Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την πρόσληψη προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία στους ΟΤΑ

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ μας ενημέρωσε για τη δημοσίευση της ΚΥΑ οικ. 3152/24.01.2012 (ΦΕΚ 57/25.01.2012 τεύχος Β’) με θέμα: "Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους, συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων".

Ασκείται από πολλούς κριτική ότι το πρόγραμμα αυτό, αλλά και τα άλλα προγράμματα για την "κοινωνική" εργασία που έχουν αποφασιστεί, πατώντας στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, στοχεύουν να χρησιμοποιηθούν ως ο δούρειος ίππος για την άλωση των εργασιακών σχέσεων, την πλήρη κατάργηση της σταθερής, μόνιμης και πλήρους απασχόλησης εργασία.

Κατεβάστε την ΚΥΑ εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου