Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Κύρωση με νόμο πρoσφάτων πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου

Κυκλοφόρησε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ο Νόμος 4047 με τον οποίο κυρώνονται πρόσφατες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τις οποίες έχετε ήδη ενημερωθεί σε παλαιότερες αναρτήσεις μας. Μεταξύ των διατάξεων θυμίζουμε ότι είναι και η θέσπιση επιδόματος θέσης υποδιευθυντή, η οποία αποκτά ισχύ από σήμερα. Άλλες ρυθμίσεις αφορούν την εργασιακή εφεδρεία, την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, αλλά και πλήθος διαφορετικών θεμάτων (θυμηθείτε ρεπορτάζ για τη δεύτερη πράξη εδώ).

Ο νόμος 4047/2012 (ΦΕΚ Α' 31/ 23-2-2012) φέρει τίτλο:
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και άλλες διατάξεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο 4047 εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου