Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Επιπλέον μόρια σε «διαθέσιμους» για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (αλλά και στην ΥΠΑ) - Μόνο για τη Δημοτική Αστυνομία δεν αλλάζει η απόφαση!

Ενώ στο υπουργικό γραφείο του κ. Μητσότακη μας λένε ότι δεν πρόκειται να γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τη μοριοδότηση και γι' αυτό δεν πρόκειται να συμπεριληφθεί και ο τρόπος πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια με τη διαδικασία των Π.Δ. 23/2002 και Π.Δ. 135/2006, εντούτοις αυτοδιαψεύδονται καθώς μόλις προχθές κυκλοφόρησε απόφαση με την οποία λαμβάνει επιπλέον μοριοδότηση μερίδα των «διαθέσιμων» στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Άλλωστε πριν λίγο καιρό είχε βγει ανάλογη απόφαση για υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μα τι συμβαίνει στην περίπτωση των δημοτικών αστυνομικών άραγε; Πού οφείλεται η εμμονή στο Υπουργείο ώστε να μην λάβει μοριοδότηση το σύνολο των δημοτικών αστυνομικών μετά το 2002 με βάση τον τρόπο πρόσληψης (με αντικειμενικά κριτήρια), αλλά φωτογραφικά μόνο οι διορισθέντες συγκεκριμένου διαγωνισμού; Και γιατί μοιράζει μόρια αριστερά και δεξιά, ασχέτως τρόπου πρόσληψης;


Επιπλέον μόρια σε «διαθέσιμους» για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για υπαλλήλους Γενικής Γραμματείας και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Εργων


Πρόσθετη μοριοδότηση για την κάλυψη θέσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες θα έχουν, κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας, υπάλληλοι των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων (ΓΓΔΕ) και των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Εργων οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Αυτό ορίζεται σε πρόσφατη κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου (ΦΕΚ Β΄, αρ.φ. 3137-10.12.2013).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρόσθετα ειδικά κριτήρια επιλογής προσωπικού εκ των «διαθεσίμων» για την τοποθέτησή τους σε θέσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών τέθηκαν μετά την κατάργηση 346 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της ΓΓΔΕ.

Ετσι, όσον αφορά την πλήρωση θέσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ορίζεται ότι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και έχουν προϋπηρεσία σε υπηρεσίες της ΓΓΔΕ με αρμοδιότητα την αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς, πυρκαγιές και λοιπές φυσικές καταστροφές λαμβάνουν έως 38 μόρια.

Συγκεκριμένα, ορίζονται 20 μόρια για προϋπηρεσία δυόμισι ετών, 10 μόρια για τα επόμενα δύο έτη επιπλέον, και 8 μόρια για άνω των τεσσεράμισι ετών (και μέχρι δέκα έτη) επιπλέον.

Για θέσεις στις Περιφέρειες αποτελεί πρόσθετο κριτήριο για τους «διαθέσιμους» η προϋπηρεσία στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημόσιων Εργων οι οποίοι μπορούν να λάβουν έως 38 μόρια ανάλογα τον χρόνο προϋπηρεσίας (20 μόρια για προϋπηρεσία δυόμισι ετών, για τα επόμενα δύο έτη επιπλέον 10 μόρια και για άνω των τεσσεράμισι ετών,και μέχρι δέκα έτη επιπλέον 8 μόρια).

Τα πρόσθετα−ειδικά κριτήρια ισχύουν με τον εξής περιορισμό: Στον αξιολογούμενο υπολογίζονται τα ειδικά κριτήρια μόνο για μία κατηγορία προϋπηρεσίας, η οποία έχει αποκτηθεί πιο πρόσφατα σε υπηρεσία που μοριοδοτείται βάσει της νέας απόφασης.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ


Πρόσθετη μοριοδότηση για «διαθέσιμους» υπαλλήλους της ΥΠΑ - Τα ειδικά κριτήρια για χειριστές και μηχανικούς αεροσκαφώνΚαθορίστηκαν πρόσθετα ειδικά κριτήρια επιλογής του προσωπικού με ειδικότητα χειριστή και μηχανικών αεροσκαφών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα. Πρόκειται για την πρόσθετη μοριοδότηση που αφορά πιλότους και μηχανικούς αεροσκαφών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετά την κατάργηση 249 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων της ΥΠΑ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Τα ειδικά κριτήρια ορίστηκαν με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο πλαίσιο της διαδικασίας για αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων με αυτές τις ειδικότητες. Έτσι, καθορίστηκαν (ΦΕΚ Β΄ τεύχος, αρ. φύλ. 2902 - 18.11.2013) τα εξής πρόσθετα ειδικά κριτήρια για τους «διαθέσιμους» χειριστές και μηχανικούς αεροσκαφών:

- Επαγγελματική άδεια χειριστή αεροσκαφών σε ισχύ ή μηχανικού αεροσκαφών (B1 ή Β2 ή Β1 και Β2) κατά Part-66 σε ισχύ, με την ειδικότητα ενός εκ των αεροσκαφών της ΥΠΑ (ΒΕ-200, Citation C-750, BO-105) προσδίδει 30 μόρια.
Για κάθε επιπλέον τύπο αεροσκάφους εκ των έναντι αναφερομένων (μέχρι 3 τύπους Χ συντελεστή 1) ένα έως δύο μόρια.
Για κάθε μήνα απασχόλησης σε αεροπορικό οργανισμό, επί του συγκεκριμένου τύπου, πιστοποιημένου κατά EASA, τους τελευταίους 12 μήνες (μήνες Χ συντελεστή 1) μηδέν ως δώδεκα μόρια.

- Χειριστές αεροσκαφών ή μηχανικοί αεροσκαφών (B1 ή Β2 ή Β1 και Β2) κατά Part-66, με πιστοποίηση επιθεωρητού ασφαλείας πτήσεων σε ισχύ, σύμφωνα με το ΠΔ 147/2005) παίρνουν 20 μόρια.
Για κάθε μήνα απασχόλησης σε καθήκοντα επιθεωρητού εντός του τελευταίου έτους (αριθμός μηνών Χ συντελεστή 1) παρέχονται 0-12 μόρια.

- Επιθεωρητές πιστοποιημένοι στον «Από Αέρα Έλεγχο των Ραδιοβοηθημάτων και Οπτικών Βοηθημάτων Πολιτικής Αεροπορίας, Πολεμικής Αεροπορίας, Αεροπορίας Ναυτικού και Αεροπορίας Στρατού».
Για την αρχική πιστοποίηση 10 μόρια και για κάθε μήνα απασχόλησης σε καθήκοντα επιθεωρητού εντός του τελευταίου έτους (αριθμός μηνών Χ συντελεστή 0,5) μηδέν ως 6 μόρια.

- Μήνες πραγματικής υπηρεσίας στην ΥΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια. Για κάθε ένα μήνα και μέχρι 24 μήνες (αριθμός μηνών Χ συντελεστή 1) καθορίζονται μηδέν ως 24 μόρια.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου