Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

Αναφορά στη Βουλή από τον Κώστα Κουκοδήμο (Ν.Δ.) υπομνήματος των Δημοτικών Αστυνομικών Κατερίνης με θέμα τη μοριοδότηση και την αξιοκρατία

Αναφορά στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη, κατέθεσε ο βουλευτής Πιερίας Κώστας Κουκοδήμος, στον οποίο θέτει και με σχετικό υπόμνημα των Δημοτικών Αστυνομικών Κατερίνης, θέμα αξιοκρατίας και διαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης για την επανατοποθέτηση τους, υπό το καθεστώς του προγράμματος κινητικότητας.


Αναξιοκρατικές προσεγγίσεις
 Στο υπόμνημα του οι Δημοτικοί Αστυνομικοί επισημαίνουν  ότι η δημοσίευση στο ΦΕΚ  τροποποιημένης ανακοίνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 5/2013 και η έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου με αριθμό ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170 περιέχουν μια σειρά από μονόπλευρες και αναξιοκρατικές προσεγγίσεις και καινοφανείς παραβιάσεις της νομιμότητας.


Συγκεκριμένα, την απουσία του στοιχείου της εντοπιότητας, τη διάθεση λιγότερων θέσεων προς κάλυψη σε υπηρεσίες του νομού Πιερίας, την άνιση, άδικη και αντισυνταγματική αντιμετώπιση των διαθεσίμων δημοτικών αστυνομικών, αναφορικά με τη μοριοδότηση του τρόπου πρόσληψής τους.

Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί, ζητούν άμεσα τη διόρθωση των παραπάνω θεμάτων πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων που είναι στις 13 Δεκεμβρίου 2013.

Πηγή: http://www.katerini-news.gr/
Ακολουθεί το υπόμνημα:

Κατερίνη,  3 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κουκοδήμο Κωνσταντίνο, Κωνσταντόπουλο Γιώργο, Χριστογιάννη Δημήτριο & Μάνη-Παπαδημητρίου Άννα


ΘΕΜΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ


Κύριοι και κυρία Βουλευτές,
           
            Κατά τη χρονική περίοδο που προηγήθηκε υπήρχαν, προς ικανοποίησή μας, σαφείς δεσμεύσεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επίπεδο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για αυξημένη αξιοκρατία, διαφάνεια και νομιμότητα κατά την αξιολόγηση και επανατοποθέτηση των υπό καθεστώς “προγράμματος κινητικότητας” δημοτικών αστυνομικών. Παράλληλα δηλώθηκε από πολλούς εκπροσώπους της Κυβέρνησης πως ειδικότερα για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς οι προς πλήρωση θέσεις ξεπερνούν τους διαθέσιμους υπαλλήλους.
            Η δημοσίευση, ωστόσο, στο ΦΕΚ της τροποποιημένης πλέον υπ’ αριθμό 5/2013 ανακοίνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και η έκδοση της υπ΄αριθμό ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170 διευκρινιστικής εγκυκλίου περιέχει, προς απογοήτευσή μας, μια σειρά από μονόπλευρες/αναξιοκρατικές προσεγγίσεις και καινοφανείς παραβιάσεις της νομιμότητας.

            Ειδικότερα:
1. Η απουσία του στοιχείου της εντοπιότητας – ομοεδρικότητας με μοριοδότηση. Αυτό συνεπάγεται μετακινήσεις για μεγάλο αριθμό από τους διαθέσιμους δημοτικούς αστυνομικούς του νομού μας, αφού διαθέσιμοι υπάλληλοι από όλη την Ελλάδα μπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις που προκηρύχθηκαν για το νομό μας.

 2. Η διάθεση λιγότερων θέσεων προς κάλυψη σε υπηρεσίες του νομού μας ( 32 ) από το σύνολο των διαθεσίμων υπαλλήλων ( 43 ), συνεπάγεται ότι τουλάχιστον 11 συνάδελφοι θα βρεθούν άνεργοι μετά το τέλος της παρούσης διαδικασίας.

 3. Η άνιση, άδικη και αντισυνταγματική αντιμετώπιση των διαθεσίμων δημοτικών αστυνομικών, αναφορικά με τη μοριοδότηση του τρόπου πρόσληψής μας. Συγκεκριμένη σειρά δημοτικών αστυνομικών μοριοδοτείται με 20 μόρια για τον τρόπο πρόσληψής της, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο κρίσιμο προβάδισμα και μη αναλογικότητα μορίων σε σχέση με τις υπόλοιπες σειρές.
   
         Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε την παρέμβασή σας προς τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς διόρθωση των παραπάνω θεμάτων πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων στις 13-12-2013.


ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο για την αποστολή του υπομνήματος.

1 σχόλιο: