Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

Εκκαθαρίσεις-εξπρές σε δήμους: 80.000 υπάλληλοι, εντός 10 ημερών, θα μπουν σε εθελοντική κινητικότητα, διαθεσιμότητα, ή απόλυση


Μέσα στον ασφυκτικό χρόνο των 10 ημερών, τη βαριά ατμόσφαιρα των Μνημονίων με τις απολύσεις, τις διαθεσιμότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αβεβαιότητα και ανασφάλεια του θολού τοπίου των αλλαγών της κυβέρνησης που... αλλάζουν από μήνα σε μήνα ανάλογα με τις επιταγές της τρόικας, καλούνται 80.000 δημοτικοί υπάλληλοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα διαδημοτικής κινητικότητας που θα πρέπει να αρχίσει, να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου. 

Οι δημοτικοί υπάλληλοι δηλώνουν μέσω της ομοσπονδίας τους (ΠΟΕ - ΟΤΑ) ότι «προετοιμάζονται χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» (φωτ. ΑΠΕ) 

Οι δημοτικοί υπάλληλοι δηλώνουν μέσω της ομοσπονδίας τους (ΠΟΕ - ΟΤΑ) ότι «προετοιμάζονται χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» (φωτ. ΑΠΕ) Την εφαρμογή του προγράμματος της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας, που προωθείται κατεπειγόντως με ρύθμιση στο νομοσχέδιο για το φόρο ακινήτων, χαιρέτισαν με δηλώσεις τους οι υπουργοί: Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης - σημειώνοντας ταυτόχρονα στα τεκταινόμενα τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Ωστόσο οι δημοτικοί υπάλληλοι μέσω της ομοσπονδίας τους (ΠΟΕ-ΟΤΑ) υπογραμμίζουν ότι «προετοιμάζονται απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» και καταγγέλλουν «τη διαδικασία της ενδοδημοτικής κινητικότητας ως απαράδεκτη, καθώς όπως λένε υπηρετεί τη διάλυση των δήμων και την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων τους στα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα». 

Ο κ. Μιχελάκης υπογράμμισε τις σύντομες και αδιάβλητες διαδικασίες οι οποίες θα διεξαχθούν από το ΑΣΕΠ και τόνισε ότι το προσωπικό που θα μεταταχθεί θα ενταχθεί στην κινητικότητα μόνο για ένα μήνα και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στην υπηρεσία που έχει ζητήσει. «Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται -όπως συνέβη και με τους δημοτικούς αστυνομικούς- πως κινητικότητα δεν σημαίνει και έξοδος από το Δημόσιο», σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών. (Σχόλιο: πάντα ενημερωμένος ο Μιχελάκης, να τον χαίρονται όσοι τον ψήφισαν)

Επίσης ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η διαδικασία αυτή έχει πιλοτικό χαρακτήρα, καθώς στο μέλλον όλες οι μετακινήσεις προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα γίνονται με αυτή τη λογική. Θα υπάρχει δηλαδή ένα «πάντρεμα» προσφοράς και ζήτησης με βάση τις κενές θέσεις, αλλά και το πλεονάζον προσωπικό. 

Οι παράμετροι
Αναλυτικά το πρόγραμμα της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας έχει τις εξής παραμέτρους:
* Ποιοι μπορούν να μετάσχουν:
Κάθε μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλος των ΟΤΑ Α' βαθμού, της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
* Πού μπορούν να μεταταχθούν:
Σε κενές ή συνιστώμενες, με την πράξη μετάταξης, θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ Α' βαθμού, της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
* Πώς είναι η διαδικασία

Τα 10 βήματα για την εθελοντική μετάταξη:
 1.  Εκδοση ανακοίνωσης του υπουργείου Εσωτερικών, με αιτιολογημένα αιτήματα των φορέων, στα οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.
 2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων.
 3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις υπηρεσίες που υπηρετούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της ανακοίνωσης.
 4. Οι Διευθύνσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων που αποστέλλουν στους φορείς υποδοχής και στο ΑΣΕΠ.
 5. Το ΑΣΕΠ μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών συντάσσει Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης, με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τα οποία αποστέλλει στο υπουργείο Εσωτερικών.
 6. Το υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει αμελλητί τον πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.
 7. Οι φορείς προέλευσης δηλώνουν πως συμφωνούν στη μετάταξη μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη ημερομηνία που έλαβαν τους πίνακες των υπαλλήλων προς το φορέα υποδοχής και στο γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με κοινοποίηση στο υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Αν παρέλθουν 5 ημέρες χωρίς σύμφωνη ή αρνητική γνώμη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης.
 9. Ο φορέας υποδοχής μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης εκδίδει την απόφαση της μετάταξης του υπαλλήλου.
 10. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
* Τι πρέπει να ξέρουν οι υπάλληλοι προς μετάταξη:
 1. Το προσωπικό που θα μεταταχθεί μπαίνει σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα. Ο χρόνος αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός με την έκδοση αμελλητί σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, δηλαδή του φορέα υποδοχής.
 2. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μόλις ολοκληρωθεί η διαθεσιμότητα αρχίζει να βαρύνει το φορέα υποδοχής.
 3. Το προσωπικό που θα μεταταχθεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή εθελοντικά, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί πλεονάζον και να μπει εκ νέου και χωρίς την συγκατάθεσή του σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.
* ΕΟΠΥΥ

Διαθεσιμότητα για 8.900 εργαζομένους-γιατρούς

Μέσα σε 45 ημέρες πρέπει να έχει αρχίσει και να έχει ολοκληρωθεί η ενδοδημοτική κινητικότητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προχθές. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση βιάζεται δεν έχει να κάνει μόνον με τους χρόνους που έχει στη διάθεσή της από την τρόικα, αλλά και με το δεύτερο κύμα της διαθεσιμότητας που περιλαμβάνει 12.500 υπαλλήλους και ύστερα από τη σιωπηρή έγκριση της τρόικας πάει για τον Μάρτιο του 2014.


Ο χρόνος για πρώτη φορά «δουλεύει» υπέρ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της δουλειάς που έχει γίνει εκεί από τον υπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς δύο μεγάλες ομάδες εργαζομένων μπορούν να προστεθούν στις λεγόμενες δεξαμενές υπαλλήλων για διαθεσιμότητα, προκειμένου να καλυφθούν οι μνημονιακές υποχρεώσεις.

Ηδη το υπουργείο Υγείας πρότεινε τη «λύση» για 8.900 διαθεσιμότητες στον ΕΟΠΥΥ και έλαβε την τελική έγκριση από την κυβέρνηση στο Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, στον Οργανισμό θα παραμείνουν 1.100 άτομα. Πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις κεντρικές υπηρεσίες και τα φαρμακεία του νέου ΕΟΠΥΥ.

Το χρονοδιάγραμμα

Αυτό που υπολείπεται είναι να ανακοινωθούν οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα της διαθεσιμότητας των γιατρών που -πρέπει να σημειωθεί- βρίσκονται σε πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με αποφάσεις της Ομοσπονδίας τους, που θα συνεχιστούν μέχρι 20 Δεκεμβρίου.

Αν η διαθεσιμότητα των 8.900 γιατρών πραγματοποιηθεί, τότε από την άποψη των «αριθμών» τα πράγματα θα γίνουν περισσότερο εύκολα για τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον ερχόμενο Μάρτιο, οπότε και θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην τρόικα το δεύτερο κύμα με τους 12.500 υπαλλήλους.

Ενα δεύτερο σημείο που αναμένεται να φέρει μια ανάσα στο σχεδιασμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι η «λύση» που θα δοθεί στις αμυντικές βιομηχανίες όταν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας. Από τους εργαζομένους εκεί αναμένεται να απομακρυνθούν περίπου 700 εργαζόμενοι, οι οποίοι, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής τα πράγματα, θα συνυπολογιστούν στο συνολικό αριθμό των απολύσεων, προκειμένου να συμπληρωθεί το νούμερο των 4.000 για το 2013 και 11.000 για το 2014.
ΕΛ. ΔΕΛ.

Πηγή: Ελευθεροτυπία

1 σχόλιο: