Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

(Ξανά)ανέβηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση για την υπερωριακή απασχόληση Ιανουαρίου στο Δήμο Αθηναίων

Ανέβηκε ξανά σήμερα στη Δι@ύγεια η απόφαση για την υπερωριακή απασχόληση για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Με μια πρώτη ματιά πρόκειται για την ίδια ακριβώς απόφαση που είχε δημοσιευθεί στο παρελθόν και στη συνέχεια είχε ανακληθεί. 

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο 4024 (βαθμολόγιο-μισθολόγιο), οι αποφάσεις για την υπερωριακή απασχόληση εκδίδονται υποχρεωτικά στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το σχετικό ΦΕΚ δεν καταφέραμε να το εντοπίσουμε, αλλά η αναζήτηση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δεν βοηθάει ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους περί Δι@ύγειας, οι αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δεν αναρτούνται στη Διαύγεια αν δεν κυκλοφορήσουν πρώτα σε ΦΕΚ. Δεν αποκλείεται όμως να έχει προηγηθεί η ανάρτηση στη Δι@ύγεια από σφάλμα υπαλλήλου. Δεν γνωρίζουμε αν τελικά έχει βγει το ΦΕΚ. Οι υπερωρίες δεν θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ.

Δείτε τη νέα  απόφαση για τις υπερωρίες εδώ:

Αν κάποιος έχει υπόψη του το ΦΕΚ, παρακαλείται να μας ενημερώσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου