Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Ρύθμιση σωσίβιο για τους υπαλλήλους ΟΤΑ - Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Δημοτικοί υπάλληλοι που θα ενταχθούν σε καθεστώς εθελοντικής κινητικότητας αποφεύγουν τη διαθεσιμότητα και την απόλυση. Νομοθετική ρύθμιση επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών. Αφορά μόνο μονίμους υπαλλήλους και όσους απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε δήμους και περιφερειακές ενώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνησή τους αποτελεί η αποδεδειγμένη εξασφάλιση των κονδυλίων μισθοδοσίας. 

Ξεκινάει εντός του Δεκεμβρίου η διαδικασία της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας, με την ψήφιση σχετικής διάταξης που αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος», την οποία θα εισηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο Κοινοβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης στο πλαίσιο νομοσχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ρύθμιση σωσίβιο για τους υπαλλήλους ΟΤΑ
Οι δημοτικοί υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα θα «διασωθούν» από τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις που θα προέλθουν από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη νόμου.

Από την εφαρμογή του μέτρου, που αποτελεί πρόταση της ΚΕΔΕ, εκτιμάται ότι θα μεταταγούν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, οι οποίοι θα συνυπολογιστούν στο δεύτερο κύμα κινητικότητας 12.500 υπαλλήλων.

Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή το μέτρου, καθώς ο Κυρ. Μητσοτάκης την έχει χαρακτηρίσει ως προάγγελο του μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας στο Δημόσιο.

Στη διαδικασία της «εθελοντικής κινητικότητας» στους ΟΤΑ μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι και όσοι εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται σε δήμους και περιφερειακές ενώσεις δήμων. Υπολογίζεται ότι οι δήμοι και οι περιφερειακές ενώσεις απασχολούν σήμερα περίπου 83.000 εργαζομένους.

Εξαιρούνται από τη διαδικασία οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ καθώς και των δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και όσοι υπηρετούν για ορισμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένο ΟΤΑ βάσει ειδικής διάταξης. Η μετακίνηση των εργαζομένων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κενή ή συνιστώμενη θέση εργασίας αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.

Αιτήματα
«Κλειδί» για την επιτυχία του μέτρου είναι η πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων από τους δήμους για την καταβολή της μισθοδοσίας των μετακινούμενων υπαλλήλων.

Το υπουργείο Εσωτερικών θα καλέσει τους δήμους που χρειάζονται εργαζομένους να καταθέσουν αιτιολογημένα αιτήματα που θα βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων, προκειμένου να εγκριθούν από την πολιτική ηγεσία. Κατόπιν θα προκηρυχτούν οι κενές οργανικές θέσεις ανά την επικράτεια και οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός 15 ημερών.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για μία θέση, θα τεθούν σε διαδικασία επιλογής με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ. Οι επιτυχόντες θα μεταταγούν με μία απλή διαδικασία, αφού χρειάζονται μόνο η σύμφωνη γνώμη του δήμου από τον οποίο προέρχονται και η απόφαση για μετάταξη του δήμου που θα τους υποδεχτεί, η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο «μετακινούμενος» υπάλληλος θα τεθεί σε διαθεσιμότητα την ημέρα που θα δημοσιευτεί η απόφαση μετάταξης στο ΦΕΚ, για 1-2 μήνες, μέχρις ότου τοποθετηθεί στη νέα του θέση. Οπως αναφέρει συγκεκριμένα η διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών: «Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει τον φορέα της οργανικής του θέσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να τεθεί εκ νέου σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας».

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΔΕ
Εισηγούνται μετακινήσεις χωρίς εμπλοκή του ΑΣΕΠ
Ενστάσεις για τη νομοθετική ρύθμιση της εθελοντικής κινητικότητας καταθέτουν εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, οι οποίοι διαφωνούν με τη «γραφειοκρατική» και «χρονοβόρα» διαδικασία που προτείνει το υπουργείο και εισηγούνται τη μετακίνηση των υπαλλήλων μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των δημάρχων, χωρίς την εμπλοκή του ΑΣΕΠ, προκειμένου να έχουν λόγο στις μετατάξεις προσωπικού.

Το στέλεχος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμφιλοχίας Απ. Κοιμήσης, μιλώντας στο «Εθνος», επισημαίνει ότι «ο τρόπος που σχεδιάζει η κυβέρνηση το πρόγραμμα εθελούσιας κινητικότητας στους ΟΤΑ -ο οποίος δεν είναι αυτός που πρότεινε η ΚΕΔΕ- αποτελεί την ασφαλέστερη οδό για την πλήρη αποτυχία του εγχειρήματος. Σε αυτό δεν θα μας φταίει καμία τρόικα και δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η εθελοντική κινητικότητα στους ΟΤΑ
1. Οι δήμοι καταθέτουν στο υπουργείο Εσωτερικών αιτιολογημένα αιτήματα για την κάλυψη θέσεων με την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων
2. Το υπουργείο εγκρίνει και προκηρρύσσει τις θέσεις σε όλη την επικράτεια ανά εκπαιδευτική κατηγορία και κλάδο.
3. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι καταθέτουν αιτήσεις εντός 15 ημερών
4. Επιλέγονται οι επιτυχόντες με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η Πράξη μετάταξης
5. Οι υπάλληλοι που θα μεταταγούν τίθενται σε διαθεσιμότητα για 1-2 μήνες και κατόπιν τοποθετούνται στη νέα τους θέση
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

'Κλειδί' για την επιτυχία η στάση των δημάρχων
Η «εθελοντική» μετακίνηση προσωπικού στους δήμους θα αποτελέσει το «βασικό» εργαλείο για εφαρμογή της κινητικότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση και η επιτυχία του θα κριθεί από την ετοιμότητα των δημάρχων να εξασφαλίσουν πιστώσεις και να εντοπίσουν εγκαίρως τις ανάγκες που έχουν σε ανθρώπινο δυναμικό.Κίνητρο για τη συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων στο μέτρο είναι η «εξαίρεση» των «εθελοντών» υπαλλήλων προς μετακίνηση από τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα.

Παράλληλα, αρκετοί δήμοι που βρίσκονται στο «κόκκινο» και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα θα επιδιώξουν να ωθήσουν εργαζόμενους προκειμένου να μεταταγούν «εθελοντικά» προκειμένου να μειώσουν το μισθολογικό κόστος και να βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους.
Εκτός της εθελοντικής κινητικότητας όμως, όπου η ΚΕΔΕ αρχικά εκτιμούσε ότι θα ενταχθούν περισσότεροι από 5.000 υπάλληλοι, θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την εφαρμογή του μέτρου και αξιολόγηση των δομών στους δήμους και στις δημοτικές επιχειρήσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2014. Σε αυτήν τη διαδικασία θα τεθούν υποχρεωτικά σε διαθεσιμότητα δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι θα κινδυνεύουν με απόλυση μετά την πάροδο του 8μήνου, καθώς είναι πιθανό να μη βρεθούν θέσεις για να επανατοποθετηθούν.

Οι απολύσεις
Από την τοπική αυτοδιοίκηση υπολογίζεται ότι θα απολυθούν, το 2014, συνολικά 4.000 εργαζόμενοι οι οποίοι θα προέλθουν από τους υπαλλήλους που έχουν τεθεί ή θα ενταχθούν στην κινητικότητα (εξαιρούνται όσοι θα μετακινηθούν εθελοντικά) καθώς και εργαζόμενοι δημοτικών επιχειρήσεων που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια ζημιογόνων χρήσεων και με βάση τον Καλλικράτη θα βάλουν «λουκέτο». Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης από την τοπική αυτοδιοίκηση θα απολυθούν το 2014:

1.634 σχολικοί φύλακες οι οποίοι θα απομακρυνθούν τον Μάρτιο του 2014, οπότε και θα συμπληρώσουν 8 μήνες σε διαθεσιμότητα. Από το σύνολο των 2.100 σχολικών φυλάκων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα από τον περασμένο Ιούνιο μόνο οι 366 εκτιμάται ότι θα μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στο Δημόσιο (π.χ. τραυματιοφορείς).
170 δημοτικοί αστυνομικοί που θα απολυθούν τον Απρίλιο του 2014, καθώς δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν σε άλλη θέση ή θα απομακρυνθούν λόγω πλαστών δικαιολογητικών.
1.400 δημοτικοί υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων που θα τεθούν σε «υποχρεωτική» διαθεσιμότητα μέχρι τον Μάρτιο του 2014 μετά την αξιολόγηση των δομών και θα απολυθούν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2014.

700-800 υπάλληλοι δημοτικών επιχειρήσεων οι οποίες θα συμπληρώσουν τρεις ζημιογόνες χρήσεις και με βάση τις διατάξεις του Καλλικράτη θα απαγορευτεί η χρηματοδότησή τους από τους δήμους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ανώνυμες εταιρείες των δήμων, αναπτυξιακές διαδημοτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κοινοτικών προγραμμάτων (π.χ. Leader) ή ακόμα και εταιρείες των ΟΤΑ που έχουν εμπορική δραστηριότητα (δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, δημοτικές εταιρείες που διαχειρίζονται νεκροταφεία κ.τ.λ.) . Εξαιρούνται οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων για τις οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

«ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΓΙΑ ΛΥΣΗ
Η επιτυχία της εθελοντικής - διαδημοτικής κινητικότητας στους ΟΤΑ αποτελεί «πρόκληση» για τον υπουργό Εσωτερικών, Γ. Μιχελάκη, αλλά και το σημείο «αιχμής» όπου θα δοκιμαστούν οι σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας με τους δημάρχους της χώρας. Ο Γ. Μιχελάκης με την ανάληψη των καθηκόντων του δεν «κρύφτηκε» πίσω από τις αποφάσεις της κυβέρνησης όπως έκαναν οι προκάτοχοί του. «Ανοιξε» θέματα όπως ο νέος εκλογικός νόμος στην αυτοδιοίκηση και προσπάθησε να προσεγγίσει τους δήμαρχους και τους περιφερειάρχες βελτιώνοντας το κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοικητικών, παρά τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων.
Ο Γ. Μιχελάκης αποδέχτηκε την κεντρική ιδέα της πρότασης της ΚΕΔΕ για την «εθελοντική» κινητικότητα στους ΟΤΑ, όπου προβλέπεται η προστασία από την απόλυση των «μετακινούμενων» -με δική τους βούληση- υπαλλήλων. Ομως, οι δήμαρχοι αναμένεται να αντιδράσουν στον σχεδιασμό του υπουργείου που υπερασπίζεται τη μοριοδότηση των υποψηφίων μέσω ΑΣΕΠ, αφού επιμένουν ότι πρέπει να έχουν λόγο στην επιλογή του προσωπικού που θα μετακινηθεί. Η επιτυχία του εγχειρήματος κινδυνεύει εάν τελικώς οι δήμαρχοι αποφασίσουν να μη συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία και το στοίχημα του Γ. Μιχελάκη είναι να επιτύχει μία συμβιβαστική λύση που θα εξασφαλίζει την αξιοκρατική επιλογή των μετακινούμενων υπαλλήλων, αλλά και την ταχύτατη εφαρμογή του μέτρου.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου