Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Επιστολή Ε.Κ.Ε.Δ.Α. στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της μοριοδότησης

Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ.: 11
Προς:
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κα Χριστοφιλοπούλου Εύη


Κύριε Υπουργέ,

Στις 14 Αυγούστου 2013 κυκλοφόρησε η  υπ’ αριθμόν ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 (ΦΕΚ Β΄ 1992/2013) απόφασή σας «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους». Με την απόφαση αυτή μεταξύ άλλων μοριοδοτείται ο τρόπος εισαγωγής στη  Δημόσια Διοίκηση, κατά το κριτήριο 3 στους πίνακες Ι, ΙΙ, & ΙΙΙ του παραρτήματος Γ’ της απόφασης. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που μνημονεύονται δεν συγκαταλέγεται η περίπτωση πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια που διενεργείται εκ του νόμου εκτός ΑΣΕΠ, όπως το σύστημα πρόσληψης που ισχύει για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία πρόσληψης για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας με το Π.Δ. 23/2002 και το Π.Δ. 135/2006:
 1. Διενεργείται εκ του νόμου εκτός ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθ. 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994
 2. Είναι συνταγματική και σύμφωνη με το νόμο, όπως αποφάνθηκε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Πρακτικό συνεδριάσεως ΣτΕ 126/2006
 3. Δεν διενεργείται απευθείας από το φορέα πρόσληψης, δηλαδή τους ΟΤΑ, αλλά από το εποπτεύον όργανο των ΟΤΑ, τις -τότε- Περιφέρειες που ήταν υπό άμεσο κρατικό έλεγχο,  γεγονός που διασφαλίζει διπλό έλεγχο και αυξημένα εχέγγυα αντικειμενικότητας και διαφάνειας
 4. Γίνεται με σειρά προτεραιότητας και αντικειμενικά κριτήρια που προσιδιάζουν στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπου σύμφωνα με το κριτήριο 3 του Παραρτήματος Γ' της ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 απόφασης αντιστοιχούν 25 μόρια
 5. Δεν μοριοδοτείται, αφού η συγκεκριμένη περίπτωση εκλείπει από το κριτήριο 3 του Παραρτήματος Γ' της ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 απόφασης, εξισώνοντας στην πράξη μια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με αντικειμενικά κριτήρια με περιπτώσεις διορισμών με αδιαφανείς διαδικασίες
 6. Το σύνολο των προσληφθέντων δημοτικών αστυνομικών με τα Π.Δ. 23/2002 και Π.Δ. 135/2006 έχει λάβει εξάμηνη εκπαίδευση στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας, και έχει αποφοιτήσει έχοντας συμμετάσχει επιτυχώς σε γραπτές εξετάσεις υπό την εποπτεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (εκπαίδευση για την οποία επίσης δεν μοριοδοτείται)
 7. Το γεγονός ότι δεν είναι πάντα δυνατό να προβλεφθούν όλες οι δυνατές περιπτώσεις, αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα τροποποιήσεων ώστε να διορθωθούν περιπτώσεις αδικιών ή να γίνουν βελτιώσεις, όπως άλλωστε συνέβη στην περίπτωση των αθλητών με εξαιρετικές διακρίσεις σε Ολυμπιακά, Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (με την υπ' αριθμόν ΔΙΔΑΔ/ 48Α /58/οικ.29040 (ΦΕΚ Β΄ 2757/2013) απόφαση μοριοδοτήθηκαν με 20 μόρια ως προς τον τρόπο εισαγωγής τους στη Δημόσια Διοίκηση),
Σας ζητούμε να προχωρήσετε στην τροποποίηση της ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 /9.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1992/2013) απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους, και του τρόπου μοριοδότησής τους» ως προς το κριτήριο 3 στους πίνακες Ι και ΙΙ του παραρτήματος Γ’ της απόφασης, με την προσθήκη: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ.23/2002 Ή ΤΟΥ Π.Δ.135/2006 - ΜΟΡΙΑ 20».

Με την πρότασή μας αυτή διορθώνεται και η κατάφωρη αδικία και το αίσθημα ανισότητας που προκάλεσε η ερμηνεία που δίνεται με τη ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/ 29.11.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου σας, ερμηνεία που επιδέχεται δικαστική αμφισβήτηση που δύναται να αναστείλει τη διαδικασία της κινητικότητας. Με την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», όταν στην πραγματικότητα δεν υπήρχε πρακτικά κανένας έλεγχος, το σύνολο της διαδικασίας διεξήχθη εκτός ΑΣΕΠ, και δεν αναφερόταν η δυνατότητα ένστασης στο ΑΣΕΠ στην προκήρυξη. Με την μετέπειτα ισχύ του ν. 3812/2009, και σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδοθεί τότε, η δυνατότητα υποβολής ένστασης αφορούσε μόνο στους αρχικούς πίνακες σειράς κατάταξης, και όχι στους πίνακες υψομέτρησης, αθλητικών δοκιμασιών, και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, όπου δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να ασκηθεί ο οποιοσδήποτε έλεγχος από το ΑΣΕΠ.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι δεν έχει επιλυθεί ακόμη το θέμα της εντοπιότητας ή σωστότερα ομοεδρικότητας, το οποίο ήδη έχετε δεσμευθεί με δηλώσεις σας ότι θα λάβετε υπόψη. Προτείνουμε τη μοριοδότηση του συγκεκριμένου κριτηρίου με 10 μόρια.

Ευελπιστούμε να εισακούσετε τις προτάσεις μας

Μετά τιμής
Τα μέλη της Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

4 σχόλια:

 1. Πολύ σωστή προσέγγιση και αιτήματα. Άντε να δούμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ομοεδρικοτητα στους διαθέσιμους δε διοικητικούς του 2012 είχε φτάσει τα 100 μόρια παρακαλώ και ειναι ολοι στο τόπο τους. Αρκετά δεν εχει όρεξη κανείς να γίνει εσωτερικός μετανάστης,

  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΛΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΠΡΙΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 10 μονάδων του στρατού που φέρνει σε δυσμενή θέση της γυναίκες υποψήφιες έναντι των ανδρών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τέλος τα λόγια ας ξεκινήσουν οι δικαστικές πρόσφυγες σε όλους τους τομείς! Η στρατιωτική θητεία δεν πρεπει να μοριοδοτούνται οι άνδρες με δέκα μόρια . Ειναι συνταγματική υποχρέωση η θητεία . Αίσχος ρε παιδιά την ομοεδρικοτητα δεν την υπολογίζετε ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για έφεδρους αξιωματικούς ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων, πριμοδοτείται επιπλέον σε μόρια ούτως ή άλλως στην Ελληνική Αστυνομία σε περιπτώσεις πρόσληψης ειδικής κατηγορίας προσωπικού.
  http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=55&Itemid=617&lang=

  ΑπάντησηΔιαγραφή