Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Ερώτηση & A.Κ.Ε. Βασ. Καπερνάρου (ΑΝ.ΕΛ.) στη Βουλή για τη μοριοδότηση των δημοτικών αστυνομικών - «Βόμβα» για πλαστές βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς κ.κ. Υπουργούς

 • Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την πριμοδότηση 20 μορίων και λοιπών ευνοϊκότερων ρυθμίσεων στους Δημοτικούς Αστυνομικούς που διορίστηκαν το 2010»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 (ΦΕΚ Β΄ 1992/2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε σχέση με τα κριτήρια μοριοδότησης για την κινητικότητα, δεν μοριοδοτείται ο τρόπος πρόσληψης που ισχύει για τη Δημοτική Αστυνομία, και ως εκ τούτου οι δημοτικοί αστυνομικοί που διορίστηκαν με τη διαδικασία των Π.Δ. 23/2002 και Π.Δ. 135/2006 δεν λαμβάνουν μόρια ως προς τον τρόπο εισαγωγής της στη δημόσια διοίκηση, παρά το γεγονός ότι εισήλθαν με αντικειμενικά κριτήρια.  

Βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 του Νόμου 3812/2009, το Α.Σ.Ε.Π. ανέλαβε να εξετάσει τις ενστάσεις για την από 13-8-2009, προκήρυξη υπ’ αριθ. 29352/18616 της Περιφέρειας Αττικής για τη Δημοτική Αστυνομία, γεγονός που δεν συνέβη για τις ενστάσεις που ανέκυψαν στους προηγούμενους διαγωνισμούς. Σύμφωνα όμως με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής που επικαλούνται οι δημοτικοί αστυνομικοί, «οι ενστάσεις αφορούν μόνο την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τη βαθμολόγηση των αντικειμενικών κριτηρίων και όχι άλλα στάδια π.χ. αθλητικές δοκιμασίες».  Το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις καταγγελίες δεν άσκησε έλεγχο στο σύνολο της διαδικασίας, αλλά εξέτασε μόνο ενστάσεις υποψηφίων για τον πίνακα σειράς κατάταξης, και όχι τους πίνακες αναστημομέτρησης, αθλητικών δοκιμασιών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, αλλά ούτε και τον τελικό πίνακα κατάταξης. Και ο έλεγχος αυτός περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο σε όσους προσέφυγαν σε αυτό (κατά πληροφορίες 57 άτομα συνολικά), και όχι στο σύνολο των υποψηφίων.

Περαιτέρω, με την υπ. αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/ 29.11.2013 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης στης Δημοτική Αστυνομία κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3812/2009 συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» και λαμβάνει 20 μόρια, παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. ήταν προσχηματικός, καθώς αφορούσε μόνο τα 57 άτομα που προσέφυγαν σε αυτό και για έναν μόνο πίνακα από το σύνολο της διαδικασίας. Με την εγκύκλιο αυτή πριμοδοτούνται υπέρμετρα κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας οι επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού, με συνέπεια να προηγούνται έναντι των άλλων διορισθέντων, άσχετα με τα τυπικά προσόντα που τυχόν διαθέτουν. 

Με την ίδια εγκύκλιο προβλέπεται ότι για τη μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας κατά τη διαδικασία κινητικότητας ο υπάλληλος δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας, κατά παράβαση του Υπαλληλικού Κώδικα (παρ. 2 άρθρου 70 του ν.3528/2007 και παρ. 2 άρθρου 76 του ν.3584/2007), γεγονός που ευνοεί υπέρμετρα εισαχθέντες των πρόσφατων διαγωνισμών εις βάρος συναδέλφων τους, ενώ δημιουργούνται υπόνοιες ως προς τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας κίνησης. 

Τέλος, σε πρόσφατη γενική συνέλευση του Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών Αθήνας καταγγέλθηκε δημόσια ότι ανάμεσα στους επιτυχόντες της προκήρυξης 29352/18616/ 2009 της Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Αθηναίων υπάρχει διψήφιος αριθμός επιτυχόντων που προσκόμισαν πλαστά πιστοποιητικά εντοπιότητας.

Επειδή, καταστρατηγείται το άρθρο 4 του Συντάγματος, περί Ισονομίας και Ισοπολιτείας,

Επειδή, βάσει του άρθρου 22, παρ. 1, του Συντάγματος: «Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από φύλλο ή άλλη διάκριση.»,

Ερωτάσθε:

 1. Προτίθεστε να τροποποιήσετε την υπ. αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 /9.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1992/2013) απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους, και του τρόπου μοριοδότησής τους» ώστε να συμπεριλάβετε και τη διαδικασία πρόσληψης των Δημοτικών Αστυνομικών με αντικειμενικά κριτήρια (Π.Δ.23/2002, Π.Δ. 135/2006);
 2. Ισχύει το γεγονός, ότι δεν έγινε πλήρης έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. στο διαγωνισμό του 2009 για τη Δημοτική Αστυνομία, και δεν ελέγχθηκαν όλοι οι πίνακες; Αν ναι, για ποιον λόγο δεν ελέγχθηκαν; Αν τελικά δεν έγινε έλεγχος στους πίνακες αναστήματος, αθλητικών δοκιμασιών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, με ποια κριτήρια λαμβάνουν 20 μόρια οι επιτυχόντες της προκήρυξης αυτής, καθώς καθίσταται προφανές ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.; Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
 3. Σκοπεύετε να ανακαλέσετε την εγκύκλιο ως προς τη μοριοδότηση των επιτυχόντων συγκεκριμένου διαγωνισμού, και ως προς την άρση της οκταετίας, που δημιουργούν υπόνοιες ευνοιοκρατίας για τους επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού;
 4. Στον πρόσφατο έλεγχο δικαιολογητικών πρόσληψης των δημοτικών αστυνομικών από το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ελέγχθηκαν οι βεβαιώσεις δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας των δημοτικών αστυνομικών; Αν ναι, πόσες πλαστές βεβαιώσεις εντοπίστηκαν; Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Αν όχι, σκοπεύετε να δώσετε εντολή διενέργειας ελέγχου και στις εν λόγω βεβαιώσεις και να ζητήσετε την ανάκληση των διορισμών όσων διορίστηκαν με πλαστά δικαιολογητικά;

Αθήνα, 12/12/2013

Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής
Βασίλειος Καπερνάρος

Δείτε την Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων:

2 σχόλια:

 1. Ποτε θα γίνουν τα δικαστήρια να πάμε για δουλειά στους δήμους, γιατι δεν βλέπω φως με την ΕΛΑΣ κτλ. Αρκετά με την κοροϊδία εχουμε έξοδα. ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έτσι έτσι.... Πείτε και για την στρατιωτική θητεία που πριμοδότησε 10 μόρια τους άνδρες και ότι πολλοί απο αυτούς δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και θα διοριστουν στις σωφρονιστικές υπηρεσίες. Ο αριθμός ειναι διψηφιος .....πολλοί δεν είχαν όπλο στην θητεία τους!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή