Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Οι πάγιες θέσεις και το πλαίσιο διεκδικήσεων της Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων Δημοτικής Αστυνομίας

ΠΑΓΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

Διεκδικούμε:

·        Τροποποίηση του νόμου 3731/2008 με σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.
·        Έκδοση από το Υπ. Εσωτερικών αναλυτικής διευκρινιστικής εγκυκλίου για κάθε μία από τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας με ρητή αναφορά σε ποιες διατάξεις εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

·        Έκδοση της ΚΥΑ (άρθ.1 παρ.6 του ν.3731) που καθορίζει τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων, τη διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που εκκρεμεί εδώ και 3 χρόνια!
·        Επαναπροσδιορισμός της αρμοδιότητας του υπαίθριου εμπορίου ως κοινή αρμοδιότητα με την Ελληνική Αστυνομία με διττούς και καθορισμούς ρόλους, καθώς το υπαίθριο εμπόριο έχει πάρει πλέον τη μορφή οργανωμένου εγκλήματος και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ασκηθεί μονομερώς από τη δημοτική αστυνομία. Επιπλέον είναι η κύρια αιτία για τις συνεχείς επιθέσεις κατά δημοτικών αστυνομικών και τη στοχοποίηση της υπηρεσίας.
·        Ουσιαστική εφαρμογή από τη δημοτική αστυνομία των διατάξεων για τα εγκαταλειμμένα οχήματα (τήρηση πρωτόκολλου εγκαταλελειμμένου οχήματος, επικόλληση ειδικού αυτοκόλλητου).
·        Αναστολή εφαρμογής της αρμοδιότητας του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθώς το αντικείμενο αυτό επεκτείνεται σε πληθώρα νόμων και απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικού.
·        Ρητή αναφορά στο νόμο ότι για τον έλεγχο των τροχοφόρων σε πεζοδρόμους από τη δημοτική αστυνομία έχει εφαρμογή το άρθρο 45 του Κ.Ο.Κ.
·        Ανάγκη έκδοσης υπουργικής απόφασης που να καθορίζει και να αποσαφηνίζει τη διαδικασία ακινητοποίησης οχήματος με τροχοσφιγκτήρες και πρόβλεψη για την περίπτωση που το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας.
·        Προσθήκη εδαφίου στο νόμο ότι επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας μπορεί να γίνει μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπ. Εσωτερικών και γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ώστε να μην επιδίδονται «από το παράθυρο» διατάξεις στη δημοτική αστυνομία από άλλα υπουργεία.
·        Ωράριο απασχόλησης 6 ωρών για τους δικυκλιστές της δημοτικής αστυνομίας, σε αντιστοιχία με τα ισχύοντα για τους δικυκλιστές του Ε.Κ.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ.
·        Πλήρης εναρμόνιση της νομοθεσίας για τη δημοτική αστυνομία με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων. Κατάργηση του περιορισμού της οκταετίας για τη μετάταξη σε άλλον Ο.Τ.Α. Άνοιγμα μετατάξεων σε άλλους κλάδους. Όχι στους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν σήμερα.
·       ΟΧΙ σε οποιοδήποτε είδους οπλισμού, όπως και να ονομαστεί!
·        Όχι στο Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη δημοτική αστυνομία! Πλήρης υπαγωγή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των ΟΤΑ όπως όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι.
·        Καμία μεταβολή στο θεσμό της δημοτικής αστυνομίας ως υπηρεσία Ο.Τ.Α. Όχι στις υπόγειες διεργασίες για υπαγωγή της υπηρεσίας στο Υπουργείο Εσωτερικών ή την Ελληνική Αστυνομία!
·        Ανάγκη έκδοσης νέου νόμου για τον τρόπο επιλογής της ειδικής ιεραρχίας λόγω του ν.4024. Μη αποκλεισμός των υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ από τη θέση του «επόπτη».


Από το Δήμο Αθηναίων απαιτούμε τα εξής:

·        Εφαρμογή της νομοθεσίας που προασπίζει το έργο μας: Ενεργοποίηση αποστολής προστίμων στη ΔΟΥ κατά το άρθρο 104 παρ.5 του ΚΟΚ, εφόσον ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό. Στις λοιπές περιπτώσεις οφειλών εφαρμογή της διάταξης για μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στον οφειλέτη (ν.3943, άρθ.28).
·        Ηλεκτρονική σύζευξη Δήμου Αθηναίων και Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με σκοπό την πιστοποίηση του ιδιοκτήτη του οχήματος με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας και την επίλυση διαδικαστικών θεμάτων.
·        Εισηγήσεις στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για βελτίωση και εκσυγχρονισμό άρθρων του Κ.Ο.Κ.
·        Εφαρμογή του ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού 9:00-15:00 που προβλέπει ο νόμος για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες ΟΤΑ (ΦΕΚ Β’ 1659/2011)
·        Όχι στην εικονική παρουσία στη δημοτική αστυνομία ως «διάθεση» υπαλλήλων που παράτυπα έχουν τοποθετηθεί αλλού. Καμία αξιολόγηση από τους προϊσταμένους μας αυτών των υπαλλήλων και παύση της εξέλιξής τους.
·        Αξιοκρατία στις τοποθετήσεις και μετακινήσεις δημοτικών αστυνομικών. Άμεση μετακίνηση όλων των υπαλλήλων που δεν έχουν μετακινηθεί από το 2004.
·        Εφαρμογή της δέσμευσης δημάρχου και διευθυντή για τη μείωση του προσωπικού των γραφείων.
·        Καμία εσωτερική υπηρεσία γραφείου κατά την υπερωριακή απασχόληση.
·        Όχι στους υπαλλήλους δύο ταχυτήτων! Ένστολη υπηρεσία για εσωτερικούς και εξωτερικούς υπαλλήλους, όπως ορίζει ο νόμος.
·        Άμεση χορήγηση των χρωστούμενων στολών ή χρηματικής αποζημίωσης.


Οι θέσεις μας για τη λειτουργία του σωματείου είναι συγκεκριμένες:

·        Διαφάνεια στα οικονομικά του συλλόγου.
·        Ουσιαστική επαναλειτουργία και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του συλλόγου που με ευθύνη του προεδρείου πρακτικά δεν λειτουργεί.
·        Συνεχή ενημέρωση στην ΠΟΕ-ΟΤΑ για θεσμικά  λειτουργικά ζητήματα.
·        Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με όλους τους αρμόδιους φορείς για τη λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας (Κ.Ε.Δ.Ε., Υπ. Εσωτερικών).
·        Άμεση παρέμβαση του συλλόγου εναντίον οποιουδήποτε εκφράζει θέσεις για τη δημοτική αστυνομία που αντίκεινται σε αυτές των εργαζομένων.
·        Περιοδεία ενημέρωσης ανά τρίμηνο σε όλα τα Δ.Α.Τ.
·        Όχι στη μόνιμη διάθεση μελών του Δ.Σ. πέραν του προεδρείου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου