Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Επιστολή Δημάρχου Λευκάδας στη Κ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με τις αδικίες στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λευκάδα, 11/12/2013
Αριθ. πρωτ.: 35460
ΠΡΟΣ:
Κ.Ε.Δ.Ε.
κ. Κ. Ασκούνη

ΘΕΜΑ: Κινητικότητα δημοτικών αστυνομικών


Σε συνέχεια της αριθμ. 32450 Τροποποιημένης Απόφασης Υπ.Δι.Μ.Η.Δ. (ΦΕΚ Β' 3036/29.11.2013) που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013) και της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29-11-2013 εγκυκλίου που ρυθμίζεται η διαδικασία επανα-πρόσληψής τους, στους φορείς υποδοχείς διατίθενται συνολικά 4 θέσεις ΠΕ ή ΤΕ και 6 ΔΕ.

Θεωρούμε άδικο το σύστημα μοριοδότησης και προτείνουμε:
1. Ομοεδρικότητα – εντοπιότητα, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς του Δήμου μας για να δηλώσουν θέσεις στον τόπο όπου υπηρετούσαν.
2. Καμία μοριοδότηση του τρόπου πρόσληψης. Όσοι διορίστηκαν με νόμιμο και διαφανή τρόπο να έχουν ισονομία στην κινητικότητα.
3. Περισσότερες θέσεις εργασίας. Ο Δήμος μας, ως Καλλικρατικός νησιωτικός και τουριστικός Δήμος, έχει ανάγκη για 15 θέσεις εργασίας στους φορείς υποδοχής.

Σας γνωρίζουμε δε ότι μέχρι την έναρξη της διαθεσιμότητας στον Δήμο μας υπηρετούσαν συνολικά 10 Δημοτικοί Αστυνομικοί 1 ΠΕ, 3 ΤΕ και 6 ΔΕ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ
Κοιν/ση:
κ. Θ. Σολδάτο
Βουλευτή Λευκάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου