Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Υπουργική απόφαση για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο Δήμο Αθηναίων

Σας είχαμε ενημερώσει εδώ για την απόφαση για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο Δήμο Αθηναίων, κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

Στις περιπτώσεις που οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν ανά κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, δηλαδή της αναπληρώτριας υπουργού Εσωτερικών για τους δήμους.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση που καθορίζει τις θέσεις που καταργούνται και τις θέσεις που διατηρούνται στη "Διαύγεια" ή το αντίστοιχο ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου