Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Αναφορά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ του υπομνήματος του Παγκρήτιου ΣΔΑ & συλλόγων εργαζομένων Νομού Ηρακλείου για τις αδικίες στην Ανακοίνωση 5/2013

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ. κ. Υπουργούς
 • -Εσωτερικών
 • -Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θέμα: «Την άρση των αδικιών που προκύπτουν με την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζητούν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί»

Οι βουλευτές Ηρακλείου Μαρία Διακάκη και Μιχάλης Κριτσωτάκης καταθέτουν Αναφορά το Υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ηρακλείου, του Συλλόγου Εργαζομένων O.T.A. Ν. Ηρακλείου και του Παγκρήτιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών στο οποίο αναφέρουν ότι «με την Απόφαση 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2999/2013 διαπιστώνουμε με μεγάλη μας λύπη ότι τίποτα από όσα είχαν λεχθεί για την επανατοποθέτηση των Δημοτικών Αστυνομικών δεν τηρείται, οι θέσεις οι οποίες διατίθενται προς δήλωση δεν καλύπτουν τον αριθμό των διαθεσίμων, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη προστασίας της εντοπιότητας και αναγράφονται θέσεις για τις φυλακές σε εξωτερική και εσωτερική φύλαξη χωρίς να αναφέρεται πουθενά εάν έχουν ή όχι τη δυνατότητα γυναίκες να δηλώσουν τις θέσεις», τονίζουν ότι «οι θέσεις που άνοιξαν για την ΕΛ.ΑΣ. είναι προφανέστατα λίγες, τόσο σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων Δημοτικών Αστυνομικών όσο και σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες αστυνόμευσης της Κρήτης αναλόγως του πληθυσμού του νησιού και των τουριστών που υποδέχεται», επισημαίνουν ότι «δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την τεράστια αδικία και προσβολή που υφιστάμεθα όλοι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για διαφορετική μοριοδότηση» και ζητούν «την άρση των παραπάνω αδικιών και συγκεκριμένα:

 1. Την αυτονόητη εργασιακή αποκατάσταση όλων των Δημοτικών Αστυνομικών, ανεξαρτήτως ηλικίας ή άλλου κριτηρίου
 2. Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν με την πλήρωση των θέσεων που ζήτησαν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρόσφατα, σύμφωνα με την επείγουσα οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, αξιοποιώντας την εμπειρία των Δημοτικών Αστυνομικών
 3. Σε διαφορετική περίπτωση, τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών και πρόωρης συνταξιοδότησης όσων έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα σύνταξης
 4. Τον καθορισμό των όρων εντοπιότητας στις επανατοποθετήσεις των Δημοτικών Αστυνομικών
 5. Την απαλοιφή οποιασδήποτε μοριοδότησης που αφορά τον τρόπο πρόσληψης η οποία διαχωρίζει τους συναδέλφους».

Επισυνάπτεται το Υπόμνημα.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 28-11-2013 
Οι καταθέτοντες βουλευτές

Μαρία Διακάκη
Μιχάλης Κριτσωτάκης


26 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ: Βουλευτές Ηρακλείου
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αγαπητοί Βουλευτές Ηρακλείου,
Με την απόφαση 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκη η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ΦΕΚ 2999/2013, διαπιστώνουμε με μεγάλη μας λύπη ότι τίποτα από όσα είχαν λεχθεί για την επανατοποθέτηση των Δημοτικών Αστυνομικών δεν τηρείται…


Καταρχάς οι θέσεις οι οποίες διατίθενται προς δήλωση δεν καλύπτουν τον αριθμό των διαθεσίμων, τόσο σε επίπεδο νομού Ηρακλείου όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση κυρίως ευρίσκονται οι συνάδελφοι άνω των 45 ετών οι οποίοι για παράδειγμα στο νομό Ηρακλείου είναι 19 άτομα και οι μόνες θέσεις στο νομό που δικαιούνται να δηλώσουν είναι οι 2 θέσεις που υπάρχουν στο Ηράκλειο για το τμήμα αλλοδαπών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν και εφόσον έχουν πιστοποίηση γνώσης χρήσης υπολογιστών. Θέσεις μάλιστα τις οποίες κατά προτεραιότητα αναμένεται να καταλάβουν ανεξαρτήτως μορίων 2 τρίτεκνοι συνάδελφοι!!!

Αυτομάτως λοιπόν μένουν χωρίς επιλογές και εκτός δημοσίου συνάδελφοι άνω των 45 ετών οι οποίοι και κοντά στη συνταξιοδότησή τους ευρίσκονται και οι δυνατότητες που έχουν για εύρεση άλλης εργασίας στην ηλικία αυτή είναι από ελάχιστες έως μηδενικές!!!

Άλλωστε για το λόγο αυτό ζητήθηκε και εδόθησαν από τους δήμους και τις περιφέρειες κενές θέσεις οι οποίες υποτίθεται πως θα καλύπτονταν από τους ευρισκόμενους σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους.

Επιπλέον, παρά τις διαβεβαιώσεις του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη προστασίας της εντοπιότητας. Για όλες τις θέσεις μπορούν να δηλώσουν χωρίς περιορισμό οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα!!! Αυτό όμως μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε εσωτερική μετανάστευση ένα μεγάλο μέρος συναδέλφων, επίσης σε αντίθεση με τα λεγόμενα του κ. υπουργού!!! Για παράδειγμα στις 15 θέσεις στο Ηράκλειο για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν υπάρχει καμία απολύτως εξασφάλιση πως θα μετακινηθούν συνάδελφοι από το νομό Ηρακλείου ή έστω από την Περιφέρεια Κρήτης και δεν θα χάσουν τις θέσεις τους από συναδέλφους από την υπόλοιπη Ελλάδα!!!!

Περαιτέρω, αναγράφονται θέσεις για τις φυλακές σε εξωτερική και εσωτερική φύλαξη χωρίς να αναφέρεται πουθενά εάν έχουν ή όχι τη δυνατότητα γυναίκες να δηλώσουν τις θέσεις (θυμίζουμε πως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης γυναίκες φύλακες υπάρχουν μόνο σε γυναικείες πτέρυγες φυλακών…).

Εξάλλου, οι θέσεις που άνοιξαν για την ΕΛ.ΑΣ. είναι προφανέστατα λίγες, τόσο σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων Δημοτικών Αστυνομικών όσο και σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες αστυνόμευσης της Κρήτης αναλόγως του πληθυσμού του νησιού και των τουριστών που υποδέχεται.

Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την τεράστια αδικία και προσβολή που υφιστάμεθα όλοι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για διαφορετική μοριοδότηση ανάλογα με τον τρόπο πρόσληψης. ΟΛΟΙ οι Δημοτικοί Αστυνομικοί έχουν προσληφθεί με νόμιμο τρόπο. Όσοι διορίστηκαν με πλαστά πτυχία εννοείται πως πρέπει να αποβληθούν άμεσα από το δημόσιο, όλοι εμείς όμως που διοριστήκαμε με την αξία μας, δεν είναι δυνατόν να διαχωριζόμαστε και να μοριοδοτούμαστε με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένες σειρές συναδέλφων μοριοδοτούνται με ΜΗΔΕΝ (0) μόρια για τον τρόπο πρόσληψής τους (πχ η σειρά που διορίστηκε το 2004, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων). Αυτό σημαίνει ότι για την κυβέρνηση όλοι αυτοί οι συνάδελφοι διορίστηκαν με «μέσο» και εσείς προσωπικά κ. Δήμαρχε έχετε άμεση και απόλυτη επίγνωση για το μέγεθος του λάθους στο σκεπτικό αυτό καθώς εσείς ήσασταν και το 2004 Δήμαρχος στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ζητούμε την άρση των παραπάνω αδικιών, και πιο συγκεκριμένα:
 1. Την αυτονόητη εργασιακή αποκατάσταση (όπως υποσχέθηκε ο κ. υπουργός) όλων των Δημοτικών Αστυνομικών, ανεξαρτήτως ηλικίας ή άλλου κριτηρίου.
 2. Το παραπάνω μπορεί να γίνει με την πλήρωση των θέσεων που ζήτησαν οι δήμοι και οι περιφέρειες πρόσφατα, σύμφωνα με επείγουσα οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, αξιοποιώντας την εμπειρία των Δημοτικών Αστυνομικών.
 3. Σε διαφορετική περίπτωση, τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών και πρόωρης συνταξιοδότησης όσων έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα σύνταξης.
 4. Τον καθορισμό όρων εντοπιότητας στις επανατοποθετήσεις των Δημοτικών Αστυνομικών.
 5. Την απαλοιφή οποιασδήποτε μοριοδότησης που αφορά τον τρόπο πρόσληψης η οποία διαχωρίζει τους συναδέλφους.
Πρόεδρος Συλλ. Υπαλλήλων Δήμου Ηρακλείου  Στρατήγης Γιώργος
 Γεν.Γραμματέας Συλλ. Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ηρακλείου  Καραγιάννης Μύρων
Πρόεδρος Παγκρήτιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών  Βαβουράκης Νικόλαος

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Σημείωση: Αναφορά του ίδιου υπομνήματος κατέθεσε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελευθέριος Αυγενάκης, δείτε την εδώ:

4 σχόλια:

 1. Σύμφωνοι για τα όσα καταγγέλονται αλλά η επιμονή και εμμονή στην εντοπιότητα " Για όλες τις θέσεις μπορούν να δηλώσουν χωρίς περιορισμό οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα!!!" μπορεί να χαντακώσει πολλούς συναδέλφους και να τους στείλει πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Στην Αττική μόνο είναι δεδομένο πως 400 οικογένειες θα μετακομίσουν. Αν ισχύσει εντοπιότητα δε θα μπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις έστω πλησίον Αττικής αλλά θα πρέπει να πάνε μόνο στις θέσεις που δε θα έχει δηλώσει κανείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΦΙΛΕ ΑΝΕΣΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΑΣ ΚΑΠΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ.ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΟΙ 400 ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΚΟΝΤΙΝΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ Δ.Α.ΕΠΙΣΗΣ ΣΚΕΨΟΥ ΟΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΣΑΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΝΤΑ ΩΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ?

   Διαγραφή
 2. Η εντοπιότητα θα αφορά το πολύ νομούς άρα αν ισχύσει οι 400 της Αττικής δε θα πάνε στη Θήβα ή στην Κόρινθο καθώς οι ντόπιοι θα καλύψουν τις λίγες θέσεις αλλά κάπου που δεν θα θέλει κανείς ντόπιος να πάει ή δεν θα υπάρχουν αρκετοί ντόπιοι. Εξάλλου για τις 2 ώρες που μιλάς ποιος οικογενειάρχης θα πηγαινοέρχεται σε τέτοια απόσταση; θα ξοδεύει το μισθό σε βενζίνες. Και μιλάω συνέχεια για Αττική γιατί είναι τρανταχτό παράδειγμα εφόσον ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400 οικογένειες θα ξεσπιτωθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ενώ αυτοί που έχουν λίγα μόρια να ξεσπιτωθούν για να έρθουν από την Αθήνα με δύο μόρια παραπάνω...δηλαδή αντί να ξεσπιτωθεί μία οικογένεια θα ξεσπιτωθούν δύο...
  Εξυπνάδα μεγάλη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή