Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Απάντηση Υπ. Δημόσιας Τάξης σε Ερώτηση στη Βουλή: 685 άτομα απασχολούνται στην Ελληνική Αστυνομία αποκλειστικά για την επίδοση εγγράφων!

Ελλείψει επικαιρότητας ανεβάζουμε την απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε περσινή Ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Λαγού με θέμα «Επίδοση κλητεύσεων και δικαστικών αποφάσεων από τη Δημοτική Αστυνομία» με την οποία ζητείται ο αριθμός των αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ που απασχολείται ανά Αστυνομική Διεύθυνση για την επίδοση εγγράφων, καθώς και η ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας στη Δημοτική Αστυνομία. Βέβαια τη σχετική αρμοδιότητα εκτός από την Ελληνική Αστυνομία έχουν και οι ΟΤΑ, και στο Δήμο Αθηναίων (αλλά και στους περισσότερους δήμους όπου είχε συσταθεί η υπηρεσία) η Δημοτική Αστυνομία έκανε τις επιδόσεις για όσα έγγραφα απέστελλαν οι Δικαστικές Αρχές. Από την απάντηση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης προκύπτει ότι 685 αστυνομικοί απασχολούνται πανελλαδικά για επίδοση εγγράφων, μια αρμοδιότητα που μπορεί κάλλιστα να αναλάβει η επικείμενη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνόμευσης, αποδεσμεύοντας ισάριθμο αστυνομικό προσωπικό. Εντύπωση προκαλεί η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που δηλώνει για πολλοστή φορά αναρμόδιο!

Ακολουθεί η Ερώτηση:


ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

Ως γνωστόν, λόγω του γεγονότος ότι ο αριθμός των δικαστικών επιμελητών στα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία της χώρας δεν επαρκεί, μεγάλος αριθμός αστυνομικών πανελλαδικά απασχολείται αποκλειστικά με την επίδοση κλητηρίων θεσπισμάτων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων παρόμοιων εγγράφων.

Από τη στιγμή που η εγκληματικότητα στη χώρα μας έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο όριο και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ομολογεί ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε μάχιμες υπηρεσίες του Σωμάτων Ασφαλείας,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
  1. Πόσοι αστυνομικοί απασχολούνται σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση της χώρας μας για την επίδοση κλητεύσεων και δικαστικών αποφάσεων;
  2. Προτίθενται να αναθέσουν την επίδοση των παραπάνω εγγράφων στις κατά τόπους υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε να αποδεσμευθεί ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών, οι οποίοι θα αφιερωθούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας;
Αθήνα, 21/08/2012
Ο Ερωτών Βουλευτής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ

 Η απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ : Επιδόσεις δικογράφων από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Αποδέσμευση.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 894/ 21-08-2012.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. I. ΛΑΓΟΣ, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της αποδέσμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας από την εκτέλεση ξένων προς την αποστολή της έργων αποτελεί πάγιο και διαρκή στόχο του Υπουργείου μας και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων (ν. 2647/1998, ν. 2819/2000, π.δ. 23/2002, ν. 3274/2004, ν. 3731/2008) μεταβιβάστηκε στους Ο.Τ.Α. σημαντικός αριθμός αρμοδιοτήτων διοικητικού χαρακτήρα, οι οποίες μέχρι πρότινος ασκούνταν από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και θεσπίστηκαν διαδικασίες για την ανάληψη και άλλων αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά στην αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τις επιδόσεις των αναφερομένων στην ερώτηση εγγράφων (δικαστικών αποφάσεων, κλητηρίων θεσπισμάτων κ.λ.π.) σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1835/1989 καθορίζονται επακριβώς οι προϋποθέσεις και τα αρμόδια, προς επίδοση των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό εγγράφων , όργανα, κατά σειρά προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, από τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι η κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επίδοση των εγγράφων της ποινικής διαδικασίας και οι επιδόσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4125/1960, καθώς επίσης και οι επιδόσεις των εγγράφων, την επιμέλεια των οποίων έχει η Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γίνονται από τον οικείο επιμελητή. Αν δεν υπάρχει επιμελητής ή είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δύσκολη η επίδοση από αυτόν, η επίδοση γίνεται από τον πρόεδρο ή το γραμματέα της κοινότητας ή τον υπάλληλο του δήμου, ο οποίος έχει οριστεί για το σκοπό αυτό με απόφαση του δημάρχου (παρ. 7 άρθρου 18 ν. 2721/1999). Σε περίπτωση που είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δύσκολη η επίδοση από αυτούς, η επίδοση των εγγράφων της ποινικής διαδικασίας μπορεί να γίνει και από αστυνομικό όργανο, ύστερα όμως από παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Σημειώνεται δε ότι οι ανωτέρω διατάξεις διατυπώθηκαν αφού προηγουμένως αναγνωρίσθηκε η ανάγκη απαλλαγής των αστυνομικών από την επίδοση κλήσεων και δικογράφων, ώστε να επιδοθούν απερίσπαστοι στην εκτέλεση του έργου τους. Ωστόσο, παρά την ένταξη των διατάξεων αυτών στην εσωτερική έννομη τάξη, τα ποινικά δικαστήρια εξακολουθούν να διαβιβάζουν στις αστυνομικές Υπηρεσίες την πλειοψηφία των δικογράφων προς επίδοση.

Το Υπουργείο μας έχει ζητήσει την τροποποίηση των προαναφερομένων σχετικών διατάξεων, προτείνοντας ως λύσεις για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος την πρόσληψη δικαστικών επιμελητών και τη διεύρυνση των υπόχρεων προς επίδοση οργάνων.

Πλέον αυτών, για την ενημέρωσή σας σε ό,τι αφορά στον αριθμό των αστυνομικών που απασχολούνται σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση της χώρας με την επίδοση εγγράφων κλήτευσης και δικασπκών αποφάσεων καταθέτουμε σχετικό πίνακα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας(Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης).

Πέραν των ανωτέρω, η Ελληνική Αστυνομία εκτελεί και έργα στο πλαίσιο της υποστήριξης και άλλων κρατικών Υπηρεσιών, όπως είναι η επίδοση εγγράφων των στρατολογικών αρχών, αρμοδιότητα η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της συμβολής της στην εθνική άμυνα της χώρας (άρθρο 18 παρ. 8 ν. 1481/1984).

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι στους στόχους του Υπουργείου μας συγκαταλέγεται και η αποδέσμευση αστυνομικών δυνάμεων από την εκτέλεση καθηκόντων διοικητικής, κυρίως φύσης, όπως το αναφερόμενο στην ερώτηση (επίδοση εγγράφων κλήτευσης, δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π.), που δε σχετίζονται με την αποστολή τους, δηλαδή την καταπολέμηση του εγκλήματος. Το ζήτημα αϊτό επιδιώκουμε να το αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Δικαιοσύνης, Εσωτερικών), τους Ο.Τ.Α. και άλλους αρμοδίους φορείς. Προς την κατεύθυνση αυτή εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των αστυνομικών Υπηρεσιών και να παγιωθεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών σε όλες τις περιοχές της χώρας, που είναι και το ζητούμενο.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ


Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου μαθαίνουμε ότι είναι αναρμόδιο για τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας:

Αθήνα, 05/09/2012
Αριθ. Πρωτ.: 937
ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 894/21.08.2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, με θέμα «Επίδοση κλητεύσεων και δικαστικών αποφάσεων από τη Δημοτική Αστυνομία», σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης:Αθήνα, 05 - 09-2012
 Αρ. Πρωτ.: 364
Ερώτηση: 894/21-08-2012

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 894/21-08-2012 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. I. Λαγός, σας γνωρίζουμε ότι τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω Ερώτηση ζητήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συνερωτώμενων Υπουργείων Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Ωστόσο σχετικώς σας γνωρίζουμε, ότι η διαδικασία επίδοσης εγγράφων και δικογράφων καθώς και τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των επιδόσεων, προβλέπονται ρητά από τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 57 του ν. 2717/1999 " Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας" (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους ν.3659/2008, 3900/2010 και 4055/2012).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 48 του ν. 2717/1999, ορίζονται τα κατά περίπτωση αρμόδια προς επίδοση εγγράφων όργανα, ήτοι::

«1. Οι επιδόσεις από μέρους των ιδιωτών διαδίκων γίνονται με δικαστικό επιμελητή. 2. Οι επιδόσεις από μέρους του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνονται είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με υπάλληλο των υπηρεσιών τους. Όργανα της αστυνομίας ή της αγροφυλακής ή υπάλληλοι των δήμων ή κοινοτήτων μπορούν, μέσα στα όρια των εδαφικών τους περιφερειών, να διενεργούν τις επιδόσεις αυτές.

3. Οι επιδόσεις από μέρους του δικαστηρίου γίνονται με δικαστικούς υπαλλήλους ή επιμελητές των δικαστηρίων ή με οποιοδήποτε από τα όργανα ή τους υπαλλήλους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή με υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ..

" Στις περιπτώσεις που προβλέπεται επίδοση από μέρους του ιδιώτη διαδίκου, η επίδοση μπορεί να γίνει και με φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, εκτός από τις επιδόσεις των δικογράφων των προσθέτων λόγων και της Παρέμβασης."

"6. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (ΑΛ 125). Τα προς επίδοση έγγραφα που υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκαν, εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και ισχύει ως έκθεση επίδοσης."

***Η παρ.6 προστίθεται από 2 Απριλίου 2012 με τα άρθρα 49 παρ. 1 και 113 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12.3.2012). Με τη παρ. 11 του άρθρου 110 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι:" 11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή των άρθρων 42, 49 και 74 του παρόντος."».

Τέλος, θέτουμε υπόψη σας, ότι με την υπ' αριθμ. πρωτ. 42632/3.5.2012 (ΑΔΑ: Β49ΨΩ - 5ΨΗ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας για την υλοποίηση των διατάξεων του ν. 4055/2012, σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου και την ηλεκτρονική επίδοση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Η ως άνω Ομάδα οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30.9.2012 (αρ.απόφ. παράτασης εργασιών 42650/11.7.2012, ΑΔΑ: Β41ΚΩ-ΟΓΡ). Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η έκδοση του σχετικού Π. Δ/τος.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ


Η απάντηση του ΥΔιΜΗΔ: Αθήνα, 31 Αυγούστου 2012 
Αρ.Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/

Σε απάντηση της Ερώτησης, με αριθμό πρωτ. 894/21-8-2012, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, με θέμα «ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», σας πληροφορούμε ότι αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.


Ο Υπουργός
Αντώνιος Μανιτάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου