Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

Απόφαση δημάρχου για εξουσιοδότηση υπογραφών - Αναβάθμιση των υποδιευθύνσεων δημοτικής αστυνομίας

Αναρτήθηκε στη "Δι@ύγεια" η απόφαση δημάρχου που καθορίζει ποια έγγραφα υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου και ποια οι διευθυντές των υπηρεσιών του δήμου. Ξεχωρίζει η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας καθώς είναι η μόνη διεύθυνση που διαχωρίζεται σε 3 υποδιευθύνσεις. Στην απόφαση προβλέπεται η υπογραφή των υποδιευθυντών για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, αναβαθμίζοντας στην ουσία τις υποδιευθύνσεις.

Το τμήμα της απόφασης που αφορά τη δημοτική αστυνομία έχει ως εξής:


Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης της οποίας προϊστανται, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β 58/25.1.2012).
Ειδικότερα εξουσιοδοτούμε:
7) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, πλήν των εγγράφων, που σχετίζονται με την Υποδιεύθυνση Κεντρικού Σχεδιασμού, την Υποδιεύθυνση Ελεγχόμενης Στάθμευσης, την Υποδιεύθυνση Δημοτικών Αστυνομικών Τμημάτων.
7.1) τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Κεντρικού Σχεδιασμού να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, του Τμήματος Μελετών, Διαχείρισης Προσωπικού και Επικοινωνίας.
7.2) τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Ελεγχόμενης Στάθμευσης να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Εποπτείας και Διαχείρισης και του Τμήματος Υποστήριξης.
7.3) τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Δημοτικών Αστυνομικών Τμημάτων να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Δημοτικών Αστυνομικών Τμημάτων 1ης – 7ης Δημοτικής Κοινότητας.

Δείτε την απόφαση εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου