Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας για τις ασφαλιστικές εισφορές μισθοδοτούμενων δημοσίων υπαλλήλων σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς

Πρόκειται για την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθ. πρωτ, Φ.80000/32277/2099. Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης αυτών που συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις και αυτών που καλύπτονται από άλλους φορείς ασφάλισης. Η δεύτερη περίπτωση αφορά κυρίως τους νεοπροσληφθέντες δημοσίους υπαλλήλους που πλέον ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, καθώς και αυτούς που έχουν επιλέξει την προαιρετική τους υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 


Θέμα: «Ασφαλιστικές εισφορές των μισθοδοτούμενων με το νέο μισθολόγιο (ν.4024/2011) υπαλλήλων που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου ούτε συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου