Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Στο ΣτΕ κατά της κινητικότητας οι δημοτικοί αστυνομικοί

Οι δημοτικοί αστυνομικοί καταγγέλλουν αναξιοκρατικές και φωτογραφικές ρυθμίσεις.


Οι δημοτικοί αστυνομικοί καταγγέλλουν αναξιοκρατικές και φωτογραφικές ρυθμίσεις.Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν μαζικά οι δημοτικοί αστυνομικοί, κατά της υπουργικής απόφασης που "πριμοδοτεί" συγκεκριμένη σειρά εισαγωγής στην υπηρεσία!


Οι δημοτικοί αστυνομικοί καταγγέλλουν αναξιοκρατικές και φωτογραφικές ρυθμίσεις.
 
Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί τους δημοτικούς αστυνομικούς:

με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170 Εγκύκλιο του ιδίου Υπουργού παρέχονται «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» (ΑΔΑ: ΒΛ12Χ-Φ91). Μεταξύ των άλλων, με την τελευταία αυτή «Εγκύκλιο» προβλέπεται ότι «η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009 συγκαταλέγεται στις "λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ" της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/09.08.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με την οποία καθορίστηκε, μεταξύ των άλλων, η μοριοδότηση των σχετικών κριτηρίων επιλογής. Συνεπώς, οι Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν με βάση διαδικασίες που υπήχθησαν στις ως άνω διατάξεις του ν. 3812/2009, όπως είναι για παράδειγμα η διαδικασία πρόσληψης με βάση την υπ' αριθμ. 29352/18616/13.8.2009 Προκήρυξη της Περιφέρειας Αττικής, μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την εν λόγω «Εγκύκλιο», μεεπιπλέον 20 όρια, σε αντίθεση με τους λοιπούς συναδέλφους τους που προσλήφθηκαν με προγενέστερες διαδικασίες πρόσληψης, όπως είναι ιδίως αυτές που ρυθμίζονταν από τις διατάξεις των π.δ. 23/2002 και 135/2006. Η ως άνω πρόβλεψη της «εγκυκλίου», η οποία δεν προβλέπεται, κατ' αρχήν, στον νόμο, εισάγει, κατά την ορθότερη άποψη, άνιση δυσμενή μεταχείριση σε βάρος των Δημοτικών Αστυνομικών που προσλήφθηκαν με προγενέστερες του νόμου 3812/2009 διαδικασίες, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος. Για τον λόγο αυτό, αντίκειται, πέραν των άλλων, στην αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου