Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Ανακοίνωση τoυ Συνδικάτου Ο.Τ.Α. Αττικής για τη Δημοτική Αστυνομία

H αποστολή, oι αρμοδιότητες, o τρόπος λειτουργίας, και η ξεχωριστή ιεραρχία της Δημοτικής Αστυνομίας (όπως διαμορφώθηκαν με το νόμο 3731/08) καθώς και η εμπειρία μας από την εφαρμογή του, αποκάλυψαν την πρόθεση του σχεδιασμού της Δημόσιας Διοίκησης και της ΠΕΔΑ για μετατροπή των εργαζόμενων δημοτικών υπαλλήλων σε μηχανισμό είσπραξης και καταστολής και την απελευθέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας από κρίσιμα καθήκοντα ώστε να μπορεί πιο εύκολα να συγκεντρωθεί στην καταστολή του λαϊκού κινήματος. 

Σε μία εποχή που η επίθεση των πολιτικών της κυβέρνησης του μαύρου μετώπου και της τρόικας στα εργασιακά δικαιώματα και τους μισθούς έχει γενικευτεί απειλώντας τα εργατικά δικαιώματα που κερδήθηκαν με αγώνες και αίμα στη χώρα μας, κράτος και Δήμαρχοι επεξεργάζονται νέες πολιτικές για την ακόμη μεγαλύτερη μετατροπή της Δημοτικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας και την ενίσχυση των κατασταλτικών και εισπρακτικών αρμοδιοτήτων της.


 Με ευθύνη των κυβερνήσεων τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ, αλλά και της πλειοψηφίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ, οδηγηθήκαμε σ αυτή την περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων των Δημοτικών Αστυνομικών, στην εντατικοποίηση  της εργασίας  και σε σημαντικούς κινδύνους για τη ασφάλεια τους.   


Καταγγέλλουμε:   
 • Τις συνεχείς επιθέσεις σε συναδέλφους Δημοτικούς Αστυνομικούς εξαιτίας της διάθεσής τους σε αποστολές με σαφή κατασταλτικό χαρακτήρα.
 • Την 24ωρη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, την δυνατότητα να πληρώνεται η νυχτερινή και η υπερωριακή εργασία και χωρίς το δικαίωμα άρνησης της υπερωριακής εργασίας, εξαιτίας του κανονισμού λειτουργίας της.
 • Την προσπάθεια της κυβέρνησης και ορισμένων “πρόθυμων” δημάρχων να ενισχύσουν περαιτέρω το κατασταλτικό χαρακτήρα της Δημοτικής Αστυνομίας με την παροχή οποιουδήποτε είδους οπλισμού.
 • Τις κάθε είδους συνεργασίες και συμπράξεις με την Ελληνική Αστυνομία για εφαρμογή κατασταλτικών και εισπρακτικών αρμοδιοτήτων.
 • Την απουσία κανονισμού λειτουργίας που να προβλέπει τον καταμερισμό των ωρών υπηρεσίας σε εξωτερικό χώρο, τους χρόνους και χώρους ξεκούρασης και τον αριθμό των απαιτούμενων Δημοτικών Αστυνομικών ανά αρμοδιότητα με σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια τους.
 • Τη διοίκηση και λειτουργία των σχολών Δημοτικής Αστυνομίας από Αστυνομικούς της ΕΛΑΣ, τον απαράδεκτο κανονισμό λειτουργίας τους, που περιστέλλει τα ατομικά και εργασιακά δικαιώματα και το περιεχόμενο των διδασκόμενων αντικειμένων που έχουν σαφή προσανατολισμό τη δημιουργία Σώματος Ασφαλείας. Την μετατροπή των Δημοτικών Αστυνομικών σε δόκιμους με κίνδυνο απόλυσης και τους απαράδεκτους μισθούς πείνας. Την πρακτική άσκηση σε Αστυνομικά τμήματα.
 • Την μη παροχή από τους Δήμους των απαιτούμενων κονδυλίων για την ένδυση των Δημοτικών Αστυνομικών.
 • Την επιβολή στη Δημοτική Αστυνομία της εισπρακτικής αρμοδιότητας της εφαρμογής του νόμου για το κάπνισμα.
 • Τις απειλές σε Δημοτικούς Αστυνομικούς από Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους για κατάργηση των τμημάτων τους με απειλές για απολύσεις.
 • Την προσπάθεια στο Δήμο Αθηνών για δημιουργία Δημοτικών Αστυνομικών της γειτονιάς με σαφείς αστυνομικές αρμοδιότητες.
 • Την διαρκή μείωση των μισθών μας, την εργασιακή εφεδρεία και κάθε άλλη μορφή απολύσεων και κατάργησης της μονιμότητας στο δημόσιο.
 • Την διαρκή υποβάθμιση των ασφαλιστικών μας ταμείων και της υγειονομικής μας περίθαλψης.
Διεκδικούμε:
 • Δημοτική Αστυνομία ως ειδική υπηρεσία, με εργαζόμενους ίσους με τους υπόλοιπους στη τοπική διοίκηση, με προσανατολισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενέστερων κοινωνικών και ειδικών ομάδων και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία για την καλύτερη λειτουργία των πόλεων.
 • Την κατάργηση όλων των κατασταλτικών και εισπρακτικών αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας. Ειδικότερα την άμεση κατάργηση της αρμοδιότητας για το παρεμπόριο που θέτει σε κίνδυνο σε καθημερινή βάση την ασφάλεια των δημοτικών αστυνομικών και έχει σαφή κατασταλτικό και εισπρακτικό χαρακτήρα.
 • Δημοτική Αστυνομία υπό τον έλεγχο της τοπικής διοίκησης, όργανο εφαρμογής των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, και όχι της κεντρικής διοίκησης.
 • Την κατάργηση της 24ωρης λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας.
 • Κανονισμό λειτουργίας που να αντιμετωπίζει τα θέματα ασφαλείας που έχουν προκύψει και να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
 • Προσλήψεις προσωπικού.
 • Τη διάθεση κονδυλίων για την ένδυση.
 • Τη λειτουργία σχολών Δημοτικής Αστυνομίας από Δημοτικούς Αστυνομικούς στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας με τη μορφή προγραμμάτων επιμόρφωσης και με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα από την πρώτη ημέρα της πρόσληψης.
 • Επίδομα επικίνδυνης εργασίας στη Δημοτική Αστυνομία.
 • Να καταργηθεί ο απαράδεκτος νόμος 3731 του 2008.

H Διοίκηση του Συνδικάτου


Πηγή: ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ