Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Ερώτηση 14 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την κινητικότητα των δημ. αστυνομικών: Ενστάσεις για φωτογραφικές διατάξεις, αριθμό θέσεων, ομοεδρικότητα

Αθήνα, 10-12-2013

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό
- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

Θέμα: «Διαθεσιμότητα των Υπαλλήλων ειδικότητας Δημοτικής Αστυνομίας.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.7.2013), από τις 23 Σεπτεμβρίου 2013 οι Υπάλληλοι ειδικότητας Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι υπηρετούσαν στους Δήμους όλης της Χώρας, έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, εφαρμοζόμενης για αυτούς της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
Με την Ανακοίνωση 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Απόφαση 31890, ΦΕΚ Β' 2999/2013, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 32450, ΦΕΚ Β' 3036/2013) για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, καθορίστηκαν οι θέσεις υποδοχής. Επίσης, με την εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  με  αριθμό ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29-11-2013, δίνονται οδηγίες για την υλοποίηση της κινητικότητας των Δημοτικών Αστυνομικών.
Εκ των ανωτέρω εγγράφων προκύπτει καταρχήν ότι οι θέσεις υποδοχής είναι 2.858 και το σύνολο των Δημοτικών Αστυνομικών σε όλη τη χώρα περίπου 3.040. Συνεπώς, για 182 περίπου υπαλλήλους δεν προβλέπονται θέσεις.
Επίσης, εκ των ανωτέρω εγγράφων προκύπτει ότι η γεωγραφική κατανομή των θέσεων που ανακοινώθηκαν δεν συνάδει με αυτή των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα. Για παράδειγμα στο νομό Αττικής, οι θέσεις που προβλέπονται είναι 1.213 ενώ οι Δημοτικοί Αστυνομικοί στην Αττική ανέρχονται σε 1.616. Προβλέπονται λοιπόν 403 λιγότερες από το σύνολο των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί εκεί σε διαθεσιμότητα. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη οι Δημοτικοί Αστυνομικοί σε διαθεσιμότητα είναι 275, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις 195. Ανάλογα ισχύουν και στους υπόλοιπους νομούς της χώρας. Ακόμη, δεν λαμβάνεται καμία πρόβλεψη ομοεδρικότητας ή εντοπιότητας.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 3584/2007 οι κατηγορίες εκπαίδευσης (ΠΕ,  ΤΕ και ΔΕ) είναι διακριτές. Όμως,  στην  ανακοίνωση 5/2013 οι θέσεις ΠΕ & ΤΕ είναι ενοποιημένες, δεν αναφέρονται δηλαδή χωριστές θέσεις ΠΕ και ΤΕ, αλλά αναφέρονται θέσεις ΠΕ ή ΤΕ, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός αυτών.
Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29-11-2013, προβλέπεται ότι για τη μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας κατά τη διαδικασία κινητικότητας, ο υπάλληλος δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας, πρόβλεψη που αντίκειται στις ρητές διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 70 του ν.3528/2007 και της παρ. 2 άρθρου 76 του ν.3584/2007 και προκαλεί ανισότητες και αναξιοκρατία μεταξύ των υπαλλήλων, καθώς ευνοούνται χαρακτηριστικά εισαχθέντες των πρόσφατων διαγωνισμών με διακριτική μεταχείρισή τους.
Ακόμη με την ανωτέρω εγκύκλιο προβλέφθηκε ότι η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3812/2009 συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» της υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν 20 μόρια και ευνοούνται υπέρμετρα και διακριτικά Δημοτικοί Αστυνομικοί συγκεκριμένου διαγωνισμού έναντι άλλων συναδέλφων τους, με συνέπεια υπάλληλοι με ελάχιστα τυπικά προσόντα να προηγούνται στη μοριοδότηση και να λαμβάνουν θέσεις προνομιακά.
Επιπροσθέτως, η εγκύκλιος αυτή εξαιρεί φωτογραφικά τους διορισθέντες των τελευταίων ετών από τις ψυχοτεχνικές και υγειονομικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό υποκαθιστά την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6000/2/234−γ΄ (ΦΕΚ Β' 2631/2013) «Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία», που ορίζει ότι όλοι οι υπό μεταφορά υπάλληλοι θα υποβληθούν σε ψυχοτεχνικές και υγειονομικές διαδικασίες.

Επειδή ήδη το σύνολο των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, μετά την πάροδο 8 μηνών απολύεται.

Ερωτάται ο κ. κ. Υπουργός:
1.   Προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να μεταφέρει σε νέες θέσεις υπηρεσίας το σύνολο των Υπαλλήλων ειδικότητας Δημοτικής Αστυνομίας, ανακοινώνοντας πρόσθετες θέσεις σε νέους Φορείς Υποδοχής (Υπουργεία- Δήμους κ.α.);
2.   Προτίθεται να εισάγει το κριτήριο της ομοεδρικότητας κατά την τοποθέτησή τους, ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση τους και η εξώθηση πολλών εξ αυτών σε αναγκαστική παραίτηση;
3.   Προτίθεται άμεσα να διορθώσει τις ανωτέρω περιγραφείσες παράνομες, διακριτικές και ευνοϊκές για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού προβλέψεις των ανωτέρω εγγράφων σας (ανακοίνωση- εγκύκλιος).
4.   Προτίθεται να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ώστε να συμπεριληφθούν οι αναγκαίες αλλαγές;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μητρόπουλος Αλέξης
Στρατούλης Δημήτρης
Σακοράφα Σοφία 
Καφαντάρη Χαρά 
Μπάρκας Κώστας 
Χαραλαμπίδου Δέσποινα 
Τσουκαλάς Δημήτρης 
Κουρουμπλής Παναγιώτης 
Σταθάς Γιάννης 
Μιχαλάκης Νίκος
Δούρου Ρένα 
Αλεξόπουλος Απόστολος
Γεροβασίλη Όλγα
Σταμπουλή Αφροδίτη

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

3 σχόλια:

 1. ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ.
  Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εσύ Κα ΌΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (μάλλον με αρχικά Κ.Μ) δεν σε είδα να υπηρετεις την μαμά πατρίδα,ούτε να σου θέτουν ως κριτήριο την εκπλήρωση στρατ. Υποχρεώσεων για την συμμετοχή σε προκήρυξη. Αυτό δεν είναι αδικία; Τα καλά και συμφέροντα όμως.Αντε γιατί μας ζάλισες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. 1. Ως δόκιμοι φρουροί της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, προσλαμβάνονται Έλληνες πολίτες με τα ακόλουθα προσόντα:
  - Απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  - Ηλικία έως το 30ο έτος.
  - Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες.
  - Υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, υψηλό βαθμό ετοιμότητας, ψύχραιμος και αντίληψης, προσόντα διαπιστούμενα από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του παρόντος διατάγματος και του ν. 3388/2005.
  - Επιτυχή αποφοίτηση μετά από δίμηνη βασική εκπαίδευση σε σχολές του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή Δημόσιας Τάξεως.

  2. Η αναλογία των κατατασσόμενων δοκίμων φρουρών κατά φύλο καλύπτεται, τηρούμενης της αναλογίας ανδρών-γυναικών κρατουμένων κατά την ημερομηνία της προκήρυξης, λαμβανομένων υπ' όψιν των επίκαιρων στατιστικών δεδομένων της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή