Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Άκυρες οι κρίσεις στη Δημοτική Αστυνομία Βόλου - Είχαν επιλεγεί ΔΕ υπάλληλοι ενώ προηγούνται οι ΠΕ

Τι αναφέρεται αναλυτικά στην απόφαση του Δικαστηρίου 

Με απόφασή του στα τέλη του 2011 και η οποία κοινοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2012 στους ενδιαφερόμενους το Τριμελές Εφετείο Λάρισας έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης που είχαν υποβάλει οι δημοτικοί αστυνόμοι του Δήμου Βόλου Ιωάννα Μπάστη, Χρυσοβαλάντη Πανταζή και Ελισάβετ Κατοίκου και οι οποίοι στρέφονταν κατά του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα κατά του Υπουργού Εσωτερικών για τον οποίο παραστάθηκε ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Βασίλης Κορκίζογλου, κατά του Δήμου Βόλου και κατά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας.

Οι αιτούντες ζητούσαν να ακυρωθεί το με αριθμό 16/5-11-2009 πρακτικό γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας με το οποίο επελέγησαν οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας Βόλου Ευθύμιος Σγάρας κατηγορίας ΔΕ 23 με βαθμό Α για τη θέση του Διευθυντή, η Μαρία Πούλιου ΔΕ 23 με βαθμό Α΄ για τη θέση του Υποδιευθυντή, οι Φραντζέσκος Γονιδάκης, Αικατερίνη Ρήνα και Κων. Μιμίκος, όλοι υπάλληλοι ΔΕ 23 με βαθμό Α΄ για τη θέση των Τμηματαρχών Α΄ κατά παράλειψη των αιτούντων επίσης υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας Βόλου κατηγορία ΠΕ 23, Ιωάννα Μπάστη ΠΕ 23 με βαθμό Β, Χρυσ. Πανταζή ΠΕ 23 με βαθμό Β ΄ και Ελισάβετ Κατοίκου ΠΕ 23 με βαθμό Β ΄ που επελέγησαν για τη θέση των Τμηματαρχών Β΄

Όπως τονίζεται στην απόφαση του Δικαστηρίου λαμβάνοντας υπόψη, ότι «σύμφωνα με τις ήδη παρατεθείσες διατάξεις του Νόμου 3731/2008 στις πρώτες κρίσεις στο σώμα της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να εφαρμοστούν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 3731/2008 με τις οποίες για επιλογή Διευθυντή, Υποδιευθυντή και Τμηματάρχη Α απαιτούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν με βαθμό Β και δεν καθορίζεται ειδική διαδικασία επιλογής, ούτε γίνεται αναφορά συγκεκριμένων κριτηρίων που υποχρεωτικά λαμβάνει υπόψη του το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να επιλέξει τους άνω υπαλλήλους και ότι εν προκειμένω το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στη σχετική με την επιλογή αυτών κρίση του έλαβε υπόψη του τα κριτήρια των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του Νόμου 3731/2008 κρίνει ότι μη νόμιμα επελέγησαν οι Ευθύμιος Σγάρας κατηγορίας ΔΕ 23, με βαθμό Α για τη θέση του Διευθυντή, η Μαρία Πούλιου ΔΕ 23 με βαθμό Α για τη θέση του Υποδιευθυντή, οι Φραντζέσκος Γονιδάκης, Αικατερίνη Ρήνα και Κων Μιμίκος όλοι υπάλληλοι ΔΕ 23 με βαθμό Α΄ για τη θέση των Τμηματαρχών Α κατά το βάσιμο σχετικό λόγο των αιτούντων για μη νομιμότητα της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας, με οποίο επελέγησαν οι προαναφερθέντες συνάδελφοί τους κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

Ακολούθως το με αριθμό 16/5.11.2009 πρακτικό - γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπάλληλων Νομού Μαγνησίας με το οποίο επελέγησαν οι υπάλληλοι Δημοτικής Αστυνομίας Βόλου Ευθύμιος Σγάρας κατηγορίας ΔΕ 23 με βαθμό Α΄ για τη θέση του Διευθυντή, η Μαρία Πούλιου ΔΕ 23 με βαθμό Α΄ για τη θέση του Υποδιευθυντή , οι Φραντζέσκος Γονιδάκης, Αικατερίνη Ρήνα και Κων. Μιμίκος όλοι υπάλληλοι ΔΕ 23 με βαθμό Α΄ για τη θέση των Τμηματαρχών Α΄, κατά παράλειψη των αιτούντων επίσης υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας Βόλου κατηγορίας ΠΕ 23, Ιωάννας Μπάστη ΠΕ 23 με βαθμό Β΄ Χρυσ. Πανταζής ΠΕ 23 με βαθμό Β΄ και Ελισάβετ Κατοίκου ΠΕ 23 με βαθμό Β΄ για τη θέση των Τμηματαρχών Β΄ πρέπει να ακυρωθεί, παρελκομένης της εξέτασης των λοιπών λόγων των αιτούντων και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση.

Στο δια ταύτα το Δικαστήριο δέχεται την αίτηση των τριών αιτούντων, απορρίπτει την παρέμβαση του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Δήμου Βόλου και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεως Δημοτικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, ακυρώνει το με αριθμό 16/5-11-2009 πρακτικό- γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κρίσεως Δημοτικών Υπαλλήλων για να προβεί σε νέα κρίση ως προς την επιλογή στις παραπάνω θέσεις.
ΑΝΤ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ 
Ταχυδρόμος, Πανθεσσαλική Εφημερίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου