληψή τους με τη χρήση πλαστών στοιχείων.

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών υποβλήθηκαν συγκεκριμένα τρεις νέες εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Στην πρώτη περίπτωση σύμφωνα με την αριθμ. 1/21-8-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύχθηκε η πλήρωση 66 θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού στους ΟΤΑ Α' βαθμού του Νομού Δωδεκανήσου με αντικειμενικά κριτήρια για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Στην εν λόγω προκήρυξη αναφέρονταν ο αριθμός των θέσεων προς πλήρωση κατά Δήμο, κατηγορία και αριθμό.

Ειδικότερα στον πρώην Δήμο Ιαλυσού κατανέμονταν συνολικά τρεις θέσεις. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών απέστειλε στους επιθεωρητές 137 φακέλους με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων δημοτικών αστυνομικών της περιφέρειας Αιγαίου.

Από τον έλεγχο στο φάκελο ενός δημοτικού αστυνόμου με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής, βρέθηκε η από 11-9-2006 (ΑΠ 88/11-9-2006) πρωτότυπη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρόσληψης Δημοτικών Αστυνομικών του έτους 2006, αναφορικά με την κατηγορία ΔΕ. Στην πρωτότυπη αίτηση ο ανωτέρω δήλωσε, ότι «Κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα, για τη θέση που επιλέγω, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση».
Στο πεδίο «Γνώση Η/Υ» της εν λόγω αίτησης είχε συμπληρώσει με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο και δήλωσε ότι συνημμένα κατέθεσε τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων το με α/α 4 φωτοαντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου Η/Υ, καθώς και το με α/α 3 φωτοαντίγραφο αποδεικτικού πτυχίου 1ου TEE Ρόδου.

Ειδικότερα, με την από 4-6-2004 προαναφερόμενη βεβαίωση, προκύπτει ότι παρακολούθησε σεμινάριο χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών του κλάδου πληροφορικής από 1 Μαρτίου 2004 έως 31 Μαρτίου 2004. Η εν λόγω βεβαίωση εκτός του ό,τι δεν συνιστά πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, δεν έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) φορέα. επίσης από το φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού πτυχίου από το 1° Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ρόδου προκύπτει, ότι ο ανωτέρω είχε εξεταστεί σε μαθήματα της ειδικότητας «Ηλεκτρονικού Οπτικοακουστικών Συστημάτων» του Τομέα «Ηλεκτρονικού» και κρίθηκε άξιος απολύσεως. Ο προαναφερόμενος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όμως, δεν περιλαμβάνεται στους προβλεπόμενους της εν λόγω προκήρυξης τίτλους σπουδών, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Ως εκ τούτου ο ανωτέρω έπρεπε να είχε τεθεί εκτός διαδικασίας και η αίτησή του να είχε απορριφθεί κατ' εφαρμογή των προβλεπομένων από το κεφάλαιο Β' της προκήρυξης.

Στον φάκελό του βρέθηκε ως αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, φωτοαντίγραφο επικυρωμένου 
αντιγράφου πιστοποιητικού ECDL Core Certificate με ημερομηνία 18/4/2005 το οποίο ήταν πλαστό.
Στη δεύτερη περίπτωση εξετάστηκαν οι φάκελοι διαγωνισμού για την πρόσληψη δημοτικών αστυνόμων που έγινε μετά την έκδοση της υπ΄αρίιθμ. 2/23-8-20067 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πλήρωση 9 θέσεων ένστολου προσωπικού εκ των οποίων τρεις αφορούσαν το Δήμο Σύμης.

Από τον έλεγχο στα πιστοποιητικά των υποψηφίων προέκυψε ότι ο διορισμός ενός δημοτικού αστυνόμου στο Δήμο Σύμης έγινε με τη χρήση πλαστής βεβαίωσης του Βρετανικού Συμβουλίου για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Το είδαμε: http://dimastin.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου