Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

Nέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου με ρύθμιση θεμάτων του μεσοπρόθεσμου και του νόμου 4024

Και νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης όπου ρυθμίζονται θέματα του μεσοπρόθεσμου και γίνονται κάποιες αλλαγές στο ν. 4024. Η πράξη έχει ως θέμα:


Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Κατεβάστε τη νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην εκπνοή του 2012 από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με την ευκαιρία θυμηθείτε και την προηγούμενη πράξη για την οποία σας είχαμε ενημερώσει εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου