Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Διαχωρισμός των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ΟΠΑΔ & ΤΥΔΚΥ

Κυκλοφόρησε η κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ/Φ.90380/7605/931/ 30.01.2012 (ΦΕΚ Β' 96/ 31.01.2012) με θέμα «Διαχωρισμός των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Τομέων Υγείας Ασφαλισμένων του Δημοσίου και Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Με μια γρήγορη ανάγνωση δεν διαπιστώσαμε κάποια αλλαγή στο ποσοστό που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στο ΤΥΔΚΥ σε σχέση με αυτό που καταβάλει ο εργοδότης. Το ποσοστό για τον ασφαλισμένο παραμένει 2,55% επί των πάσης φύσεως αποδοχών, επιμεριζόμενο σε 2,15% υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε 0,40% υπέρ του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για παροχές ασθένειας σε χρήμα. Το ποσοστό προσαυξάνεται 1%  για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας των ασφαλισμένων στο ΤΥΔΚΥ το οποίο αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Κατεβάστε την απόφαση εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου