Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

Ενημέρωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για τον πλεονάζοντα χρόνο μισθολογικής κατάταξης με την ισχύ του νόμου 4038

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 134
  
Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 14/2-2-2012), που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή περιλαμβάνεται η διάταξη, άρθρο 32, παρ. 3 που αναφέρει:


«3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.4024/2011 καταργείται από τότε που ίσχυσε».

Το άρθρο 29 του Ν.4024/2011 (Β’ εδάφιο) ανέφερε:

«Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσμετράτε τυχόν πλεονάζων χρόνος».

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο πλεονάζων χρόνος που υπήρχε μετά τη μισθολογική κατάταξη προσμετράται πλέον για την χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου.

Παρακαλείστε για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των συναδέλφων για την τροπολογία αυτή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος        Ο Αναπλ Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος       Ιωάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου