Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τη διεξαγωγή του 41ου τακτικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 257

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,
Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την διεξαγωγή του 41ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας θα διεξαχθεί στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο Ξενοδοχείο «GRAND HOTEL PALACE», από την ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.
Συνημμένα σας στέλνουμε ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ των εργασιών του Συνεδρίου, ενώ το τελικό πρόγραμμα θα σας σταλεί μόλις οριστικοποιηθεί από την Ομοσπονδία.
Ο κάθε σύνεδρος θα πρέπει να μεριμνήσει από μόνος του για τη διαμονή του στην Θεσσαλονίκη, ενώ τα έξοδα συνολικά της συμμετοχής του στο Συνέδριο καλύπτονται από τον Σύλλογο, μιας και η Ομοσπονδία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Συνημμένα σας στέλνουμε κατάσταση Ξενοδοχείων με ειδικά διαμορφωμένες τιμές για τους αντιπροσώπους του Συνεδρίου.
Η κράτηση των δωματίων θα γίνεται με ευθύνη των αντιπροσώπων χωρίς καμία παρέμβαση της Ομοσπονδίας και εννοείται ότι ο κάθε σύνεδρος μπορεί να αναζητήσει και Ξενοδοχεία εκτός της κατάστασης που συνημμένα σας στέλνουμε.
Η έναρξη των εργασιών του 41ου Τακτικού Συνεδρίου έχει προγραμματισθεί την ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 στις 5.00 το απόγευμα, γι’ αυτό θα πρέπει μέχρι αυτή την ώρα να έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση των αντιπροσώπων και η νομιμοποίησή τους.
Η λήξη των εργασιών έχει προγραμματισθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 με την εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Εκπρόσωποι στα Ταμεία). Γι’ αυτό η αναχώρηση από την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  θα πρέπει να προγραμματισθεί μετά το μεσημέρι.
Πολλοί Σύλλογοι ενώ έχουν πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες για την εκλογή των αντιπροσώπων δεν έχουν στείλει μέχρι σήμερα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 15 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Προϋπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων είναι και η εξόφληση των συνδρομών των Συλλόγων-Μελών, βάση των εγγεγραμμένων μελών τους, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία. Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος που έχει εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία για το διάστημα μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012.


Οι Σύλλογοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα σχέδια εντύπων για την απλούστευση των διαδικασιών στις αρχαιρεσίες. Τα σχέδια των εντύπων υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:// www.poeota.gr
Να πραγματοποιούν ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ με την παρουσία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δικαστικού Αντιπροσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρχαιρεσίες θεωρούνται ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ.
Όσοι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχουν τροποποιήσει το καταστατικό τους για να εναρμονιστεί με αυτό της Ομοσπονδίας (τριετής θητεία αντιπροσώπων κ.λπ.), οφείλουν να κοινοποιήσουν ΑΜΕΣΑ επικυρωμένο από το δικαστήριο αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού στην Ομοσπονδία.
Πολλοί Σύλλογοι-Μέλη λόγω της εφαρμογής του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» έχουν προχωρήσει σε συγχωνεύσεις ή αλλαγή του τίτλου του Συλλόγου τους χωρίς όμως να έχει ενημερωθεί μέχρι σήμερα η Ομοσπονδία. Αποτέλεσμα είναι να μην καταβάλλονται εισφορές από τα παλιά Σωματεία αλλά και να γίνεται άσκοπα αποστολή αλληλογραφίας της Ομοσπονδίας, επιβαρύνοντάς την οικονομικά.
Γι’ αυτό ΑΜΕΣΑ θα πρέπει να ενημερωθεί η Ομοσπονδία για τις αλλαγές αυτές. Εννοείται ότι καθολικός διάδοχός της καταβολής των εισφορών των εργαζομένων στην Ομοσπονδία και κατ’ επέκταση στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι ο νέος συγχωνευμένος Σύλλογος.
Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης  των αρχαιρεσιών για την εκλογή των αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ισχύοντος καταστατικού είναι από την 1η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012. Κατόπιν των πιο πάνω καμία εκλογή αντιπροσώπων δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αν δεν πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Για την εκλογή των αντιπροσώπων θα πρέπει να εφαρμοστεί ΑΥΣΤΗΡΑ το άρθρο 1 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας όπου ορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Συνάδελφοι,
Η αυστηρή τήρηση των πιο πάνω οδηγιών από όλους τους Συλλόγους-Μέλη είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ ΜΑΣ ώστε στις εργασίες του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας να συζητήσουμε για τα οξυμμένα προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να μην αναλωθούμε σε συζητήσεις που αποπροσανατολίζουν και απαξιώνουν συνολικά τη λειτουργία μας. Επιλογές που έχουν γίνει με μοναδικό στόχο την υπηρέτηση μικροκομματικών και μικροπαραταξιακών επιλογών και ΟΧΙ των πραγματικών συμφερόντων των εργαζομένων οδηγούν στην απαξίωση και διάλυση της πιο δυναμικής Ομοσπονδίας στο χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 Ο Πρόεδρος     Ο Αναπλ Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος   Ιωάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου