Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Νέες διευκρινίσεις από το ΥΔιΜΗΔ για την κινητικότητα της Δημοτικής Αστυνομίας για διπλώματα, ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, και εκθέσεις αξιολόγησης του 2013

Διευκρίνιση 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ)

Σχετικά με τη μοριοδότηση των πρόσθετων βαθμολογούμενων κριτηρίων για την ένταξη των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία, και αναφορικά με το πρόσθετο προσόν της Άδειας οδήγησης διευκρινίζεται ότι καθ’ υπόδειξη της ΕΛΑΣ (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας – Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού – Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού) αρκεί η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας, ανεξαρτήτως κυβικών ή kw.

Διευκρίνιση 2
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Για τους διορισμένους πριν την εφαρμογή του άρθρου 8 του ΠΔ 135/2006, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε ψυχοτεχνική διαδικασία και είχαν κριθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές (πχ. Επιτροπή του άρθρου 5 του π.δ.592/1984, άρθρου 9 του π.δ. 23/2002) ως «ικανοί» δεν υποχρεούνται να επανυποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή είτε στο φάκελο του υπό μεταφορά υπαλλήλου υπάρχει η αντίστοιχη βεβαίωση είτε ο υποψήφιος το δηλώνει υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

Διευκρίνιση 3
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας του έτους 2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί, λόγω της κατάργησης της ως άνω Υπηρεσίας από 23.9.2013 και πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ.318/1992, λαμβάνονται υπ’ όψιν για την μοριοδότηση του κριτηρίου 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.

2 σχόλια:

 1. Πολυ μαγείρεμα με τις αξιολογήσεις....αίσχος. Μια δίνουν 10 μόρια για την θητεία μια το ΑΣΕΠ, μια η μη ύπαρξη εντοπιότητας η κινητικότητα ειναι το ρουσφέτι της εποχής μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η συμμετοχή
  Οι υποψήφιοι εξωτερικοί φρουροί θα περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις, σωματικής και ψυχικής υγείας, ψυχοτεχνικά τεστ και αθλητικές δοκιμασίες.
  Δικαίωμα συμμετοχής στον νέο διαγωνισμό θα έχουν οι Ελληνες πολίτες που:
  1. Είναι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Πτυχίου Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  2. Εχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1977 έως 1986 (από 21 έως 30 ετών).
  3. Εχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα, υψηλό βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης, προσόντα τα οποία διαπιστώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης.
  4. Εχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.
  5. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή.
  7. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  Η επιλογή
  Εκτός του απαραίτητου τίτλου σπουδών, οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας, γνώσης ξένης γλώσσας, ως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι ή παλιννοστούντες ομογενείς και τέλος ως έφεδροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ως στρατιώτες των Ειδικών Δυνάμεων και ΕΠΥ.
  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή, η οποία θα τσεκάρει το ανάστημά τους, τα σωματικά τους προσόντα, την ψυχική τους υγεία και τον βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης.
  Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν αθλητικές δοκιμασίες στα αγωνίσματα: άλμα σε μήκος, άλμα σε ύψος, δρόμος εκατό μέτρων, δρόμος χιλίων μέτρων και ρίψη σφαίρας.
  Οι υποψήφιοι που θα περάσουν τις δοκιμασίες θα κληθούν να ακολουθήσουν πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης, στη σχολή Εξωτερικής Φρούρησης.

  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΝΔ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ υπουργός Δικαιοσύνης πρώην.
  ΟΤΙ ΜΠΙΛΙΕΤΑΚΙ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΜΟΙΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΟΥΛΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή